BZNR Forum Index
Author Message

<  Izvođenje radova na gradilištu  ~  Obaveze investitora - privremena i pokretna gradilista

Darko
Posted: Thu Mar 17, 2011 22:16 Reply with quote
Joined: 29 Sep 2008 Posts: 16
Postovane kolege,

Molim vas za odgovore:

1. Da li je obaveza primene Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima odlozena ili je na snazi?

2. Da li se ova Uredba odnosi samo na slucajeve kada je gradilistu vise izvodjaca istovremeno?

3. Koje su obaveze investitora ako on angazuje / sklopi ugovor sa samo jednim izvodjacem a dalje izvodjac angazuje vise drugih izvodjaca radova? Da li mora da prijavljuje radove nadleznoj inspekciji rada?

Hvala
View user's profile Send private message
galamic
Posted: Fri Mar 18, 2011 18:23 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Uskoro mozete dobiti detaljne odgovore na postavljena pitanja, kao i više informacija o navedenoj temi.

Povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, u saradnji sa Udruženjem za bezbednost i zdravlje na radu Srbije, Tehpro organizuje tradicionalno savetovanje u oblasti BZR. Tema: BZR u projektovanju objekata i drugih sredstava za rad i na privremenim i pokretnim gradilištima.

Preuzmite poziv za savetovanje u pdf formatu sa stranica ovog foruma u delu najava savetovanja u naslovnom delu prve stranice foruma.

Pozdrav i mnogo uspeha.
View user's profile Send private message Send e-mail
milutin.jelić
Posted: Thu Apr 14, 2011 12:08 Reply with quote
Joined: 21 Apr 2008 Posts: 137
1. Trebalo je da stupi u potpunost od 1. januara 2011, ali je odloženo za 1. juli 2011. godine u delu koji se odnosi na koordinaciju mera BZR. Obratite pažnju, neki delovi (naprimer prijava gradilišta i dr.) važe od donošenja Uredbe.
2. Da, uredba važi uvek kada dva ili više izvođača jednovremeno radi na gradilištima.
3. I opet da, investitor/ili njegov predstavnik mora da ima koordinatore i kad ima samo jednog izvođača i barem još jednog "podizvođača" jednovremeno.

Uredba predviđa i izuzetke za određivanje koordinatora, ali su oni tako navedeni da ih praktično nema.
View user's profile Send private message
milutin.jelić
Posted: Thu Apr 14, 2011 12:09 Reply with quote
Joined: 21 Apr 2008 Posts: 137
1. Trebalo je da stupi u potpunost od 1. januara 2011, ali je odloženo za 1. juli 2011. godine u delu koji se odnosi na koordinaciju mera BZR. Obratite pažnju, neki delovi (naprimer prijava gradilišta i dr.) važe od donošenja Uredbe.
2. Da, uredba važi uvek kada dva ili više izvođača jednovremeno radi na gradilištima.
3. I opet da, investitor/ili njegov predstavnik mora da ima koordinatore i kad ima samo jednog izvođača i barem još jednog "podizvođača" jednovremeno.

Uredba predviđa i izuzetke za određivanje koordinatora, ali su oni tako navedeni da ih praktično nema.
View user's profile Send private message
Sasa Milosavljevic
Posted: Thu Apr 21, 2011 09:13 Reply with quote
Joined: 20 Feb 2011 Posts: 5
Član 4 Uredbe kaže kao što ste rekli dva ili više izvođača istovremeno, ali na pripremnoj nastavi i prilikom polaganja ispita rečeno nam je da to znači dva izvođača bez obzira na istovremenost te da će to tumačenje dati. To je rečeno 19.02.2011. ali do sada tog tumačenja nema.
Što se tiče broja izvođenja radova Zakon o planiranju i izgradnji više ne poznaje pojam glavnog izvođača radova već sva pravna lica koja se nalaze na gradilištu, bez obzira ko ih je angažovao, su izvođači radova.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum