BZNR Forum Index
Author Message

<  Druga pitanja ZOP  ~  Boce za autogeno zavarivanje

Era
Posted: Mon Oct 15, 2012 15:27 Reply with quote
Joined: 12 Oct 2012 Posts: 3
Gde mogu da naðem pravilnik o èuvanju boca za autogeno zavarivanje? Da li taki nešto postoji? Viðam uglavnom boce kiseonika i acetilena u nekim sliènim kavezima. Zakon o ZOP-u i Uredba o zavarivanju ne daju dovljno podataka.
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Fri May 24, 2013 19:23 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Možda vam za to ne treba neka iscrpna literatura. Bitni su normativi koji se moraju ispoštovati za objekat gde æe se skladištiti tehnièki gasovi, zabrane neposredno ispred objekta i u samom objektu i naèin na koji se smeštaju boce u taj objekat.
U pravilniku Jugoslovenskih Železnica za smeštaj i èuvanje materijala veoma jasno, na nekoliko strana (str.88,89 i 90) sve je to lepo opisano. Autori su Ljuba Milovanoviæ, Trajko Kotevski, Milorad Diniæ i Milorad Petroviæ.
U priruèniku za polaganje ispita iz BZR, na strani 363 pa nadalje opisano je kako treba izgledati objekat za smeštaj tehnièkih gasova, sam smeštaj boca i koje su zabrane. Na strani 441 piše kako se boce utovaraju u prevozno sredstvo. Priruènik su izradili Vera Božiè Trefalt, Simo Kosiæ i Božo Nikoliæ.
View user's profile Send private message Send e-mail
Jelenica
Posted: Tue Jun 11, 2013 14:47 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 18 Location: Beograd
Mene muèi slièan problem. Nisam uspela naci taj priruènik koji ste preporuèili. Zanima ne naèin èuvanja boca kiseonika i teènog azota i prateæa dokumentacija.

Drugo, koliko èesto se vrši pregled i kontrola ispravnosti zidnih hidranata?
U zakonu o ZOP-u nisam uspela naæi tu stavku.
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Sat Jun 15, 2013 14:32 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Teèni kiseonik i teèni azot su zapravo teèni atmosferski gasovi a tehnièki gasovi su acetilen, propan, butan i metan (najèešæe korišteni). Pravila skladištenja su skoro identièna. Ako ne možete naæi te priruènike, probajte na Google ili slièan pretraživaèki Site upisati "smeštaj tehnièkih gasova".
Pregled i ispitivanje zidnih hidranata (kao i spoljnih) zavisi od procene ugroženosti od požara i nije za svako privredno preduzeæe isto. Definiše se u glavnom projektu zaštite od požara.
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum