BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SAVETOVANJE BZR 23.4.2013. POVREDE NA RADU

Slobodanka.Radojevic
Posted: Sun Mar 10, 2013 22:16 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
VII SAVETOVANJE
AKTUELNI PROBLEMI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U SRBIJI
Beograd, „PALACE“ hotel Beograd, Topličin venac 23, 23. april 2013. godine, od 08:30

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. organizuje savetovanja o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji.
Ove godine savetovanje organizujemo uz stručnu podršku i učešće predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za PIO, predstavnika Medicine rada i Inspektorata rada.
Izabrali smo izuzetno aktuelnu temu:

Praktična pitanja prevencije i postupanja u slučaju povrede na radu

Cilj savetovanja. Unapređenje i ujednačavanje prakse postupanja nadležnih službi u slučaju povrede na radu i prevencija najčešćih uzroka povreda na radu.

Osnovna pitanja (tematski okvir) za pripremu saopštenja i diskusija
• Utvrđivanje povreda na radu: šta jeste, a šta nije povreda na radu
• Obaveze i odgovornosti kod povreda na putu od kuće do posla i obratno
• Šta je to „redovni put od kuće do mesta rada i obrnuto“
• Prijavljivanje povreda na radu
• Izveštavanje o povredama na radu
• Šifriranje izvora i uzroka povreda na radu
• Inspekcijski nadzor kod povreda na radu
• Fond zdravstvenog osiguranja u sistemu prijavljivanja i potvrđivanja povrede na radu
• Fond za PIO u procesuiranju povreda na radu
• Obaveza osiguranja za slučaj povreda na radu
• Osiguravajuća društva u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu
• Medicina rada, izabrani lekar i „postupajući“ lekari u prevenciji i procesuiranju povreda na radu
• Opasna mesta kao najčešći uzrok povreda na radu: definisanje, procene, obeležavanje, osiguranje…
• Zaštitni uređaji i druge preventivne mere za sprečavanje povreda na opremi za rad
• Kontrola energije, procedure za održavanje, izolovanje i zaključavanje
• Prva pomoć, spasavanje i evakuacija
• Istrage akcidenata i povreda na radu
• Upravni i prekršajni postupak u vezi sa povredama na radu
• Parnični i krivični postupci u vezi sa povredama na radu
• Iskustva sa sudskih veštačenja povreda na radu i dr.

Na savetovanju će biti predstavljen novi koncepta registracije povreda na radu putem softvera koji je razvilo Ministarstvo zdravlja.

Osnovna ideja: Nakon izlaganja po izabranim pitanjima i prijavljenim saopštenjima iz okvira teme vodi se plenarna rasprava. Savetovanje je potpuno okrenuto ka praksi, pa je i osnovni zahtev autorima da se u saopštenjima bave praktičnim problemima primene propisa i izvršenja obaveza poslodavaca i stručnih lica za BZR, inspekcije, medicine rada, fondova osiguranja i zdravstvenih ustanova, ali i predlozima za dalje unapređenje normativnog okvira u ovoj oblasti. Stručni tim TEHPRO d.o.o., kao organizator, ponudiće svoje odgovore na sva pokrenuta pitanja i sublimirati inicijative za doradu propisa i unapređenje prakse.
Ciljne grupe: savetovanje je namenjeno svima koji se neposredno bave problemima BZR, a naročito: poslodavcima, stručnim licima za BZR, pravnim licima i preduzetnicima sa licencama u oblasti BZR, specijalistima medicine rada, predstavnicima sindikalnih organizacija i predstavnicima zaposlenih (odbora) za BZR, rukovodiocima filijala zdravstvenog i penzionog osiguranja, menadžerima osiguravajućih društava, inspektorima rada i dr.
Instrukcije za prijavu radova: saopštenja iz predviđenog tematskog okvira možete prijaviti i dostaviti na neku od adresa TEHPRO d.o.o. do 16. aprila 2013. godine kao Word dokument ili PowerPoint prezentaciju. Sva saopštenja iz okvira teme će biti uvršćena u program realizacije savetovanja. Maksimalno vreme za prezentaciju radova je 15 minuta. U programu savetovanja predviđeno je vreme za pitanja i slobodnu diskusiju.
Kotizacija po učesniku: 9.600,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentacije svih izlagača u elektronskoj formi, sumarni izveštaj o raspravi, kafe-pauzu i zajednički ručak na kraju savetovanja.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od adresa TEHPRO d.o.o. Na osnovu prijave dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel/fax. 011/2580-785, tel. 011/2580-911 i 062/808-1706, vesna.papak@tehpro.rs
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum