BZNR Forum Index
Author Message

<  Obuke  ~  Struèno Osposobljavanje

Nikola Simiæ
Posted: Tue Jan 27, 2015 12:45 Reply with quote
Joined: 09 Dec 2013 Posts: 16
Dobar dan i Sreæan rad svima,

Nisam siguran da li se na ovu temu vodila polemika, ali evo prilike.

Naime pitanje je jednostavno, gde uputiti zaposlene na struèno osposobljavanje za rukovanje odreðenim sredstvom rada (npr. utovarivaèem, ) ?

Ne prièam o teorijskom i praktiènom osposobljavanju za bezbedan rad na osnovu Zakona o BZR-u., veæ o struènom osposobaljvanu koji se pominje u Pravilniku o preventivnim merama pri korišæenju opreme za rad 23-09, 123-12, i u èl.130 Pravilnika o merama i normativima zaštite na radu na oruðima za rad 18-91.

Do sada sam imao prilike vidim razna rešenja vezana za struèno osposbljavanje:

1. Narodni-Radnièki Univerizteti po Beogradu, ne bi ih sada navodio, papreno naplaæuju svoje obuke i to pod uslovom da su polaznici veæ imali praksu, odnosno da su radili na tim poslovima, tek onda mogu pohaðati obuku, koja se sastoji iz dobijanja literature i polaganje testa i to je to. A šta je sa zaposlenima koji nemaju iskustva nikakvog, a želeli bih da nauèe, itd. Kada im postavim pitanje na osnovu èega se vrši obuka, oni kažu na osnovu njiovog registrovanja u Privrednom Sudu ili sl. Koliko ja znam Ministartsvo prosvete mora dati akreditaciju i dozvolu za rad bilo Privatnom ili Državnom univerzitetu ili teèaju, da bi obavljali poslove obrazovanja ?!

2. Ukoliko se kupi oprema za rad od ozbiljnijeg proizvoðaèa, vrlo je verovatno da æe isti održati obuku za korišæenje i što je u principu jako dobro i neophodno.

3. Viðao sam da sam Poslodavac obrazuje Komisiju, izradi Plan i Program obuke, osposobi zaposlene i eto Uverenja o struènoj osopobljenosti.

4. Lica za bezbednost i Firme koje se bave ovim poslovima su takoðe organizovale obuke ovog tipa i dodeljivala Uverenja o struènoj osposobljenosti.


Èini mi se da sve gore navedene "kombinacije" padaju u vodu, nakon Mišljenja Ministarstva rada pod brojem 011-00-00054/2012-01 od 10.12.2012. godine, u kome se eksplicitno govori o tome ko može da vrši struèno osposobljavanje i da izdaje Uverenja o struènoj osposobljenosti, a to je Ustanova koja ispunjava uslove u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja.

Da li u Srbiji postoji Ustanova koja posuduje sve ove uslove i koja poseduje kapacitete za obuku širokog asortimana zanimanja ili smo prinuðeni da se "snalazimo"?

Nikola Simiæ spec.struk.inž.elektr.
IRATA L1
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Jan 28, 2015 13:24 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Nikola,

U pravu ste. Sva ova rešenja koja ste naveli su prisutna u praksi.
Kako trenutno stvari stoje, još neko vreme æemo se "snalaziti" jer Ministarstvo prosvete nema regulativu po kojoj bi se sprovodilo akreditovanje pravnih lica za struèno osposobljavanje.
Tako da, za sada, uverenja o struènoj osposobljenosti mogu da daju pravna lica ili poslodavci koji imaju razvijene programe osposobljavanja, potrebne kadrove, opremu i iskustvo.
View user's profile Send private message
mickolli
Posted: Tue May 17, 2016 14:53 Reply with quote
Joined: 17 May 2016 Posts: 1 Location: Beograd
Pozdrav svima!

Prilièno sam nov na forumu, pa me interesuje, ima li kakvih promena po pitanju struènih osposobljavanja za korišæenje naroèito opasne opreme za rad?

Negde sam naèuo da sertifikat mora biti izdat od akreditovanih firmi, što pretpostavljam znaèi da je velika veæina nas u prekršaju...
View user's profile Send private message
Role80
Posted: Fri May 04, 2018 13:56 Reply with quote
Joined: 01 Nov 2016 Posts: 9
Poštovane kolege,

Ukoliko neko ima odgovor na pitanje modela struènog osposobljavanja zaposllenih, odnosno da li to može da se sprovodi interno u samoj firmi(uz prethodno ispunjavanje svih neophodnih uslova-odluka, program...) ili je to iskljuèivo u nadležnosti sertifikovanih ustanova, zamolio bih da nam svima pomogne u otklanjanju ove nedoumice.

Pozdrav svima.
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon May 07, 2018 21:23 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovane kolege,

Struèno osposobljavanje zaposlenih mogu da vrše i poslodavci i ustanove, ako konkretan program po kom æe vršiti osposobljavanje sertifikuju u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. To konkretno znaèi da izraðuju plan i program koji treba da budu odobreni i dokazuju da zadovoljavaju uslove u pogledu opremljenosti, kadrova i dr.

Ukoliko su potrebne detaljnije informacije, možete postaviti konkretna pitanja i kolege iz Centra za edukaciju TEHPRO æe Vam odgovoriti.

Pozdrav.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum