BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SEMINAR ZOP, 21. i 22. 06. 2012. god, hotel Babe

Slobodanka.Radojevic
Posted: Sun May 20, 2012 08:58 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
SEMINAR U OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA
21. i 22. 06. 2012. godine, Country Club hotel BABE

Nema efikasne zaštite od požara (ZOP) bez blagovremenog preduzimanja svih preventivnih mera. Nažalost, mnogi ljudski životi i neprocenjiva dobra su izgubljeni u požarima, naročito na poslovnim i javnim objektima. Svaka prevencija podrazumeva stručnu osposobljenost za prepoznavanje obaveza i odgovornosti u oblasti ZOP, procenu požarne ugroženosti i preduzimanje efikasnih mera.
Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. se već treću deceniju profesionalno bavi zaštitom od požara. Svoja znanja i praktična iskustva želimo da podelimo sa vama. Naš Centar za edukaciju, uz stručnu podršku Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova R Srbije, organizuje stručni seminar na temu:

Zaštita od požara na poslovnim i javnim objektima

Cilj seminara: osposobljavanje nadležnih rukovodilaca i stručnih lica za zaštitu od požara za preduzimanje preventivnih mera i efikasnu kontrolu stanja zaštite od požara
Osnovna pitanja:
• Stanje ZOP u poslovnim i javnim objektima i osnovna iskustva iz nedavnih tragičnih požara,
• Obaveze i odgovornosti subjekata ZOP prema važećim propisima,
• Procena ugroženosti od požara na poslovnim i javnim objektima,
• Organizovanje sistema ZOP i obezbeđivanje potrebne dokumentacije
• Osnove za izradu pravila zaštite od požara i planova evakuacije,
• Vođenje stručnih poslova i kontrola stanja ZOP
Način realizacije: eksperti iz Sektora za vanredne situacije i iz TEHPRO pripremiće saopštenja po navedenim pitanjima. Nakon svakog saopštenja vodi se rasprava.
Kotizacija po učesniku: 12.980,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje: učešće na seminaru, prezentacije izlagača u elektronskoj formi, smeštaj sa doručkom u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama, zajedničku večeru prvog dana i koktel na kraju savetovanja.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od adresa TEHPRO d.o.o. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije. Zbog ograničenih kapaciteta i rezervacije smeštaja prijave slati najkasnije do 15. juna 2012.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 2581-056, i 062/808-1706.
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Sun May 20, 2012 09:03 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
PLAN REALIZACIJE SEMINARA U OBLASTI ZOP

Tema: Zaštita od požara na poslovnim i javnim objektima
Cilj seminara: osposobljavanje nadležnih rukovodilaca i stručnih lica za zaštitu od požara za preduzimanje preventivnih mera i efikasnu kontrolu stanja zaštite od požara
Mesto i vreme održavanja: Country Club hotel BABE, 21. i 22. jun 2012. godine

I DAN, 21. 06. 2012. godine, konferencijska sala Country Club hotel BABE
14:00-15:00 Smeštaj i prijavljivanje učesnika (V Papak)
15:00-15:10 Otvaranje (M Jelić, van. prof.)
15:10-15:40 Stanje i osnovni problemi ZOP u poslovnim i javnim objektima u R Srbiji (Ekspert za ZOP iz Sektora za vanredne situacije)
15:40-16:10 Osnovna iskustva iz istrage i analize karakterističnih požara na teritoriji R Srbije (Ekspert za ZOP iz Sektora za vanredne situacije)
16:10-16:30 Obaveze i odgovornosti subjekata ZOP prema važeći propisima (Ekspert za ZOP iz
TEHPRO d.o.o.)
16:30-17:00 Procena ugroženosti od požara na poslovnim i javnim objektima (Ekspert iz TEHPRO d.o.o.
V Stanić, dipl tehnolog)
17:00-19:00 Slobodno vreme
19:00-24:00 Zajednička večera

II DAN, 22. 06. 2012. godine, konferencijska Country Club hotel BABE
09:00-09:30 Organizovanje sistema ZOP i obezbeđivanje potrebne dokumentacije u poslovnim i javnim objektima (Ekspert za ZOP M Lukić, dipl. inž. el.)
09:30-10:00 Osnove za izradu pravila zaštite od požara i planova evakuacije (Ekspert za ZOP S Veljković)
10:00-10:15 Pauza
10:15-10:45 Vođenje stručnih poslova i kontrola stanja ZOP (Ekspert iz TEHPRO d.o.o. A Baskić, dip. inž. maš.)
10:45-11:15 Prekršajne, krivične o obligacione konsekvence ZOP (R Rajaković, pravnik)
11:15-11:45 Završna rasprava (Učesnici)
11:45-12:00 Zaključak (M Jelić)
12:00-13:00 Koktel za sve učesnike
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum