BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  Seminar “Primena propisa iz oblasti zaštite životne sredine“

ana.sukalo
Posted: Thu Apr 17, 2014 11:59 Reply with quote
Joined: 19 Nov 2013 Posts: 22
Seminar “Primena propisa iz oblasti zaštite životne sredine“

Narodna skupština Republike Srbije je u maju 2009. godine usvojila tzv. “Zeleni paket“ - 16 zakona iz oblasti zaštite životne sredine. Cilj donošenja ovog seta zakona bila je zaštita svih segmenata životne sredine (vazduha, vode, zemljišta), ali i uređivanje oblasti pravilnog korišćenja i čuvanja opasnih hemikalija, skladištenje otpada, održavanje deponija i svega što na bilo koji način ugrožava životnu sredinu i zdravlje ljudi, životinja i biljaka. Ovaj jedinstven set zakona u oblasti zaštite životne sredine treba da obezbedi potpunu harmonizaciju domaćeg zakonodavstva sa relevantnim EU propisima u ovoj oblasti.

Dоnоšеnjе nоvih prоpisа samo po sebi niје dоvоlјnо dа bi sе tај pоsао sprоvео u dеlо, već je nеоphоdnо оbеzbеditi i njihоvu primеnu. Za uspešnu primenu ovih propisa, pored znatnih finansijskih sredstava, neophodno je i da sve zainteresovane strane koje učestvuju u njihovoj implementaciji prepoznaju svoje obaveze u skladu sa ovim novim propisima i da ih blagovremeno i na korektan način ispunjavaju. Praksa je pokazala da je nepoznavanje propisa osnovni razlog njihove neadekvatne primene i neblagovremenog izvršavanja propisanih obaveza.

Iz tih razloga veoma je važno da svi zaposleni u preduzećima koji rade na poslovima zaštite životne sredine, a pre svega menadžment koji donosi ključne odluke, budu upoznati sa propisima u oblasti zaštite životne sredine, da prepoznaju svoje obaveze prema ovim propisima i upoznaju se sa načinom njihovog izvršavanja.

“TEHPRO“ d.o.o. 5. maja organizuje jednodnevni seminar čija će tema biti “Primena propisa iz oblasti zaštite životne sredine“ i tokom koga ćemo Vas upoznati sa osnovnim odredbama propisa u oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na privredne subjekte, kao i sa praktičnim aspektima primene ovih propisa kod nas i u EU. O ovim temama će govoriti eksperti iz “TEHPRO“ d.o.o, kao i pozvani predavač Günter Sager, ekspert za oblast zaštite životne sredine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja stojimo Vam na raspolaganju.

Kontakt osoba:
Aleksandra Žujić
aleksandra.zujic@tehpro.rs
011/2580-911
062/8081-767

5.05.2014. zgrada “TEHPRO“ d.o.o. (II sprat), Lole Ribara 120, Beograd - Železnik
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum