BZNR Forum Index
Author Message

<  Lice za BZR  ~  BZR - Položaj i statuslica za BZNR

Gajić Branko
Posted: Tue Jun 16, 2015 17:54 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
BRAVO VIKTORE!

Viktor nam je dodao neka konkretna, dragocena iskustva koja prevazilaze okvire "banč markinga" jer Viktor nudi i rešenje kako u određenoj situaciji optimalno postupiti: "Može. Uradiću ja ta dokumenta za šest meseci".

Idealan potez bi bio da je Viktor obavestio inspekciju rada jer bi to biom adekvatan odgovor na takvu svinjariju poslodavca. Ali kako to uraditi kada je taj poslodavac istovremeno Viktorov poslodavac, kada je on u poziciji da mu da ili neda posao? I onda dođemo do zaključka o deklaraciji, praznoj paroli o nezavisnosti lica za BZR.
Nešto slabije rešenje u vidu otkaza ugovora o angažovanju Viktorove firme opet završava u toj, ekonomskoj zavisnosti...

A u slučaju da je Viktor presavio tabak i napisao prijavu inspekcijin rada, pitanje je je kako bi postupila inspekcija rada i kako bi to pedagoški delovalo na odgovorno lice kod poslodavca. Jer nije cilj da poslodavac i njegovo lice popiju prekršajnu kaznu, već da im se ureže u pamćenje značaj bezbednosti i zdravlja na radu i uslova rada lica za BZNR. A u preko 90% slučajeva tu bi vuk pojeo magarca, inspekcija bi propgledala kroz prste i odgovorno lice kod poslodavca bi još jednom zadovoljilo potrebu da na svakom mestu i u svakoj situaciji demonstrira svoju moć...

Ovo je pitanje u kakvoj atmosferi radi lice za BZNR, kakav je odnos prema ovoj oblasti a kada je takav odnos od prvog čoveka u firmi, a on se može okvalifikovati opstrukcijom i sabotažom slova i duha Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Razlaz formalnog (zakon, akt o proceni rizika, evidencija i dokumentacija i dr.) i faktičkog (akt u fijoci a na kraju kontejnerom otputuje na smetlište) predstavlja nemoral.

Još jednom, hvala Viktore. I ovo je prilog riznici iskustava koja je neophodna kolegama licima za BZNR.

A što se tiče resornog min istarstva za oblast rada, uprave za BZR i inspekcije rada, neka im služi na čast što ovako nešto može da se dešava.
View user's profile Send private message
omikron
Posted: Fri Sep 09, 2016 08:34 Reply with quote
Joined: 20 Nov 2012 Posts: 17
Gajić Branko wrote:
LICE ZA BZNR KAO PODKUSUR I ALIBI KONTROLOR PUŠENJA


U jednoj srednjoj firmi, dislociranoj na nekoliko lokacija i u kojoj je organizovan rad u sve tri smene, odnosno neprekidno 24 časa, koja još ima i značajan vozni park sa nekoliko službenih automobila i dr., presečen je Gordijev čvor sa zakašnjenjem od nekoliko meseci i imenovano odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja. Zalud i po nekoliko rukovodilačkih nivoa u vertikali i figura na tim pozicijama, zalud nekoliko «izmišljenih radnih mesta», izbor je pao na lice za BZNR. E, sad što to lice vodi i poslove zaštite od požara i druge pridodate poslove, nije bitno. U galamatijasu od rodbinskih i političkih veza, trebalo je pronaći nekoga ko tu ne pripada, ko nije ni mio ni drag i ko će se zamerati sa radnicima, biti bela vrana. Neprijateljski? Nemojte, molim vas, biti paranoični!
Fizički je nemoguće sa jednim čovekom na nekoliko objekata i 24 sata non stop na adekvatan način vršiti kontrolu zabrane pušenja, i to lica opterećenog odgovornim poslovima utvrđenih ugovorom o radu.
Ali, ako se lice za BZNR shvati i tretira kao podkusur i želi alibi kontrolor zabrane pušenja, i to je moguće.
Necelishodno i providno, ali formalno-pravno je i to moguće. Papir trpi sve!Kako da izbegnem kod poslodavca ovu vrstu zaduženja pošto je odlukom postavio mene kao lica za BZR da kontrolišem pušenje i dostavljam mu izveštaje o tome, u firmi kao što je prethodno napisano?
Pozvao se na Član 40. našeg zakona i zakona o zabrani i zloženosti duvanskom dimu.
Ima li on zakonske osnove da postavi lice za BZR ili to može da kontroliše bilo ko u preduzeću?

Pozdrav svima
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Fri Sep 09, 2016 11:56 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 221 Location: Beograd
Poštovani kolega

Poslodavac ima mogućnost da odredi bilo koje lice od zaposlenih da pripremi i sprovede obaveze po zakonu o zabrani pušenja u radnom prostoru. To znači da može da odredi i zaposlenog koji radi poslove Lica za BZR. Možda bi u razgovoru sa poslodavcem moglo da se objasni da bi veći efekat kontrole bio kad bi neko drugi radio taj posao a lice bilo podrška toj aktivnosti.
View user's profile Send private message Visit poster's website
ZJZ
Posted: Mon Sep 12, 2016 12:29 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Jedno malo razmišljanje:
da je poslodavac zaista želeo da sprovede Zakon, on bi (kao je to predviđeno Zakonom, član. 12) odredio za svaki dislocirani objekat odnosno svaku radnu smenu, po jedno lice zaduženo za kontrolu.
Zaključak koji se nameće je da je poslodavac samo želeo "da zadovolji zakonsku formu"!
Samo da iskoristim priliku i potsetim na "sličnu" situaciju prilikom tumačenja propisa, kada se u Zakonu navode poslovi koje obavlja lice za BIZNR kod poslodavca:
član 40 Zakona o BIZNR, stav 1, tačka 7 "svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje kod poslodavca;" često poslodavci, rukovodna lica, sindikati, zaposleni,.... kažu, "piše u Zakonu svakodnevno!!!!".
A ja onda pokušavam da to lice zamislim kako sprovodi Zakon u GSP ili nekom drugom transportnom preduzeću, ULAZI U TRI VOZILA ISTOVREMENO (Beograd, Niš, Zaječar...) Evil or Very Mad A verovatno to lice nije ni planirano da može da koristi godišnji odmor ili sl.!?
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 6 of 6
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum