BZNR Forum Index
Author Message

<  Mere ZOP  ~  Znanje i struèna pomoæ nesumnjiva su vrednost!

galamic
Posted: Fri Feb 17, 2012 10:47 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Srbi spreèili katastrofu u Albaniji
Vecernje novosti, | 16. februar 2012. 20:58 |

Teretni voz sa benzinom koji se krajem decembra, iz rafinerije u Albaniji uputio ka „Petrohemiji“ izletelo iz šina. Naši struènjaci istoèili 490 tona sirovog eksplozivnog benzina kod grada Mbrostar-Fier

GORNJI MILANOVAC, ALIBUNAR - Samo su znanje, hrabrost i prisebnost struènjaka iz Srbije spasli grad Mbrostar-Fier, na jugu Albanije, od razaranja posle prevrtanja sedam vagona sa ukupno 490 tona sirovog eksplozivnog benzina. Jer, i jedna jedina nestruèno izazvana iskra, kako kažu, izazvala bi eksplozije i smrt ljudi u tom gradu sa oko 60.000 žitelja, na stotinak kilometara od Tirane.

Nezapamæena drama zapoèela je dan uoèi Nove godine, a akcija spasavanja potrajala je skoro do kraja januara. Danas, posle dugotrajnog i mukotrpnog povratka sa intervencije, o njoj svedoèe ovdašnji akteri - istinski heroji.
Sve je poèelo kada je dugaèka kompozicija teretnog voza sa benzinom, krajem decembra, iz rafinerije u Albaniji upuæena ka srpskoj „Petrohemiji“. Još nije utvrðeno kako, tek sedam cisterni izletelo je iz šina i prevrnulo se, pa su Albanci najpre kontaktirali austrijsku transportnu kompaniju, vlasnika vagona, ali nisu dobili pomoæ. Nemajuæi kud, domaæini su pokušali sami da organizuju pretakanje i, sreæom, shvatili da to može biti nemerljiv rizik. Onda im je preporuèena firma „Eko 21“, iz Novog Kozjaka kraj Alibunara, pa su uspostavljeni kontakti. - Prihvatili smo posao, iako isprva nismo bili sigurni da æemo uspeti - objašnjava Ljubomir Miliæeviæ, vlasnik srpske firme. - Ali kada sam Drašku Topaloviæu, struènjaku iz Gornjeg Milanovca, isprièao o èemu se radi, on je odmah „skrojio“ plan kako da izvedemo opasnu operaciju. I zaista, Topaloviæ se, kao pravi strateg, pobrinuo za sve aspekte opasne operacije. - Nabavio sam specijalne, bestrujne pumpe, koje ne varnièe, te ostalu prateæu opremu. Firma iz Kozjaka obezbedila je gotovo stotinu metara creva, pa smo sve spakovali u kombi i „pasat“, a sa struènjacima iz firme „Eko 21“ krenuo je i naš saradnik Ivan Vasoviæ, ekspert za elektroniku. Ispratio sam ih, sa èvrstom verom u uspeh - kaže Topaloviæ. Putovali su kroz ledene meæave, a najteža deonica bila je od Ohrida, nerašèišæenim putem, do albanske granice. Ispreèile su se i carinske formalnosti, te se moralo najpre u Tiranu, da se kombi otpeèati, a tek potom su krenuli na odredište, u Mbrostar-Fier. - Tamo, na u 12 kilometara od mora, ne beše ni traga od snega i leda, a temperatura 18 stepeni iznad nule! Na mestu akcidenta èekalo nas je stotinak ljudi: policija, razne službe i inspekcije, vatrogasci, hitna pomoæ, radoznalci... Koliko su sumnjali da æemo uspeti, ilustruju i reèi naèelnika policije tog okruga: „Kad rešite da poènete posao, javite, da najpre iselimo stanovništvo i iskljuèimo struju.“ Jedva smo ga, uz pomoæ inženjera iz albanske rafinerije, ubedili da to nije potrebno. I zaista, sve je proteklo po planu - za dva dana pažljivo smo ispraznili preve dve cisterne. Tek tada su svi odahnuli, pa je pola ekipe ostalo da dovrši posao - svedoèi Ivan Vasoviæ.

M. BOŠNJAK
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum