BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  BUKA - Sluh je u opasnosti

galamic
Posted: Sat Jun 19, 2010 13:35 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Buka izaziva umor, smanjuje radnu sposobnost, ometa sporazumevanje i koncentracijua, zavisno od nivoa i frekvencije, može da izazove trajna oštećenja sluha. Buka kojoj smo svakodnevno izloženi deluje stresno i na nju čovek nema sposobnost privikavanja, izaziva neprijatan osećaj i nepovoljno utiče na zdravlje, u svom članku kaže prim. sc. dr Branislava Resanović, spec. javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.

Buka može da izazove umor, smanjenje radne sposobnosti, ometa sporazumevanje, koncentraciju, san. Reakcije na buku su individualne, a zavisno od nivoa i frekvencije buke i od vremena izloženosti, mogu da izazovu trajna oštećenja.

Uredno čulo sluha čuje i raspoznaje zvukove koji predstavljaju područje mehaničkog talasnog kretanja koje ljudsko uvo može da čuje. Buka indirektno utiče i na vegetativni i endokrini sistem. Izaziva razdražljivost, dekoncentraciju, rezultira padom radne sposobnosti i porastom nesreća na radu.

Exclamation Exclamation Exclamation
View user's profile Send private message Send e-mail
Peđa L.
Posted: Sat Jan 14, 2012 00:55 Reply with quote
Joined: 29 Aug 2011 Posts: 26 Location: Novi Sad
Pozdrav!
Da li se na radnom mestu gde je zaposleni 8 sati izložen buca preko granične vrednosti od 85 decibela može smanjiti na prihvatljiv nivo upotrebom zaštite za sluh (antifoni) kako bi radno mesto bilo sa prihvatljivim rizikom, odnosno da bi se izbegla obaveza obavljanja prethodnih i periodičnih lekarskih pregleda.
View user's profile Send private message
milutin.jelić
Posted: Sat Jan 14, 2012 15:43 Reply with quote
Joined: 21 Apr 2008 Posts: 137
Kolega, imate nov Pravilnik o preventivnim merama za BZRpri izlaganju buci, Sl. glasnik 96/11. Doduše, obavezan je od 1. januara 2016. godine, ali može da se koristi.
View user's profile Send private message
Peđa L.
Posted: Sat Jan 14, 2012 21:40 Reply with quote
Joined: 29 Aug 2011 Posts: 26 Location: Novi Sad
Znam, ali njegova je primena tek od 2016 god. a do tada se koristi onaj stari koji kaže " Kad se svakodnevna izloženost buci nekog radnika ne može svesti ispod 85 dB(A), izloženi radnik ima pravo na kontrolu sluha (očuvanosti te funkcije) i ocenu zdravstvenog stanja.". Imao sam prilike da vidim dosta procena u kojima je radno mesto ocenjeno kao povećani rizik (i obavezan periodični lekarski pregled) iako se navodi da su zaposlenima dati na upotrebu antifoni koji nivo buke snižavaju ispod granične vrednosti.
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Mon Jan 16, 2012 13:24 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
U pomenutom Pravilniku o ... od buke u radnim prostoreijama (član 31), u prvom stavu piše: "Na radnim mestima na kojima buka prelazi 85 dB(A) mogu se zapošljavati samo lica koja su na osnovu prethodnog specijalističkog zdravstvenog pregleda proglašena sposobnim za rad na takvim radnim mestima." , što nam govori da zaposlenog "moramo" da upućujemo na LP (lekasrske preglede), a radno mesto proglasimo sa povećanim rizikom.
E, sad postoje različite kombinacije, kako izbeći da radno mesto bude sa povećanim rizikom, jedna je da se vreme izloženosti smanji (ili utvrdi da je vreme dnevne izloženosti manje od 8 h, a u skladu sa Tabelom 5 pomenutog, još uvek važećeg Pravilnika)...
Inače korišćenje SLZ-antifona/čepića, je obavezno za ta radna mesta (kao mera smanjenja rizika) a to, zasad, ne znači da radno mesto nije sa povećanim rizikom!
Prijatan dan svima.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum