BZNR Forum Index
Author Message

<  Povrede na radu  ~  POVREDE NA RADU NAJČEŠĆE NA GRADILIŠTIMA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Apr 18, 2013 08:35 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Политика, 16.04.2013.

Узроци смртних повреда на послу су пад са висине, струјни удар, покретни делови машина, рад у непрописно обезбеђеним ископима

Број повреда на раду од децембра до марта смањен је за половину, док је број колективних повреда смањен за чак 78 одсто,чему је допринео и појачан инспекцији надзор, каже за „Политику” Драгољуб Пеурача, директор Инспектората за рад Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Наш саговорник каже да се највећи број повреда дешава у грађевинарству, а потом у индустрији – пре свега прерађивачкој, металној и индустрији пластичних маса.

„Најчешћи узроци смртних повреда на раду су пад са висине, струјни удар, покретни делови машина, рад у непрописно обезбеђеним ископима, као и непотпуно спровођење мера безбедности и здравља на раду”, оцењује Пеурача.

Стручњаци који анализирају узроке повреда на раду кажу да човек, једноставно речено, није створен да ради у ваздуху, под земљом или под водом и истичу да се ту несреће дешавају без обзира на примену свих безбедносних мера. Анализа тешких повреда на раду са смртним исходом указује да се највећи број несрећа дешава у грађевинарству, јер радници раде на великим висинама, често су „притиснути” роковима, а за ове послове често се ангажује неквалификована радна снага.

„У периоду од децембра до 28. фебруара инспектори рада извршили су 287 инспекцијских надзора поводом пријављених повреда на раду – два надзора поводом смртних повреда на раду, један надзор поводом тешке повреде на раду са смртним исходом, два надзора поводом колективних повреда на раду, 220 надзора поводом тешких повреда на раду и 62 инспекција надзора поводом лаких повреда на раду.

У истом периоду извршено је и 5.489 инспекцијских надзора којима је било обухваћено 109.318 запослених, донето је 1.251 решење о отклањању недостатака, донето је 95 решења о забрани рада на месту рада због опасних појава које могу да угрозе безбедност и здравље запослених, поднет је 301 захтев за покретање прекршајног поступка и поднете су три пријаве за покретање кривичног поступка против одговорних лица, због основане сумње да су починили кривично дело изазивања опасности неспровођењем мера безбедности и здравља на раду”, каже Драгољуб Пеурача.

Наш саговорник истиче да инспекција рада обавља редовне и ванредне надзоре у којима инспектори рада ненајављено одлазе у фирме за чије послодавце сумњају да не поштују законске прописе и ангажују раднике без уговора о раду. Ако инспекција затекне раднике који раде „на црно”, доноси решење којим се послодавцу налажу да тог радника обавезно пријави, односно да са њим закључе уговор о раду на неодређено време. Поред тога, инспекција рада подноси захтев за покретање прекршајног поступка код надлежног суда, а казне се крећу од 800.000 до милион динара за правна лица, а за предузетнике до 600.000 динара.

„Нажалост, рад наше инспекције често се неадекватно „вреднује” код надлежних судова, с обзиром на то да преко 50 одсто поднетих захтева за подношење прекршајног поступка или застари или се изричу казне испод законског минимума – на тај начин се послодавци индиректно подстичу да изигравају закон и ангажују раднике на црно, јер су шансе да буду адекватно санкционисани сведене на минимум”, каже Драгољуб Пеурача.

-------------------------------------------------------------------------------

·Највише страдају радници са трећим и четвртим степеном стручне спреме

·Више од половине смртних случајева на раду чине радници на црно и на одређено време

·Највише несрећа на послу дешава се петком

---------------------------------------------------------------------------------

Труднице враћене на посао

Инспекторат рада има одељења у свим окрузима на територији Србије и укупно запошљава 251 инспектора, што у статистичком преводу значи да један инспектор долази на 1.390 фирми.

„Захваљујући ангажовању наших инспектора десет трудница које су имале уговор о раду и које су по истеку тог уговора добиле отказ враћене су на посао, јер брига о наталитету нашег народа и потпуној заштити посебно осетљивих група запослених – а то су жене, особе са инвалидитетом и старије особе”, закључује Драгољуб Пеурача.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum