BZNR Forum Index
Author Message

<  Procena rizika  ~  Akt o proceni rizika

Gajiæ Branko
Posted: Wed Aug 07, 2013 13:08 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
Poštovana koleginice,

Akt je uraðen i on mora da živi. Posle donošenja akta slede neke radnje. Prva radnja je upuæivanje zaposlen ih na radnim mestima sa poveæanim rizikom na lekarski pregled. Radi se uput na osnovu akta i podzakonskog akta. Odmah posle donošenja akta treba organoizovati obuku i testiuranje znanja zaposlenih, ukljuèujuæi i obrazac 6.
Jedan primerak akta treba da stoji kod direktora, drugi kod lica za bezbednost i zdravlje na radu, treæi u arhivi, èetvbrti kod sindikata. Na svakom radnom mesru (mislim na radno mesto kao prostor) treba da postoji akt o proceni rizika za to radno mesto.
Sa odborima za BZNR kasnimo, ali imamo sindikate koji vrše svoju ulogu do obrazovanja odbora.
View user's profile Send private message
Jelenica
Posted: Thu Aug 08, 2013 10:37 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 18 Location: Beograd
Hvala lepo na odgovoru. Obzirom da postoji Odbor da li se i clanovima odbora prosledjuje?
View user's profile Send private message
Gajiæ Branko
Posted: Mon Aug 12, 2013 18:03 Reply with quote
Joined: 24 Apr 2010 Posts: 131
Poštovana koleginice,

Logièno je da èlanovi Odbra za BZNR imaju jedan primerak
Ima akata na par hiljada stranica i stvar je procene samog Odbora, organizacije i tehnike da li jedan primerak za sve.
View user's profile Send private message
Makica
Posted: Thu Nov 14, 2013 10:45 Reply with quote
Joined: 08 Aug 2013 Posts: 7
Imam jednu nedoumicu vezanu za procenu rizika, odnosno pisanje akta.

U dogledno vreme moraæu da pišem novi akt o proceni rizika. Kada sam o tome diskutovala sa prijateljicom koja radi poslove BZR u drugoj firmi totalno sam ostala zbunjena na njen komentar. A radi se o sledeæem:

Kad sam rekla da æu ja da radim novi akt, ona mi je rekla da ja to ne mogu da radim iako imam položen ispit i imam uverenje za obavljanje poslova BZR, veæ da to mora da uradi firma koja ima licencu. Skrenula sam joj pažnju da u Pravilniku o naèinu i postupku procene rizika u èl. 18 piše da poslodavac odreðuje iz reda zaposlenih struèno lice sa položenim struènim ispitom o praktiènoj osposobljenosti za obavljanje poslova BZR da sprovodi postupak procene rizika i da na osnovu toga smatram da imam pravo da pišem akt. Na sve to ona mi kaže da je tu informaciju dobila od inspektora BZR.

Pošto smo u istom gradu i dolazi nam ista inspekcija molim vas da mi odgovorite kako da postupam dalje, da ne bi imala problema sa inspekcijom jer u moju firmu dolaze makar jednom u godinu dana a ponekad i èešæe.
U Tehpro-u sam se spremala za ispit i znam da imate kadar, znanje i iskustvo da mi odgovorite na ovu dilemu.
Unapred zahvalna
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Fri Nov 15, 2013 09:28 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 224 Location: Beograd
Poštovana koleginice
smatrate da imate pravo da pišete akt, a moje mišljenje je da je to Vaša obaveza da stalnim aktivnostima procenjujete rizike u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i da uvek kad zakljuèite da je rizik vezi od prihvaæenog tražite korektivne mere kojima æete rizik svesti u granice koje je poslodavac prihvatio. Sve te aktivnosti treba da pratite i vrlo bitno dokumentujete u formi koju ste usvojili.

Šta je problem kad je lice za BZR u radnom odnosu u nekom privredno društvu da je izradu projekta - Akta o proceni rizika radi jednom sam ili uz pomoæ nekog i da izmenu i dopunu radi posle 2,3 ili 5 godina. Znati oblast BZR neznaèi da to neko zna da uoblièi u formu dokumenta koji je ispravan za predstavnika inspekcije a veæi problem je kad se analizira u sudskim procesima.
Ipak trebalo bi da taj dokument najbolje može da uradi onaj koji je stalno u procesu rada ali to traži da se stalno unapreðuju znanja.

Pozdrav
View user's profile Send private message Visit poster's website
Makica
Posted: Mon Nov 18, 2013 10:37 Reply with quote
Joined: 08 Aug 2013 Posts: 7
Zorane

Hvala vam na odgovoru i budite sigurni da sam u potpunosti razumela šta ste hteli da poruèite meni a i ostalima koji prate ovaj forum i ovu oblast. Svesna sam ja da je ova oblast jako kompleksna, poèetnik sam i možda zvuèim površno , ali se trudim da uðem u materiju najbolje što mogu, jer smatram da je bolje i ovako nego da se pravim kao da sve znam i time dovedem danas-sutra neèiji život u opasnst .Drago mi je da postoji ovaj forum kao i ljudi koji imaju takvo znanje i iskustvo da nas usmeravaju.

Hvala još jednom na ovoj vrsti odgovora pa do sledeæeg puta prijatno.
Puno pozdrava vama i kolegama koji prate ovaj forum.
View user's profile Send private message
Mimica
Posted: Sun May 05, 2019 01:17 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2019 Posts: 7 Location: Leskovac
Pitanje, kod otvaranja nove firme, da li akt o proceni rizika moze da uradi poslodavac, iako nama polozen strucni ispit, ili mora da angazuje pravno lice sa licencom?
Da li akt o proceni rizika mora bas svaka firma da poseduje, ili postoje izuzeci?
Da li takodje, za svaku firmu mora sa se radi ispitivanje uslova radne okoline, tipa frizerski salon?
I koliko je minimalno osvetljenje na radnom mestu, i kojim pravilnikom je propisano?
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon May 06, 2019 08:53 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Mimice,

Pokušaæu da dam odgovore na Vaša pitanja:
- Procenu rizika može da uradi sam poslodavac i nije dužan da ima položen struèni ispit, ukoliko poslove BZR može da obavlja sam bez položenog odgovarajuæeg struènog ispita (u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, struènim, nauènim, inovacionim, administrativnim i pomoænim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih). Naravno, sve ovo pod uslovom da zna kako to treba da uradi.
- Ne postoje izuzeci, sve firme treba da poseduju akt o proceni rizika.
- Treba da se radi ispitivanje uslova radne okoline, minimalno mikroklime u zimskom i letnjem periodu i osvetljenosti.
- Parametri osvetljenja su definisani posebnim standardima. Više faktora se uzima u obzir pri odreðivanju minimalne vrednosti.

Pozdrav.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 3 of 3
Goto page Previous  1, 2, 3
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum