BZNR Forum Index
Author Message

<  Ekologija  ~  KAKO JE BEÈ POSTAO JEDNA OD NAJÈISTIJIH SVETSKIH METROPOLA?

NikolaD
Posted: Thu Feb 13, 2020 10:02 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Izvor Energetski portal

Austrijska prestonica je jedna od najèistijih metropola u svetu. To dostignuæe nije sluèajnost, nego posledica dobitne kombinacije raznih moguænosti za upravljanje otpadom, jasnih pravila èistoæe, strogih kontrola i novèanih kazni. U tome kljuènu ulogu igraju takozvani „WasteWatcheri“, koji veæ dvanaestu godinu zaredom kontrolišu da li se graðani Beèa pridržavaju gradskih propisa èistoæe.

U Beèu trenutno postoji oko 50 stalnozaposlenih „WasteWatchera“ i 400 dodatno obuèenih predstavnika beèkih preduzeæa za odlaganje otpada (MA 4Cool i za održavanje gradskih vrtova (MA 42) koji patroliraju gradom u jasno oznaèenim prslucima ili u civilu. Za svojih 12 godina postojanja ukupno su sproveli preko 83.000 službenih naloga. Pritom su samo protekle godine vodili 26.000 informativnih razgovora, podneli preko 700 prijava za nepropisno odlaganje otpada i napisali više od 7.800 kazni. Novèane kazne se kreæu od 50 do 2.000 evra. Ako vas „WasteWatcher“, na primer, uhvati kako iz automobila bacate opušak, naplatiæe vam kaznu od 100 eura. Koliko je ova inicijativa uspešna u smislu prevencije, pokazuje brojka od 128 miliona propisno zbrinutih opušaka u 2019. godini.

Èlanica beèke uprave za zaštitu okoline, Uli Sima, na èiju je inicijativu 2008. godine donet beèki Zakon o održavanju èistoæe, kojim je utemeljena služba „WasteWatchera“, istakla je da njihov rad znaèajno doprinosi tituli Beèa kao izrazito èistog grada, ali da cilj pritom nisu maksimalne kazne, veæ maksimalna èistoæa.

Da u Beèu po pitanju odlaganja otpada zaista nema mesta za izgovore, potvrðuju i njegove brojne moguænosti za odlaganja otpada. Ovaj grad, naime, ima 3.650 automata s besplatnim kesicama za pseæi izmet, 29.000 javnih kanti za smeæe (od toga oko 21.600 s cevima za opuške), 2.100 samostojeæih cevi za opuške, 455.000 kontejnera za preostali i reciklažni otpad, 4.500 lokacija sa kontejnerima za odvojeno sakupljanje otpada i 16 gradskih deponija. Stoga ne èudi što je Grad Beè od 2007. godine do danas, izmeðu ostalog, uspeo da prepolovi kolièinu ilegalno zbrinutog kabastog otpada i time dodatno doprinese zaštiti okoline.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum