BZNR Forum Index
Author Message

<  Održani seminari i savetovanja - prezentacije  ~  SEMINAR U SARADNJI SA NEMAÈKO-SRPSKOM PRIV. KOMOROM

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Sep 07, 2016 10:55 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Seminari na teme „Problemi u praktiènoj primeni propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu“ i „Specifiène obaveze poslodavaca prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru i Zakonu o zaštiti uzbunjivaèa“

U utorak, 06.09.2016. godine, u organizaciji Nemaèko-srpske privredne komore i njenog èlana „TEHPRO“ d.o.o. održan je seminar na dve aktuelne teme, èiji je cilj bio osvrt na primenu propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i obaveze koje za poslodavce proizilaze iz Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o zaštiti uzbunjivaèa. Vanredni profesor operatike, gospodin Milutin Jeliæ, ispred Centra za edukaciju u „Tehpro“ d.o.o., je u okviru prve teme „Primena propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu“ istakao da poèetni problemi proizilaze iz nerazumevanja tržišne logike i uloge države u tržišnoj privredi, a potom i pojmovne neusaglašenosti koje se mogu pojaviti u pravnim aktima, prilikom regulisanja ove oblasti.

U okviru teme „Specifiène obaveze poslodavaca prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru i Zakona o zaštiti uzbunjivaèa“, drugi predavaè, dipl. pravnik gospodin Radivoj Rajakoviæ, upoznao je uèesnike sa novinama koje je doneo nov Zakon o inspekcijskom nadzoru, sa posebnim akcentom na preventivni karakter u vidu savetovanja koje je omoguæeno poslodavcima, kao i neophodnosti da uzbunjivaèi uživaju zaštitu, nakon ukazivanja na neregularnosti u poslovanju.

Više detalja i fotografije možete pogledati na:
http://serbien.ahk.de/rs/clanovi/dogadaji/radionice-i-seminari/
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum