BZNR Forum Index
Author Message

<  Izvođenje radova na gradilištu  ~  Upit

vojimir
Posted: Thu Jun 20, 2013 09:14 Reply with quote
Joined: 14 Jun 2013 Posts: 8
Poštovani,
Momentalno radim u firmi kao lice za bezbednost i zdravlje na radu koju su kupili Rumuni.Naime ,matična firma iz Rumunije je registrovala firmu u Srbiji i zaključila Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji radi izvođenja radova na demontaži proizvodnih linija . Za poslove demontaže angažovani su radnici iz Rumunije koji poseduju lični karton da su obavili lekarske preglede i obuku iz BZR.Postojeću dokumentaciju smo preveli na srpski jezik i naknadno izvršili obuku radnika testiranjem.Inspektor rada je naložio da se pomenuti testovi prevedu na rumunski jezik ili engleski ,ne znam iz kojih razloga ,jer smo bili u obavezi da ispoštujemo član 21. Zakona o BZR!!!.
Takođe, zvanično smo prijavili gradilište i izradili elaborat o uređenju gradilišta.Međutim zbog velikog broja kupaca koji sa svojom radnom snagom ,opremom i sredstvima vrše demontažu ,smatramo da je neophodno da isti daju izjavu da su upoznati sa prisutnim rizicima na gradilištu.Da li možete da mi pošaljete formu te izjave?.
View user's profile Send private message Send e-mail
Zoran Šukalo
Posted: Thu Jun 20, 2013 11:12 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 221 Location: Beograd
Poštovani Voimire

uvezi naloga inspektora pogledaj Član 24 stav 3 Zakona o BZR to je veza

Pozdrav
View user's profile Send private message Visit poster's website
vojimir
Posted: Thu Jun 20, 2013 13:26 Reply with quote
Joined: 14 Jun 2013 Posts: 8
Poštovani g-dine Zorane Šukalo,
Povodom dostavljenog upita koji se odnosi na privremeno angažovanje podizvođača (kupaca metalnog otpada) nisam dobio odgovor.Da li zaposleni podizvođača koji privremeno obavljaju poslove demontaže treba da daju pismene izjave i koja je njihova forma .Ukoliko niste u mogućnosti da je dostavite ,šta bi ista trebala da sadrži,recimo(da su radnici upoznati sa konkretnim rizicima na gradilištu ,pogotovu na onim mestima gde se kreću i izvode radove,da su upoznati sa pravilima gradilišta ,da su osposobljeni za obavljanje datih poslova i da su zdravstveno sposobni.

Srdačan pozdrav,Vojimir
View user's profile Send private message Send e-mail
Slobodanka.Radojevic
Posted: Fri Jun 21, 2013 13:50 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
vojimir wrote:
Da li zaposleni podizvođača koji privremeno obavljaju poslove demontaže treba da daju pismene izjave i koja je njihova forma .Ukoliko niste u mogućnosti da je dostavite ,šta bi ista trebala da sadrži,recimo(da su radnici upoznati sa konkretnim rizicima na gradilištu ,pogotovu na onim mestima gde se kreću i izvode radove,da su upoznati sa pravilima gradilišta ,da su osposobljeni za obavljanje datih poslova i da su zdravstveno sposobni.


Vojimire,

Sve ovo što sta napisali treba da stoji u dokumentu koji ćete dati podizvođačima radova na potpis. Ako je neko od kolega u prilici verujem da će Vam poslati neku od verzija ovog dokumenta da pogledate i prilagodite prema uslovima u kojim se radi kod Vas. Bitno je da kod sebe čuvate potpisan primerak dokumenta, za svakog podizvođača.

A što se testova tiče, nigde u Zakonu o BZR se decidno ne navodi da se provera znanja vrši putem testa, pa me baš interesuje koji osnov je inspektor naveo kada vam je naložio ovu meru.

Pozdrav.
View user's profile Send private message
vojimir
Posted: Sat Jun 22, 2013 13:56 Reply with quote
Joined: 14 Jun 2013 Posts: 8
Slobodanka,

Potpuno se slažem sa Vama da u Zakonu o BZR nigde nije decidirano kako će se sprovoditi osposobljavanje zaposlenih,ali ukoliko se Donese Program osposobljavanja u kome će se bliže precizirati postupak i način provere teorertske i praktične osposobljenosti.Pošto se ovde radi o strancima (rumunskim radnicima) smatrao sam za shodno da je potrebno izvršiti obuku radnika putem testa u prisustvu prevodioca i upoznati ih sa svim rizicima na gradilištu ,a isti to potvrđuju svojim potpisom.Inspektoru rada sam to predočio prilikom pregleda pozivajući se na čl.29 Zakona o BZR,pri čemu se on složio ,ali zahtevajući da se testovi prevedu na rumunski jezik ili engreski.

Srdačan pozdrav,
Vojimir
View user's profile Send private message Send e-mail
vojimir
Posted: Sat Jun 22, 2013 17:08 Reply with quote
Joined: 14 Jun 2013 Posts: 8
[/quote]Poštovani Voimire

uvezi naloga inspektora pogledaj Član 24 stav 3 Zakona o BZR to je veza

Pozdrav
Quote:


Poštovani g-dine Zorane Šukalo,
Povodom dostavljenog upita koji se odnosi na privremeno angažovanje podizvođača (kupaca metalnog otpada) nisam dobio odgovor.Da li zaposleni podizvođača koji privremeno obavljaju poslove demontaže treba da daju pismene izjave i koja je njihova forma .Ukoliko niste u mogućnosti da je dostavite ,šta bi ista trebala da sadrži,recimo(da su radnici upoznati sa konkretnim rizicima na gradilištu ,pogotovu na onim mestima gde se kreću i izvode radove,da su upoznati sa pravilima gradilišta ,da su osposobljeni za obavljanje datih poslova i da su zdravstveno sposobni.

Srdačan pozdrav,Vojimir
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum