BZNR Forum Index
Author Message

<  Važni datumi i dešavanja  ~  TREĆA KONFERENCIJA BZNR

VANJA
Posted: Sat Dec 08, 2012 12:20 Reply with quote
Joined: 25 May 2009 Posts: 27
TREĆA KONFERENCIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
20. decembra 2012.
Cilj Konferencije da se Vi i Vaš tim upoznate se novim poslovnim i zakonskim obavezama iz bezbednosti i zdravlja na radu koje Vas očekuju u 2013. godiinu, sa kojima je neophodno da se organizacije i kompanije usklade. Jedan od ciljeva je i da se učesnici konferencije upoznaju sa različitim aspektima dobre prakse u BZR-u, čija bi iskustva delimično ili u celosti mogli da primene u svom radu. Takođe, na Konferenciji će biti omogućena razmena iskustava među učesnicima i predavačima kao i međusobno upoznavanje i povezivanje sa kolegama radi buduće saradnje.
Učesnici konferencije imaće mogućnosti da kroz diskusiju, razmenu iskustava sa drugim učesnicima, postavljanje pitanja i davanje odgovora od strane istaknutih stručnjaka, razjasne mnoge nedoumice i dileme na koje nailaze u toku organizovanja i obavljanja poslova iz ove oblasti.
Konferencija je tematski podeljena u nekoliko celina :
• Vanredne situacije i bezbednost i zdravlje na radu
• Trendovi i strategije u zakonskoj regulativi BZR u Republici Srbiji u 2013.
• Zdravstveni efekti izloženosti azbestu u radnoj i životnoj sredini
• Bezbednost i zdravlje na radu i bezbednost od požara
• Primeri dobre HSE prakse i upravljanje izvođačima sa aspekta HSE u NIS a.d Novi Sad

Želeli bismo da Vi i Vaš tim ovu Konferenciju prepoznate kao kontinuirani proces sticanja kompetencija za uspešno obavljanje poslova iz bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonskom regulativom, međunarodnim dostignućima i etičkim principima.
Predavači:
• Predrag Marić, pomoćnik ministra i Načelnik Sektora za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova
• Vera Božić-Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
• Prof. dr. Petar Bulat, spec. medicine rada, Medicinski fakultet u Beogradu
• Nikola Kleut, konsultant za bezbednost od požara i eksplozija eksplozivnih smeš
• Resmil Omeragić, direktor Direkcije za upravljanje HSE performansama, NIS ad Novi Sad
Mesto i vreme održavanja:
Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 20. decembar 2012. od 10.00 – 15.00 časova.
Cena:
Kotizacija uključuje predavanja, pisani materijal, sertifikat, osveženje i zakusku.
• Cena po učesniku: 8.700,00 dinara + PDV (20%)
Popusti:
• 10% popusta svim firmama koje su učestvovale na seminarima i treninzima MNG Centra u 2011. godini
• 10% popusta na trećeg i četvrtog učesnika seminara; peti učesnik iz iste firme- gratis
• 20% popusta za članove MNG Centra koji plaćaju članarinu na godišnjem nivou
• 20% popusta za fizička lica koja samostalno finansiraju seminar
Broj mesta ograničen!
Prijavljivanje:
Putem telefona: 011/3283-248; 3284-269; 3284-761; 3284-485; 062/658-973; 062/7011120 ili e-mailom: office@mngcentar.com ili prijava@mngcentar.com
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum