BZNR Forum Index
Author Message

<  Inspekcija rada  ~  Delovanje inspekcije rada

nikapa
Posted: Fri Oct 02, 2009 19:09 Reply with quote
Joined: 28 Oct 2008 Posts: 4
Da li postoji mogućnost stati na put pojedincima koji rade kao inspektori rada i prilikom vršenja kontrole sami predlažu poslodavcima da prepišu od "toga i toga" akt o proceni rizika? I sama sam radila kao inspektor 6 godina i dobro znam koje su njegove ingerencije. Poslovima bezbednosti i zdravlja na radu se bavim već 25 godina, tako da prilično vladam materijom, ali uvek nailazim na probleme koji nemaju veze sa strukom, već sa mogućnosti da se zakonske odredbe sprovedu u delo.
Zar nije logično da i inspektori polažu ovaj ispit? Dešavalo mi se na terenu da vidim kod poslodavaca aktove koji je inspektor pregledao i nije stavio primedbu, a on ne sadrži ni osnovne elemente, a kamoli dobru procenu. Moram vam reći i za jedan "ekstra primer": urađen je akt za jednu firmu koja se bavi grafičkom delatnošću, tako što su samo menjani nazivi radnih mesta a sadržina je apsolutno ista od reči, do reči. Napakovao tako čovek stotak strana, poprilično naplatio a inspektor napisao u svom zapisniku: poslodavac poseduje akt o proceni rizika.... Šta reći dalje?
View user's profile Send private message
branko radonjić
Posted: Tue Nov 24, 2009 20:14 Reply with quote
Joined: 23 Apr 2008 Posts: 61
Čudo je koleginice kako ova tema nije nikoga inspirisala da komentariše ono što ste napisali. A napisali ste pravu istinu i stvorili sliku naše zbilje. Čujem da je direktor inspektorata doneo Uputstvo za inspektore i sada će inspektori konačno shvatiti šta treba da gledaju u aktu o proceni rizika. Oni su jedini koji mogu naterati procenjivače rizika da bolje rade. Akta su užasna. Video sam ih na stotene. Jako je malo onih koji mogu dobiti prelaznu ocenu. Isto kao i inspektora. Malo je onih za koje se može reći da su stručnjaci za ovu oblast. I to se popravlja, jer se u inspektoratu shvatilo da raspolažu lošim kadrom. Edukacije insektora su u toku. Trebalo bi možda pročeljati sve okruge i videti da li ima korupcije, jer ...priča se da i toga ima.
View user's profile Send private message
viktorv
Posted: Thu Dec 03, 2009 14:57 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
Eto jednom mog primera. Inspektor dosao u preduzece (ne moje), izvrsio pregled nalozio mere i PREPORUCIO FIRMU KOJA CE MU TO URADITI.

Znaci treba ima akt, pravilnik, osposobljavanje i evidencije. Firma koju on preporucuje daje pravilnik gratis. hehehe

Pa ja pravilnike i evidencije dajem svima koji me kontaktiraju u vezi sa savetom iz ove oblasti. Bolje da im ja napravim nego da kopiraju sa neta nesto bezveze i samo napisu svoje podatke. Ko je i malo pametan sve to uradi sam iz pravilnika.

Ali je stvarno bezobrazno sto se bas to desava. Znaci ja tvoju firmu guram a ti meni deo zarade.
View user's profile Send private message MSN Messenger
Zoran Božinović
Posted: Fri Dec 04, 2009 10:25 Reply with quote
Joined: 22 Jul 2009 Posts: 59 Location: Kragujevac
Ma ne smem ni da napišem čega sam se sve nagledao u svojoj kratkoj karijeri. Mi bi trebali da sarađujemo sa inspekcijom rada u smislu prevazilaženja problema, inspektori bi, po mom mišljenju, trebali da imaju savetodavno-korektivnu ulogu ali je to u stvarnosti nemoguće ostvariti. Što se tiče uputstava koja inspektori dobijaju interesantno je to što ja moram da znam šta moram da imam u aktu a inspektoru treba uputstvo šta da gleda, kako onda neko ima obraza da uopšte vrši nadzor. Možda treba vršiti edukaciju inspektora, ali je to trebalo uraditi ranije. Možda je to samo do mene, ali ja sam mišljenja da inspektor mora više od mene da zna iz oblasti iz koje vrši nadzor, jer u suprotnom neće imati potreban kredibilitet da to uradi.

_________________
Bezbednost pre svega-bezbednost odmah!
View user's profile Send private message Send e-mail
galamic
Posted: Sat May 08, 2010 23:36 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Poštovani svi znamo da u Inspektoratu rada ima raznih profila stručnih specijalnosti od pravnika - inspektora za radne odnose, inženjera svih smerova - inspektora za BZR i drugih.

Svi zaposleni u organima državne uprave imaju zakonom utvrđenu obavezu polaganja državnog stručnog ispita - ispita za rad organima državne uprave, po programu zavisno od stepena stručne spreme i da li su državni službenici ili nameštenici.

Program državnog stručnog ispita utvrđuje Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Program može da se preuzme na sajtu Ministarstva.

Oblasti koje su sadržane u Programu su iz oblasti ustavnog prava, osnovnih - matičnih zakona kao što je zakon o radu iz oblasti radno pravnog statusa zaposlenih tj. radnog prava i svih posebnih zakona koji uređuju pojedine oblasti radnog statusa zaposlenih u MUP, MO, prosveti, zdravstvu, sportu i sl.

Program državnog ispita je itekako širi i sadržajniji za delokrug rada inspektora nego što je posebni Zakon o BZR i podzakonska akta u ovoj oblasti od sadržaja ovog ispita od kog su mnogi napravili nauku. Još u programu stoji i celokupna oblast uređivanja i nadležnosti državne uprave, kancelarijsko poslovanje i pravo EU, kao nova oblast koje navedeni moraju da savladaju i polažu.

Inspektori rada (inspektori za radne odnose i inspektori za bezbednost i zdravlje na radu) ne obavljaju praktične poslove iz oblasti BZR kod poslodavca, ali moraju odlično znati sve propise iz radno pravnog zakondavstva i oblasti koje su proistekle iz tih zakona.

Sve te Konvencije i Direktive EU i mnogi drugi međunarodni standardi i akti ratifikovani su mnogo pre još u vreme njihovog nastajanja od strane bivših država, a i sada su prepisane, nažalost ne doslovno već je iz njih izvađeno ono što je piscima Zakona o BZR odgovaralo.

Nadležnosti inspektora rada su definisane i Zakonom o državnoj upravi u delu koji se donosi na Nadzor. Precizno su definisana ovlašćenja i metod rada, pa je stoga i u nadležnosti direktora Inspektorata za rad propisano Uputstvo za postupanje u slučaju nadzora.

Naše je da svoj posao naučimo maksimalno dobro i da uskladima svoje poslovanje sa odredbama važećih zakona i da se u tom pogledu maksimalno usavršavamo, a ne da položimo ispit pa tek onda krenemo da učimo praksu i rešavamo životna pitanja. Aktuelne aktivnosti na izradi i usaglašavanju izmena i dopuna Zakona o BZR moraju i o tome voditi računa ili će i dalje biti velikih problema u sprovođenju njegovih odredbi.

Otvorim oči i počnimo profesionalno raditi posao za koji smo školovani i za koji smo se opredlili da radimo, ali profesionalno i savesno, a inspektori neka rade svoj posao u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, a mi treba da stavimo prigovor na svako nezakonito rešenje ili nalog inspektora i da se znanjem i argumentima zasnovanim na zakonu i stručnosti u ovoj oblasti borima za svoje stavove za koje smo sigurni da su u skladu sa Zakonima i podzakonskim aktima.

Poštovanje i iskreni pozdravi.


Last edited by galamic on Sun Oct 30, 2011 17:25; edited 2 times in total
View user's profile Send private message Send e-mail
Gajić Branko
Posted: Thu Sep 30, 2010 22:49 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
Poštovani Aco i ostali,

Sve je to, uglavnom tako. Uz napomenu da ima i kompetentnih i časnih ljudi među inspektorima. Međutim, zadnji Acin-Sašin stav je najbitniji. Nema nama ništa bez nas. I zato učimo jer ZNANJE JE MOĆ. Posao radimo maksimalno profesionalno. Treba se držati zakona i stručnih principa. Kada inspektor naiđe na kompetentnog čoveka i sa kvalitetnim radom, teško će ući u polemiku. A ako i nešto pokuša, vratiće mu se to kao bumerang.

POZDRAV,

BRANKO
View user's profile Send private message
Peđa L.
Posted: Wed Sep 28, 2011 23:32 Reply with quote
Joined: 29 Aug 2011 Posts: 26 Location: Novi Sad
Pozdrav!
U potpunosti se slažem sa Vašim stavovima po pitanju inspekcije, međutim tu postoji problem u tumačenju samih zakonskih rešenja i od nadležnih ustanova (Uprave) koje su ih donele. Pojedini podzakonski akti su krajnje nevešto napisani tako da ostavljaju prostora sa različita tumačenja, koja su najčešće suprotna od principa bznr. Nažalost i sama inspekcijska služba krajnje je degradirana od strane države, jer državi je bitno da se kaže da je ima, a to da li ima dovoljno inspektora i da li imaju uslove za obavljanje svojih poslova to ih manje zanima pa ispada da oni sami treba da se snalaze za neophodne resurse. Moje neko lično mišljenje o "integrisanom" inspektoru je veoma loše, jer smo od dobrih inspektora koji su bili specijalizovani za jednu oblast (npr. radni odnosi) dobili loše inpektore koji sada rade sve i to prilično površno. Donedavno se inpekcijski nadzor svodio na to da li imaš Akt o proceni rizika ili nemaš, bez uvida u sam akt i kontrole šta je tu napisano,
Nažalost, mislim da mi nemamo relevantnu ustanovu ili organizaciju koja bi mogla da ima uticaj na sistemska rešenja u oblasti bznr.
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Thu Sep 29, 2011 09:05 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Ko kaže da mi nemamo "relevantnu ustanovu ili organizaciju koja bi mogla da ima uticaj na sistemska rešenja u oblasti bznr", a šta je onda UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU ?????
Svakako drugo je pitanje koliko su u Upravi aktivni na rešavanju PRAKTIČNIH problema iz oblasti BIZNR. Sad
View user's profile Send private message
Peđa L.
Posted: Fri Sep 30, 2011 15:30 Reply with quote
Joined: 29 Aug 2011 Posts: 26 Location: Novi Sad
Prvo:Uprava za bezbednost nije relevantna ustanova jer je ona ta koja je donela loša rešenja jer očigledno nema odgovarajući stručni potencijal koji će sistemski urediti oblast bznr u skladu sa načelima struke.
Drugo:Visokoobrazovne ustanove Fakulteti i strukovne škole imaju određeni relevantni kapacitet ali nemaju uticaj na donošenje sistemskih rešenja. Takođe pitanje je i da li aktivna udruženja u oblasti bznr imaju neki utucaj i ako ga imaju plašim se da je to sve u cilju popjedinačnih interesnih sfera.
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Mon Oct 03, 2011 08:42 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Kolega Peđa L., pokušao sam da budem sarkastičan kada sam komentarisao da mi IMAMO relevantnu ustanovu (Upravu za BIZNR).
Slažem se da trenutno niko od pobrojanih nema moć da utiče na donošenje prpisa iz oblasti BIZNR (volim ovu skraćenicu jer me podseća na "beše ZNR"), i takođe se slažem da oni koji mogu (Uprava za BIZNR) NE ŽELE ili što mi se češće čini NE ZNAJU da utiču na valjano odnošenje propisa. Smatram da je osnovni problem što se "tehničkom strukom" (kakvom smatram BIZNR) bave pravnici i što je još gore ne žele da saslušaju mišljenje struke, a da ne govorim o tome da bi trebali ne samo da salušaju već i uvaže mišljenja struke (mislim na fakultete koji se bave sa ZNR i svakako na udruženja ZNR, kakva god ona bila).
View user's profile Send private message
Mađar
Posted: Fri Jul 18, 2014 11:44 Reply with quote
Joined: 30 Jan 2014 Posts: 8 Location: Subotica
[b]Beograd[/b] -- Inspektorat za rad, posle kontrole 67 poslodavaca koji izvode radove niskogradnje u delatnosti građevinarstva, zabranio je rad na sedam gradilišta.

Osim toga, podneto je 26 prekršajnih prijava i 38 rešenja kojima je naloženo otklanjanje nepravilnosti, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ministarstvo je navelo da je najviše nepravilnosti utvrđeno u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Reč je o neprijavljivanju početka rada na gradilištu, o tome da zaposleni nemaju adekvatnu opremu za bezbedan rad, da nisu obavili redovne lekarske preglede, a nije ni izvršena provera osposobljenosti za bezbedan rad ukoliko rade na poslovima sa povećanim rizikom.

U oblasti radnih odnosa najviše prijava podneto je zbog angažovanja lica bez zaključenog ugovora o radu i zbog neisplaćene zarade. Od 636 zatečenih lica 127 je radilo na „crno“, odnosno 20 odsto, a u isplati zarade se kasnilo od jednog meseca do dve godine.

Inspekcijski nadzor je obavljen juče na gradilištima Koridor 10 (na deonicama Niš-Dimitrovgrad i Niš-makedonska granica), Koridor 11 (E - 763, na deonici Ljig-Preljina) , magistralni put M1/11 - autoput Kragujevac, gradilište „Železnice Srbije“ - Ćuprija, gradilište drugi kolosek pruge na deonici Krnjača-most na Tamišu, gradilište fabrike „Tigar Tyres“ Pirot.

link: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=07&dd=17&nav_id=877834[b][/b]
View user's profile Send private message
ana_cacak
Posted: Thu Nov 27, 2014 10:57 Reply with quote
Joined: 23 Oct 2013 Posts: 5
Pozdrav!
Inspekija rada je dala primedbu da u prodavnici nemamo istaknute brojeve za hitne slučajeve.
Možete li mi pomoći da li to stvarno svaka radnja mora da imai u kom obliku.
Hvala
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Sun Nov 30, 2014 15:33 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 221 Location: Beograd
Koleginice

Treba da na formatu A-4 prikažete telefone Hitne pomoći, Vatrogasaca, Bolnice - Doma zdravlja, Policije, Lica za BZR, Referenta ZOP, Odgovornog lica-Direktora da bi zaposleni u slučaju bilo kakve potrebe mogao najbrže da obavesti sve koji su relevantni po osnovu događaja. Obrazac plastificirati i postaviti na vidno mesto. Oni koji dugo rade pa su u nekum situacijama imali potrebe da reaguju snašli bi se možda a oni koji su počeli da rade pre mesec dana nisu uspeli da nauče dobro da rade posao na koji su raspoređeni a za reagovanje kad su hitni slučajevi nebi znali da se snađu. U interesu poslodavca je da im omogući da reaguju blagovremeno.

Primer Ako se kupcu u prodavnici desi da padne pa polomi nogu ili........ pa za očekivati je da će mu se pružiti prva pomoć pozvati služba Hitne pomoći itd.

Pozdrav
View user's profile Send private message Visit poster's website

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum