BZNR Forum Index
Author Message

<  Lice za BZR  ~  Strucna sprema kao uslov.

Goran1988
Posted: Sun Dec 22, 2019 20:38 Reply with quote
Joined: 03 Nov 2019 Posts: 6
Поштовани, имам још једно питање на овој теми.

Запослен сам у грађевинској фирми, и хтео бих да се бавим послом безбедности и здравља на раду, тј. хоћу да полажем стручни испит.

Е, сад, у проблему сам што се тиче стручне спреме.
Имам вишу школу, тј. остварених 180 бодова на струковним студијама, економске науке. Хтео сам и мастер да упишем, али сам одустао, пошто у закону пише да морам имати: "180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука.", што значи да економију морам баталити.

Приликом одласка у Управу и слушања испита, започео сам у разговор са секретаром који ми је објаснио да могу да се бавим тим послом и са овом школом (са положеним стручним испитом, наравно) али да морам у року од пет година да "упристојим" диплому.

Мене сад занима, ако се неко разуме, шта је хтео тиме да каже и да ли се то односи на Закон о изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на раду: "Службени гласник РС", број 91/2015-6 члан 40. у којем пише:
"Лице које се 1. децембра 2017. године затекне да обавља послове безбедности и здравља на раду, а не испуњава услове утврђене у члану 17. овог закона, може да настави да обавља те послове до испуњења услова утврђених овим законом, а најдуже пет година, осим лица које их је обављало до дана почетка примене члана 17. и којем је до испуњења услова за престанак радног односа са правом на старосну пензију преостало највише пет година."

У још већем сам ребусу кад видим да у члану 69. Закона постоји тачка 27а у којој пише да ће се новчаном казном од 800.000 до 1.000.000 динара, казнити за прекршај послодавац са својством правног лица који: "ако у делатностима грађевинарства, пољопривреде, шумарства и рибарства, рударства, прерађивачке индустрије, снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и климатизације (осим трговине електричном енергијом и гасовитим горивима преко гасоводне мреже), снабдевања водом, управљања отпадним водама, контролисања процеса уклањања отпада и сличним активностима, као и у делатностима здравствене и социјалне заштите не одреди лице за безбедност и здравље на раду које испуњава услове прописане овим законом (члан 37а);"

Замолио бих вас да ми растумачите ово и да ми помогнете да изнађем најповољније решење. Колико сам ја схватио, могао бих ово да радим пет година и за тих пет година бих уписао нешто друго и завршио то, није проблем, па ме сад занима да ли сам у праву или не.
View user's profile Send private message
NikolaD
Posted: Tue Dec 24, 2019 11:47 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Poštovani Gorane1988,

Prema članu 106.stav 3. Predloga zakona o bezbednosti I zdravlja na radu lice koje je obavljalo poslove lica za bezbednosti i zdravlja na radu najmanje pet godina pre stupanja na snagu ovog zakona, a ne ispunjava uslove iz čl. 46. I 47 ovog zakona može da nastavi da obavlja te poslove.

Član 106. stav 4. lice koje je obavljalo poslove lica za bezbednosti i zdravlja na radu manje od pet godina pre stupanja na snagu ovog zakona, a ne ispunjava uslove iz čl. 46. I 47. ovog zakona može da nastavi da obavlja te poslove do ispunjenja uslova utvrđenih ovim zakonom, a najduže pet godina, osim lica kojem je do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, preostalo najviše pet godina.

Na osnovu navedenih odredbi Predloga zakona nesporno je da lice koje je položilo ispit i obavljalo poslove lica za bezbednost i zdravlje na radu pet godina pre stupanja na snagu ovog zakona, nastavlja da radi pod nepromenjenim uslovima, saglasno novim propisima bez ograničenja.

Lice koje je položilo stručni ispit i obavljalo poslove manje od pet godina može pod nepromenjenim uslovima da nastavi rad još pet godina po stupanju na snagu ovog zakona, ukoliko se ne upodobi u datom vremenskom periodu sa odredbama zakona neće mu biti izdata licenca, čime će mu biti onemogućeno obavljanje poslova kao savetniku, odnosno stručnom saradniku.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum