BZNR Forum Index
Author Message

<  Inspekcija rada  ~  IZVEŠTAJ INSPEKTORATA ZA RAD ZA 2016. GODINU

Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Feb 02, 2017 12:14 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Инспекторaт за рад, као орган управе у саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, је у периоду 01. јануар – 31. децембар 2016. године предузимао мере и активности у области радних односа и безбедности и здравља на раду са примарним циљем да се обезбеди примена одредаба Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о штрајку, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о равноправности полова, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, Закона о заштити узбуњивача, Закона о упућивању запослених на привремени рад у иностранство и њиховој заштити, Закона о волонтирању и других закона, подзаконских прописа и колективних уговора.

Приоритетно деловање Инспектората за рад било је усмерено на смањење броја повреда на раду и професионалних обољења, као и на сузбијање рада ''на црно'', и то како вршењем инспекцијских надзора по службеној дужности (редовни, контролни, надзори поводом повреда на раду) и по захтевима странака, тако и превентивним деловањем.

Kompletan izveštaj možete pogledati ovde:
www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/7605-izvestaj-inspektorata-za-rad-za-2016-godinu
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum