BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  Lice za BZR kod izvoðaèa koordinator kod investitora

skole
Posted: Fri Jan 22, 2021 15:36 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2018 Posts: 11
Molim Vas da mi pomognete u tumaèenju Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018), gde u èlanu 6 za koordinatora u fazi izvoðenja radova piše sledeæe:

Zaposleni kod izvoðaèa radova ne može biti odreðen za koordinatora za izvoðenje radova.

Da li lice u pravnom licu (agenzcija za BZR) koje je angažovano kao odgovorno lice na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu kod izvoðaèa radova na gradilištu može biti imenovano od strane investitora za koordinatora u fazi izvoðenja radova na istom gradilištu?

Unapred zahvalan na odgovoru.
View user's profile Send private message
skole
Posted: Sat Jan 23, 2021 12:39 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2018 Posts: 11
Po mom tumaèenju osoba ne može da bude angažovana/imenovana od strane investitora za koordinatora u fazi izvoðenja radova na istom gradilištu na kom obavlja poslove bezbednosti i zdravlja za izvoðaèa radova. Moj kolega tumaèi navedeni deo èlana Uredbe kao sluèaj kada je lice zaposleno u "pravom smislu".
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Thu Feb 04, 2021 10:38 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 224 Location: Beograd
Skole
na gradilištu o prijemu izvoðaèa radova i primeni preventivnih mera treba da , u ime investitora, brine Koordinator mera BZR u fazi izvoðenja radova. Lica za BZR izvoðaèa radova treba da izrade i dostave svu neophodnu dokumentaciju rukovodiocu koji je imenovan da vodi radove za gradilište na kojem æe se izvoditi radovi. taj rukovodilac kad doðe na gradilište dužan je da dokumentaciju preda na uvid Koordinatoru BZR i kad dobije saglasnost da su ispoštovane Zakonske i kompaniske obaveze daje zeleno svetlo za ulaz na gradilište. Od tog trenutka lice za BZR može da ima komunikaciju sa rukovodiocem iz P.D. u kojem radi kad traži da se poveæa broj izvršilaca a za koje je u obavezi da pripremi validnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o BZR.
To znaèi da lice ,ako ispunjava uslove, MOŽEda bude angažovano za poslove koodinacije.
Pokušao sam u najkraæem da Vam odgovorim i nadam se da æe Vam znaèiti za dalji rad u oblasti zaštite.
pozdrav
View user's profile Send private message Visit poster's website
skole
Posted: Thu Feb 04, 2021 21:11 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2018 Posts: 11
Poštovani Zorane,
zahvaljujem Vam se na odgovoru. Razumem šta ste hteli da mi kažete, ali moje pitanje se odnosilo na sledeæe: Jedna osoba zadovoljava sve Zakonom propisane uslove za obavljanje poslova Koordinatora u fazi izvoðenja radova i uslove za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Osoba radi u agenciji koja se bavi poslovima BZR. E sad Investitor angažuje tu osobu kao koordinatora na njegovom gradilištu, a na tom gradilištu se pojavi izvoðaè kome je imenovani koordinator lice za BZR. Po meni ove dve funkcije u ovakvim uslovima treba da obavljaju dve razlièite osobe.
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Wed Feb 10, 2021 09:44 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 224 Location: Beograd
Skole
kad imaš vremena javi se 063 239 506 Zoran
View user's profile Send private message Visit poster's website

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum