BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SEMINAR, 12. 06. 2012. godine, Beograd, LOLA SISTEM

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue May 15, 2012 20:01 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
SEMINAR U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
12. 06. 2012. godine, Beograd, LOLA SISTEM, Bul. kralja Aleksandra 84
Tema
Prava, obaveze i odgovornosti sindikata, predstavnika zaposlenih (odbora) i zaposlenih u sistemu BZR

Savremen sistem bezbednosti i zdravlja na radu počiva na partnerstvu i saradnji poslodavaca i zaposlenih. I u našem Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu su razrađena prava i obaveze zaposlenih i predstavljanje zaposlenih u ovoj oblasti.
Dosadašnja praksa pokazuje da je predstavljanje zaposlenih jedna od najslabijih karika sistema bezbednosti i zdravlja na radu. Kod najvećeg broja poslodavaca uopšte nisu izabrani predstavnici zaposlenih, a tamo gde su izabrani i formirani odbori najčešće nemaju nikakvu stvarnu ulogu i uticaj.
Opšta je ocena da je glavni razlog tome nerazumevanje značaja uključivanja radnika u rešavanje pitanja bezbednosti na radu od strane rukovodilac i pogrešna shvatanja sopstvene uloge od strane sindikata i izabranih predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu.
Zbog toga, Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o. organizuje edukativni seminar za sindikalne aktiviste, izabrane predstavnike zaposlenih i članove odbora za bezbednost i zdravlje na radu. Seminar će svakako koristiti i rukovodiocima svih nivoa kod poslodavaca.
Cilj seminara: osposobljavanje predstavnika zaposlenih i članova sindikata za prepoznavanje i efikasno uključivanje u rešavanje problema bezbednosti i zdravlja na radu
Osnovna pitanja:
• Zahtevi MOR-a i Evropske unije u vezi učešća zaposlenih u sistemu BZR,
• Prava i obaveze zaposlenih prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu,
• Predstavljanje zaposlenih i odbori za bezbednost i zdravlje na radu u nacionalnim propisima,
• Uloga sindikata i u sistemu BZR,
• Osnovni problemi u radu sindikata i izabranih predstavnika zaposlenih,
• Savremeni evropski pristup uključivanju zaposlenih u sistem BZR.
Način realizacije: stručni tim i saradnici TEHPRO pripremiće kratka saopštenja po navedenim pitanjima. Nakon toga vodi se rasprava za okruglim stolom.
Za prezentovanje evropskih iskustava i dobre prakse predstavljanja zaposlenih u sistemu BZR obezbedili smo učešće Dr. med. Herbert Zieglera, eksperta za BZR iz Nemačke koji će odgovarati na sva pitanja polaznika.
Kotizacija po učesniku: 5200,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentacije izlagača u elektronskoj formi, kafe pauzu i zajednički ručak na kraju seminara.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od adresa TEHPRO d.o.o. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 2581-056, i 062/808-1706.
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue May 15, 2012 20:07 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
PLAN REALIZACIJE SEMINARA

Tema: Prava, obaveze i odgovornosti sindikata, predstavnika zaposlenih (odbora) i zaposlenih u sistemu BZR
Mesto i vreme održavanja: 12. 06. 2012. godine, Beograd, LOLA SISTEM, Bul. kralja Aleksandra 84

SATNICA
09:30-10:00 Prijava učesnika
10:00-10:10 Otvaranje ( M. Jelić, van. prof.)
10:10-10:30 Sindikat i predstavnici zaposlenih u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu prema dokumentima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije (M. Jelić, van. prof.)
10:30-11:00 Prava i obaveze zaposlenih, njihovih predstavnika i sindikata u ostvarivanju bezbednosti i zdravlja na radu u R Srbiji (R Rajaković, pravnik, ekspert za BZR)
11:00-11:30 Praktični problemi izbora i učešća predstavnika zaposlenih u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu (Predstavnik odbora iz
RK Kolubara)
11:30-11:45 Pauza
11:45-12:15 Savremena shvatanja mesta i uloge predstavnika zaposlenih i odbora u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu (Ljuba Kovačević, ekspert za IMS)
12:15-12:45 Dobra praksa uključivanja zaposlenih u sistem bezbednosti i zdravlja na radu – iskustva iz Nemačke (Ekspert za BZR iz Nemačke)
12:45-13:15 Završna diskusija (Učesnici)
13:15:13:30 Zaključak (M. Jelić, van. prof.)
13:30-15:00 Zajednički ručak svih učesnika seminara
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum