BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  RADIONICA - OSPOSOBLJAVANJE U OBLASTI BZR

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Jan 23, 2017 12:27 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovane kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete radionici u oblasti BZR na temu Procena potreba za osposobljavanjem zaposlenih, definisanje nastavnih sadržaja, izrada programa osposobljavanja i načini realizacije osposobljavanja u oblasti BZR
Vreme i mesto: 03. 02. 2017. godine od 10.00 do 15.00 časova, Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120

Obrazovanje, vaspitavanje i osposobljavanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) je osnovna preventivna mera na kojoj počivaju sve druge mere. Osposobljavanje zaposlenih za BZR je, zbog značaja koji ima za unapređenje stanja BZR kod poslodavaca razrađeno u posebnom delu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
Izmenama Zakona iz 2015. godine poslodavci su dužni da osposobljavanje zaposlenih za BZR vrše u skladu sa Programom osposobljavanja koji moraju da donesu. Za sada nema posebnog pravila ili uputstva kako raditi ovaj program.
Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o. godinama organizuje kurseve, savetovanja, seminare i radionice iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Već preko 25 godina obavljamo stručne poslove ZNR/BZR za veliki broj klijenata, domaćih i stranih kompanija i drugih pravnih lica u Srbiji. Posedujemo sve potrebne licence i odobrenja. Do sada smo za naše klijente izradili stotine Programa osposobljavanja u oblasti BZR. Svoja praktična iskustva želimo da podelimo sa Vama.
Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati praktični aspekti i predložiti struktura i način izrade Programa osposobljavanja za BZR.
Cilj: unaprediti kompetentnost stručnih lica za BZR i kvalitet Programa osposobljavanja.
Osnovni sadržaj:
- Pravni osnov u Zakonu o BZR i podzakonskim propisima,
- Ciljne grupe za osposobljavanje u oblasti BZR,
- Akt o proceni rizika kao osnovni dokument u kojem se definišu potrebe za osposobljavanjima,
- Specifični sadržaji za osposobljavanje rukovodilaca po nivoima rukovođenja, stručnih lica za BZR i članova Odbora za BZR,
- Uputstva, instrukcije, obaveštenja i oznake kao deo osposobljavanja za BZR,
- Vrste osposobljavanja: osnovno osposobljavanje, ciljane obuke, stručna osposobljavanja rukovalaca, dopunske obuke i sl.
- Struktura i sadržaj Programa,
- Kako definisati ciljeve i ishod osposobljavanja,
- Načini realizacije teorijske i praktične obuke,
- Provere teorijske i praktične osposobljenosti,
- Periodične provere osposobljenosti,
- Zapisi i evidencije o osposobljavanju.
Ciljne grupe: stručna lica za BZR i druga lica koja se bave osposobljavanjima u oblasti BZR.
Svaki polaznik dobija uverenje o učešću na seminaru.
Kotizacija za učesnike: 14.400,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentovane materijale u elektronskoj formi, kafe pauze i koktel posluženje.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na adresu: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik; fax: 011/ 2580-785. ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-911, 011/6580-795, 011/6580-778 i 062/808-1706.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum