BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SAVETOVANJE BZR 24. I 25.4.2014. PRIMENA NOVIH PRAVILNIKA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Feb 26, 2014 12:31 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
POZIV ZA VIII SAVETOVANJE U OBLASTI BZR

AKTUELNI PROBLEMI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU:
PRAKTIČNA PRIMENA NOVIH PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

24. i 25. 04. 2014. godine, Hotel „PALAS“, Beograd, Topličin Venac 23

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. organizuje VIII savetovanje o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji.
Savetovanje organizujemo uz stručnu podršku i učešće predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.
Na savetovanju će biti razrađeni praktični aspekti primene svih pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad koji su usaglašeni sa odgovarajućim direktivama EU.
Cilj savetovanja: Napredno osposobljavanje stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu i unapređenje praktične primene novih pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad.
Ciljne grupe: Savetovanje je namenjeno svima koji se neposredno bave problemima BZR, a naročito poslodavcima, stručnim licima za BZR, pravnim licima i preduzetnicima sa licencama u oblasti BZR, specijalistima medicine rada, predstavnicima sindikalnih organizacija i predstavnicima zaposlenih (odbora) za BZR, menadžerima osiguravajućih društava, inspektorima rada i dr.
Osnovna ideja: Savetovanje je potpuno usmereno na praksu. Stručni radovi koji će biti prezentovani od strane stručnjaka iz TEHPRO d.o.o. i prijavljeni radovi treba da obuhvate prikaz izabranog pravilnika, sa akcentom na zahteve koji su postavljeni pred poslodavce i naročito praktične aspekte realizacije tih zahteva (razrada potrebnih instrukcija, obaveštenja, procena rizika, procedura, prikaza, ček listi, zapisa i sl.) u zavisnosti od zahteva konkretnih pravilnika. Nakon saopštenja vodi se diskusija. Svi radovi će biti objavljeni u „Praktikumu“ i/ili „ Zborniku radova“ .
Instrukcije za prijavu radova: Radove iz predviđenog tematskog okvira za „Zbornik radova“ možete prijaviti i dostaviti na neku od adresa TEHPRO d.o.o. do 01. aprila 2014. godine kao Word dokument, sa obaveznim dostavljanjem sadržaja.
Sadržaj radova treba da obuhvata: Ime i prezime autora, naslov, apstrakt, ključne reči, uvod, razradu sa dva nivoa podnaslova i zaključak. Korišćenu literaturu navoditi redosledno kako se pojavljuje u tekstu i to: prezime autora, prvo slovo imena, naslov rada, časopisa ili knjige, broj stranice, naziv izdavača i godinu izdanja. Tabele raditi u Wordu. Dijagrame raditi kao slike. Sve ilustracije u tekstu dostavljati kao originalne fajlove.

Realizacija VIII savetovanja u oblasti BZR:
24.04.2014. godine (prvi dan), u dnevnom rasporedu su razrade sledećih pravilnika:
1. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu
2. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
3. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
4. Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu
5. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
6. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta
7. Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

25.04.2014. godine (drugi dan), u dnevnom rasporedu su razrade sledećih pravilnika:
1. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama
2. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima
3. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu
4. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama
5. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci
6. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima
7. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetnom polju

Kotizacija po učesniku: Za jedan dan - 10.800,00, za dva dana - 15.600,00. Kotizacija je sa uračunatim PDV-om i uključuje „Zbornik radova“, kafe-pauzu i zajednički ručak na kraju savetovanja.
Prijava za učešće: Prijave možete poslati u slobodnoj formi, na jednu od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt osoba: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 011/2580-911 i 062/808-1706, e-mail adresa: vesna.papak@tehpro.rs
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum