BZNR Forum Index
Author Message

<  Povrede na radu  ~  40 POSTO POVREDA NA RADU DOLAZI IZ FIRMI KOJE RADE NA CRNO

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Oct 14, 2015 09:38 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
izvor: Tanjug, 13.10.2015.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je da se oko 40 odsto smrtnih povreda na radu u Srbiji dešava u preduzećima u kojima radnici rade “na crno", a da će izmenama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu biti poboljšana njihova bezbednost i da će se uticati i na smanjenju sive ekonomije.

On je tokom skupštinske rasprave rekao da su izmene i dopune tog zakona dugo očekivane budući da je poslednji put ta oblast zakonski regulisana 2005. godine, a da se u međuvremenu stanje u privredi i celokupan ambijent promenio te da bi konkretnim rešenjima trebalo da se poboljša bezbednost i zdravlje radnika.

Vulin je kazao da je važna obučenost i obrazovanost u tom pogledu a da je do sada problem predstavljao nedostatak preventive i kaznenih mera. “Najveći procenat, tačnije 40 odsto povreda na radu dolazi u preduzećima gde se radi na crno i radnici nisu prijavljeni pa ni obučeni dovoljno, i ovaj zakon će pomoći da se omogući i efikasnija borba protiv sive ekonomije i kroz učešće odgovarajućih inspekcija”, rekao je Vulin i dodao da je cilj donošenja izmena zakona usklađivanje sa odgovarajućim konvencijama.

Kako je kazao, izmenama zakona predviđeno je da se poveća nivo sticanja potrebnih veština onih koji radnike treba da uče o bezbednosti na radu.

Što se tiče Predloga zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti Vulin je podsetio da je od 1998. godine od kada je donet zakon do danas veliki broj radnika iz Srbije odlazio da radi u inostranstvu.

Kako je kazao, problem je što se ne zna koliki je broj radnika koji odlaze na privremeni rad u inostranstvo, kao ni kroz koje tačno procedure prolaze kada odu tamo.

“Mi trenutno ne znamo ni pod kojim uslovima odlaze, ne znamo kako izgledaju ugovori o radu koje potpisuju, njegova prava i obaveze i šta se dešava kad pređu granicu”, kazao je on.

Povod za donošenje zakona kako je kazao bila je tragedija koja se dogodila u Rusiji prošle godine u kojoj su stradali radnici iz Srbije koji su bili na privremenom radu.

Kako je kazao Vulin predlogom zakona predviđena je mogućnost da se ustanovi ko upućuje radnika i kome je on upućen na rad.

On je rekao da se zakonom neće moći kontrolisati stanje na samom gradilištu i da se to može učiniti samo kroz bilateralne sporazume.

“Sada ćemo moći da kontrolišemo onog ko je poslao radnika, kako se odnose prema njemu, da li se ugovorne obaveze koje su zaključene ovde u Srbiji poštuju, a kada budemo imali i bilateralne institute možemo da saznamo šta se tamo dešava”, kazao je Vulin ističući da zakon predviđa i kaznene odredbe.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum