BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SAVETOVANJE ZŽS, 21. i 22. maj, hotel Omorika, Tara

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Mar 02, 2015 21:44 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovani,

Pozivamo Vas da posetite savetovanje u oblasti ZŽS

Tema: Savremeni izazovi u uspostavljanju sistema zaštite životne sredine – problemi i primeri dobre prakse

Uspostavljanje i jačanje sistema zaštite životne sredine biće jedan od prioritetnih ciljeva Vlade Republike Srbije u procesu pregovaranja sa EU u okviru Pregovaračkog poglavlja 27 - živоtnа srеdinа i klimаtskе prоmеnе, koje prema iskustvu dosadašnjih kandidata za članstvo u EU, predstavlja jedno od najkompleksnijih, najskupljih i najzahtevnijih poglavlja za pregovaranje i implementaciju.

Za uspešnu primenu propisa iz ove oblasti veoma je važno da svi koji rade na poslovima zaštite životne sredine budu upoznati sa njima i da umeju da prepoznaju svoje uloge i obaveze u svim segmentima sistema zaštite životne sredine.

TEHPRO u periodu od 21-22. maja 2015. godine organizuje savetovanje na temu “Savremeni izazovi u uspostavljanju sistema zaštite životne sredine – problemi i primeri dobre prakse”. Savetovanje će biti održano u hotelu Omorika na Tari.

Pozivamo Vas da dođete na ovo dvodnevno savetovanje tokom koga će vam domaći predavači izložiti aktuelno stanje i probleme u oblasti zaštite životne sredine, a strani predavači predočiti uspešne primere rešavanja problema koji su pred nama u ovoj oblasti.

Savetovanje je namenjeno:
- privrednim subjektima (direktorima, rukovodiocima i zaposlenima koji rade na poslovima zaštite životne sredine/upravljanja prirodnim resursima).
- predstavnicima lokalne samouprave i javnih preduzeća koji rade na poslovima zaštite životne sredine.

Način rada: Na savetovanju će izlagati predavači iz zemlje i inostranstva Marco Allocco, Riccardo Civera- konzorcijum TAIGA, Italija
Günter Sager, ekspert za oblast zaštite životne sredine, Nemačka
Mirjana Gucić, dipl. prav., ekspert za oblast zaštite životne sredine
dr Aleksandra Žujić, rukovodilac Odeljenja zaštite životne sredine, TEHPRO d.o.o.
Srdjan Breka, mast. ekol., stručni saradnik Odeljenje zaštite životne sredine, TEHPRO d.o.o.

Posle predavanja učesnici će imati priliku da postavljaju pitanja, otvore diskusiju i iznesu svoje stavove i mišljenja na razmatrane teme.

Kotizacija za učesnike: 11.900,00 dinara.

Kontakt za prijavljivanje: Aleksandra Žujić, tel. 2580-785 i 062/808-1767,
e-mail: aleksandra.zujic@tehpro.rs. Po prijavi dostavljamo predračun za uplatu.

Rezervacija smeštaja: Hotel „Omorika“ - kontakt osoba Vesna Tadić, tel: 031/593-530;
fax: 031/593-546; e-mail: planinatara@ptt.rs. Obavezno naznačiti da je za savetovanje firme “TEHPRO” d.o.o.

Cena smeštaja: Pansion u dvokrevetnim sobama po osobi po danu iznosi 2.850,00 dinara. Polupansionska usluga pod istim uslovima iznosi 2.550,00 dinara. Doplata za jednokrevetne sobe je 700,00 dinara dnevno, a za apartmane 1.300,00 dinara dnevno.

Napomena: Broj učesnika je ograničen do 50 i grupa će se popunjavati po datumu uplate.
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Fri Apr 03, 2015 13:57 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
PLAN REALIZACIJE SAVETOVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Savremeni izazovi u uspostavljanju sistema zaštite životne sredine – problemi i primeri dobre prakse
21. i 22.5.2014. godine, Hotel “OMORIKA” Tara

I DAN, 20.5.2014. godine, lobi Hotela „Omorika“
Od 14:00 Smeštaj učesnika
17:00-19:00 Prijava učesnika, Ana Šukalo
Od 19:00 Večera

II DAN, 21.05.2015. godine, konferencijska sala Hotela „Omorika“
08:30-9:30 Prijava učesnika, Ana Šukalo
09:30-09:45 Otvaranje i uvodne napomene, Zoran Šukalo, direktor i
Milutin Jelić, Rukovodilac centra za edukaciju
09:45-10:15 Intеgrisаnо i оdrživо uprаvlјаnjе zаštićеnim pоdručјimа – komparacija između Srbije i EU, Srđan Breka, mast. ekol., Tehpro
10:15-10:40 Prezentacija Nacionalnog parka Tara, predstavnik Nacionalnog parka Tara
10:40-11:00 Kafe pauza
11:00-12:00 Intеgrisаnо i оdrživо uprаvlјаnjе zаštićеnim pоdručјimа u оkviru еvrоpskоg finаnsirаnjа. Маstеrplаn upravljanja Rеčnim pаrkom, Gеssо i Sturа, rеgiјa Piјеmоnte, Italija, Mаriа Pianezzola i Маrcо Аllоccо (Kоnzоrciјum ТАIGА - Теrеnkоns), Lucа Gаutеrо (Rečni park Gеssо i Sturа)
12:00-12:30 Diskusija, Učesnici savetovanja
12:30-14:00 Pauza za ručak
14:00-14:30 Nacionalno zakonodavstvo u oblasti upravljanja otpadom u Republici Srbiji i njegova praktična primena, Mirjana Gucić, dipl. prav., ekspert za oblast zaštite životne sredine
14:30-15:30 Sistem upravljanje otpadom u Nemačkoj – model grada Wolfsburga, Günter Sager, ekspert za oblast zaštite životne sredine, Nemačka
15:30-16:00 Kafe pauza
16:00-17:00 Sistеm prikuplјаnjа i uprаvlјаnjа оtpаdоm u Itаliјi: primеr odvojenog prikupljanja otpada u regiji Piјеmоnto i insineratora za spaljivanje komunalnog otpada u Тоrinu, Riccardo Civera, konzorcijum TAIGA
17:00-17:30 Diskusija, Učesnici savetovanja
17:30-19:00 Slobodno vreme
19:00 Zajednička večera

III DAN, 21.5.2014. godine, konferencijska sala Hotela „Omorika“
9:00-9:30 Cirkularna ekonomija i Zero Waste princip, dr Aleksandra Žujić, dipl.fiz.hem., Tehpro
9:30-12:00 Radionica na temu: Problemi u oblasti zaštite životne sredine u kontekstu evropskih integracija, Predavači i učesnici savetovanja
12:00-12:15 Zaključak

Kontakt za prijavljivanje: Aleksandra Žujić
tel. 2580-785
mobilni:062/808-1767,
e-mail: aleksandra.zujic@tehpro.rs.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum