BZNR Forum Index
Author Message

<  Izvođenje radova na gradilištu  ~  Ocena službe medicine rada

vojimir
Posted: Sat Sep 20, 2014 15:36 Reply with quote
Joined: 14 Jun 2013 Posts: 8
Mometalno radim kao lice za bezbednost na i zdravlje radu na jednom gradilištu.Za navedeno gradilište izradio sam Elaborat o uređenju gradilišta i uredno prijavio isto,a takođe izvršio procenu rizika za radno mesto za rad na visini koje je aktom određeno kao radno mesto sa povećanim rizikom.Radnici su izvršili lekarski pregled i osposobljeni za bezbedan i zdrav rad.Poslodavac koji me je angažovao poseduje Akt o proceni rizika ,ali u aktu nisu obuhvaćena radna mesta na gradilištu.Iz tog razloga urađena je izmena i dopuna postojećeg akta , ali nismo pribavili mišljenje službe medicine rada za radno mesto bravar montažer .Inspekcijskim nadzorom naloženo je da pribavimo mišljenje medicine rada za radno mesto bravar -montažer za rad na visini.Sobrirom da poslovi na gradilištu traju otprilike 3- 4 meseca ,da li je poslodavac u obavezi da pribavi mišljenje medicine rada za radno mesto koje proglašeno kao radno mesto sa povećanim rizikom.
View user's profile Send private message Send e-mail
ZJZ
Posted: Mon Sep 22, 2014 08:38 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Malo podsećanje: član 13 Pravilnika za procenu rizika kaže
Na osnovu ocene službe medicine rada, poslodavac aktom o proceni rizika utvrđuje posebne zdravstvene uslove koje moraju ispunjavati zaposleni na radnom mestu sa povećanim rizikom ili za upotrebu odnosno rukovanje određenom opremom za rad.
Prema tome inspektor je (po meni) bio u pravu kada je zahtevao mišljenje medicine rada za radna mesta sa povećanim rizikom, i to nije uslovljeno dužinom izvođenja radova.
Prijatan dan.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum