BZNR Forum Index
Author Message

<  Zdravlje zaposlenih  ~  rad na odreðeno vreme - lekarski pregled

drago
Posted: Fri Oct 03, 2014 14:18 Reply with quote
Joined: 31 Oct 2008 Posts: 5 Location: Beograd
*Poslodavac je dužan da zaposlenom na radnom mestu sa poveæanim rizikom pre poèetka rada obezbedi prethodni lekarski pregled...

Konkretno: moja firma raspisala konkurs za radno mesto koje je sa pov.rizikom. Odaberemo kandidate - njih 10. Mi ih pošaljemo na lekarski. Tri kandidata dobiju ocenu da nisu sposobni za rad na tom r.mestu. Sedmorica jesu. Od njih, dvoje se nikad više ne pojave. Zaposlimo petoricu. Dvojica napuste firmu posle 15 dana. I ...

_________________
Šlem mora da se nosi !
View user's profile Send private message Send e-mail
omikron
Posted: Wed Oct 08, 2014 10:40 Reply with quote
Joined: 20 Nov 2012 Posts: 17
Meni je to sve oko kadrovskih poslova jako interesantno.
Ne znam zašto bi neko na radno mesto sa pov. rizikom zapošljavao direktno nove ljude, ako veæ ima zaposlene koje bi mogao da rasporedi na ta radna mesta. I u mojoj firmi je to sluèaj. Bacamo pare.
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Mon Oct 13, 2014 15:03 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Pored lekarskog pregleda, zaposleni moraju biti obuèeni za to radno mesto, što je veoma bitno.
View user's profile Send private message Send e-mail
Role80
Posted: Fri Aug 13, 2021 09:03 Reply with quote
Joined: 01 Nov 2016 Posts: 9
Kolege, zamolio bih za malu pomoæ. Naime, interesuje me model upuæivanja jednog ili više zaposlenih na vanredni lekarski pregled, u sluèajevima kada se uoèe ili dobiju saznanja o promeni zdravstvenog stanja istog/istih, a koja utièu ili u perspektivi mogu uticati kako na bezbednost tih zaposlenih tako i na bezbednost ostalih kolega, ali i na redovno odvijanje dodeljenih im radnih zadataka. Neke kolege upravljaju službenim vozilima, putnièkog i teretnog tipa, neke kolege rade kancelarijske poslove. Naglasio bih da nisu u pitanju radna mesta sa poveæanim rizikom.
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Fri Aug 20, 2021 08:28 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 224 Location: Beograd
Kolega moj predlog je da uradiš predhodnu aktivnost. Napraviš zapis o èudnom - neprimerenom ponašanju zaposlenih pri izvršavanju radnih zadataka. Ako je moguæe veæi broj zapisa razlièitih datuma a može i zapis kad obavite razgovor sa kolegama koje su takoðe primetile iosto što ste i vi videli i navedete ime tog lica. To je dovoljan osnov da možete da uradite nalog za vanredni lekarski pregled. Tim dokumentima i uputom za vanredni lekarski pregled kao i obaveštenjem ka direktoru ispuniæete vašu obavezu kao struèno lice ali i odgovornost direktora u sluèaju nepredviðenih dogaðaja. Pozdrav
View user's profile Send private message Visit poster's website
Role80
Posted: Tue Oct 05, 2021 15:23 Reply with quote
Joined: 01 Nov 2016 Posts: 9
Poštovani kolega,

Hvala na konkretnom odgovoru. Svakako je tema odista interesantna i zavreðuje maksimalnu pažnju i ozbiljnost u rešavanju, radi prevazilaženja moguæih zakonskih posledica u daljoj perspektivi.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum