BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SAVETOVANJE U OBLASTI VANREDNIH SITUACIJA 30.11.2017.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Oct 16, 2017 11:38 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovani,

Nedavno je usvojena nova metodologija za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. U pripremi je i novi zakon i drugi propisi u ovoj oblasti. Nudimo vam jedinstvenu priliku da se blagovremeno i neposredno, od kreatora sistema, upoznate sa novim rešenjima i problemima u pripremama i reagovanju u vanrednim situacijama.

Uz stručnu podršku Sektora za vanredne situacije MUP Republike Srbije, Društvo za usluge u oblasti zaštite „TEHPRO“ d.o.o. organizuje

STRUČNO SAVETOVANJE O AKTUELNIM PROBLEMIMA UPRAVLJANJA VANREDNIM SITUACIJAMA
Tema: „Novine u propisima i iskustva u pripremama i reagovanju u vanrednim situacijama“
vreme: 30. 11. 2017. godine, od 10.00 do 15.00 časova
mesto: Beograd, Hotel „PALAS“, Topličin Venac 23
Cilj savetovanja: osposobljavanje članova štabova i drugih lica u nadležnim službama i unapređenje prakse prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama.
Ciljne grupe: savetovanje je prvenstveno namenjeno članovima štabova za vanredne situacije na svim nivoima, nadležnim službama i licima u državnim organima, jedinicama lokakne samouprave, privrednim društvima i drugim organizacijama koji se bave procenama ugroženosti, izradom planova i pripremama za reagovanje u vanrednim situacijama, zaštitom od požara, zaštitom životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu. Takođe i predstavnicima nastavno-naučnih institucija, ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica, osiguravajućih društava i svim drugim licima koji se posredno i neposredno bave vanrednim situacijama.
Organizacija: Društvo za usluge u oblasti zaštite „Tehpro“ d.o.o.
Stručna podrška: Sektor za vanredne situacije MUP Republike Srbije.
Kotizacija: Kotizacija po učesniku, sa uračunatim PDV-om, iznosi 14.400,00 RSD. Kotizacija uključuje CD sa prezentacijama izlagača, kafe pauzu i koktel na kraju savetovanja.
Prijava za učešće: U slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od adresa „TEHPRO“ d.o.o.. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: „TEHPRO“ d.o.o. Beograd, 11250 Železnik, Lole Ribara 120,
faks: 011/2580-785, Osoba za kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 011/6580-795 i 062/808-1706 ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum