BZNR forum
Autor Poruka

<  Lice za BZR  ~  BZR - Položaj i statuslica za BZNR

Gajić Branko
Poslao: Uto Okt 12, 2010 23:29 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 24 Apr 2010 Poruke: 131
BZR – Položaj i status lica za BZNR

NAZIV «STRUČNO LICE ZA BZNR» SAMO KAO SINONIM

Opisu dužnosti, odnosno aktivnosti lica za BZNR iz člana 40. Zakona, koji je dosta širok, mogla bi da korespondiraju zanimanja i stručni nazivi i zvanja inženjera, organizatora, operativnog organizatora, inspektora, savetnika, saradnika i dr. a optimalno, sve to.
S druge strane, imajući u vidu multidisciplinarnost bezbednosti i zdravlja na radu, zakonodavac i nije mogao ići ka konkretnim zanimanjima ili grupama zanimanja iz klasifikacije zanimanja.
Odredbe o nezavisnosti i samostalnosti i neposrednoj odgovornosti poslodavcu postavljaju nove zahteve u tom pravcu.
Ako se tome doda i vremenski tesnac, odsustvo nekih eksperata relevantnih za izradu teksta zakona, zaobilaženje stručne javnosti u fazi javne rasprave i dr., onda i nije čudno što smo dobili «lice za BZNR».
Naziv «lice za BZNR» je neodređen, bezličan. Ako ni sami ne možemo ili nećemo dati odgovor na pitanje šta je to «lice za BZNR», onda moramo biti korektni i shvatiti zakonodavca.
Sa malom dopunom «stručno», mislim da naziv «stručno lice za BZNR» treba da bude opšti naziv, sinonim, zajednički imenitelj za sve modalitete organizacionih rešenja kod različitih poslodavaca, zavisno od organizacije, prirode i obima procesa rada.
Ali i tu treba da ima nekog reda, te bi zakonodavac trebao da učini još nekoliko koraka po analogiji sa starim i novim Zakonom o zaštiti od požara, starim Zakonom o zaštiti na radu i Zakonom o državnim službenicima.
Drugi korak je kategorizacija poslodavaca prema kriterijumima iz stava 5. člana 37. Zakona.
U trećem koraku bi trebao da dâ minimum organizacije po kategorijama a u četvrtom definiše određena zanimanja ili grupe zanimanja (uključujući i alternativna zanimanja i grupe zanimanja sa dopunskim uslovima), stručne nazive i zvanja, stepen stručne spreme, neophodno radno iskustvo, stručni ispit i dr.
Svaka čast Evropi, ali dopunskim normiranjem, ne dirajući pritom suštinu njenih regula, mi moramo stvari postaviti u neke okvire i koordinate određene naukom i teorijom organizacije rada, menadžmenta, klasifikacijom zanimanja i dr.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Gajić Branko
Poslao: Ned Nov 07, 2010 00:10 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 24 Apr 2010 Poruke: 131
ANALIZA STANJA BZR BEZ ANKETE O POLOŽAJU LICA ZA BZNR?


Vidim da se sprema Analiza stanja bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji. Čitao sam i Akcioni plan i drugo i ne videh formu učešća lica za bezbednost i zdravlje na radu. Neko će reći da su pomenuta udruženja a ja ću mu odgovoriti da u ovom trenutku lica za BZNR ne mogu artikulisati svoje interese preko njih. Ako je lice za BZNR jedan od stubova sistema bezbednosti i zdravlja na radu, Analiza neće biti validna bez učešća armije ovih ljudi.
Najbolji način je anketa o položaju lica za BZNR. Pre par godina Uprava za bezbednost je uradila jednu anketu. Sada bi mogao da se uradi još detaljniji upitnik i dostavi svim licima za BZNR iz registra Uprave a deo radne grupe da svede te upitnike u jedan poseban izveštaj. Kada se taj izveštaj ukrsti sa izveštajima drugih subjekata, onda će to biti prava Analiza stanja. Ako je to istinski cilj.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Gajić Branko
Poslao: Ned Nov 07, 2010 20:15 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 24 Apr 2010 Poruke: 131
LICE ZA BZNR KAO PODKUSUR I ALIBI KONTROLOR PUŠENJA


U jednoj srednjoj firmi, dislociranoj na nekoliko lokacija i u kojoj je organizovan rad u sve tri smene, odnosno neprekidno 24 časa, koja još ima i značajan vozni park sa nekoliko službenih automobila i dr., presečen je Gordijev čvor sa zakašnjenjem od nekoliko meseci i imenovano odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja. Zalud i po nekoliko rukovodilačkih nivoa u vertikali i figura na tim pozicijama, zalud nekoliko «izmišljenih radnih mesta», izbor je pao na lice za BZNR. E, sad što to lice vodi i poslove zaštite od požara i druge pridodate poslove, nije bitno. U galamatijasu od rodbinskih i političkih veza, trebalo je pronaći nekoga ko tu ne pripada, ko nije ni mio ni drag i ko će se zamerati sa radnicima, biti bela vrana. Neprijateljski? Nemojte, molim vas, biti paranoični!
Fizički je nemoguće sa jednim čovekom na nekoliko objekata i 24 sata non stop na adekvatan način vršiti kontrolu zabrane pušenja, i to lica opterećenog odgovornim poslovima utvrđenih ugovorom o radu.
Ali, ako se lice za BZNR shvati i tretira kao podkusur i želi alibi kontrolor zabrane pušenja, i to je moguće.
Necelishodno i providno, ali formalno-pravno je i to moguće. Papir trpi sve!
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
viktorv
Poslao: Ned Nov 07, 2010 22:52 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 06 Jul 2009 Poruke: 129 Lokacija: Kovacica
Za takvu firmu je potrebno odrediti više lica za BZNR.

Ali to je ostavljeno na to da Poslodavac treba da utvrdi da li je potrebno da ima više ovakvih lica.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku MSN Messenger
srecko
Poslao: Pet Nov 12, 2010 19:33 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 25 Maj 2008 Poruke: 56 Lokacija: između Dunava i Velike Morave
Gajić Branko ::
LICE ZA BZNR KAO PODKUSUR I ALIBI KONTROLOR PUŠENJA


U jednoj srednjoj firmi, dislociranoj na nekoliko lokacija i u kojoj je organizovan rad u sve tri smene, odnosno neprekidno 24 časa, koja još ima i značajan vozni park sa nekoliko službenih automobila i dr., presečen je Gordijev čvor sa zakašnjenjem od nekoliko meseci i imenovano odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja. Zalud i po nekoliko rukovodilačkih nivoa u vertikali i figura na tim pozicijama, zalud nekoliko «izmišljenih radnih mesta», izbor je pao na lice za BZNR. E, sad što to lice vodi i poslove zaštite od požara i druge pridodate poslove, nije bitno. U galamatijasu od rodbinskih i političkih veza, trebalo je pronaći nekoga ko tu ne pripada, ko nije ni mio ni drag i ko će se zamerati sa radnicima, biti bela vrana. Neprijateljski? Nemojte, molim vas, biti paranoični!
Fizički je nemoguće sa jednim čovekom na nekoliko objekata i 24 sata non stop na adekvatan način vršiti kontrolu zabrane pušenja, i to lica opterećenog odgovornim poslovima utvrđenih ugovorom o radu.
Ali, ako se lice za BZNR shvati i tretira kao podkusur i želi alibi kontrolor zabrane pušenja, i to je moguće.
Necelishodno i providno, ali formalno-pravno je i to moguće. Papir trpi sve!dobro rečeno.
zvuči mi poznato, ugnjetavana smo vrsta.
p.s: zaboravili ste i zaštitu životne sredine i kontrolu otpada. Xm.......
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Pošalji email
Gajić Branko
Poslao: Ned Nov 14, 2010 18:48 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 24 Apr 2010 Poruke: 131
DRUŠTVENA USLOVLJENOST I NEIZBEŽNOST MOBINGA
I DELIKATNA ULOGA LICA ZA BZNR

Što se tiče konkretnog slučaja, svaka sličnost je namerna. A poznato je zato što samo po sebi ima jednu opštu i prepoznatljivu komponentu...

Kada rezonujemo o mobingu, moramo ući u njegovu bit, u njegovu suštinu. Drugo, moramo uvideti njegovu uzročno-posledičnu povezanost sa drugim društvenim pojavama. Ako je mobing prvenstveno oblik neetičke komunikacije, logično je da, za trenutak, apstrahujemo ostale društvene pojave i njihove veze i relacije i fokusiramo se na etiku. Ili još preciznije, na korporativnu etiku i to etiku vladara i upravljača.
Pa onda da razmotrimo uzročno-posledične veze između mobinga i ove naše tranzicije i tajkunizacije i sa drugim društvenim pojavama.
A na ktraju, da vidimo rezultantu brojnih faktora i vezu sa mobingom.
Interesantno bi bilo da vidimo do kakvog zaključka ćemo stići ako pođemo od hipoteza da je mobing neizbežna sudbina savremenog roblja, da smo u eri formalno-pravnog licemerja i da je tu lice za bezbednost i zdravlje na radu samo maska, figura i nemi posmatrač.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Gajić Branko
Poslao: Čet Dec 09, 2010 22:11 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 24 Apr 2010 Poruke: 131
TESTOVI MENTALNOG ZDRAVLJA I LIČNOSTI ZA LICA ZA BZNR

Naše rasprave o profilu lica za bezbednost i zdravlje na radu kreću se u rasponu između usko stručne, zaštitno radne inženjerske specijalnosti i univerzalnosti, interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti.
Ostavimo po strani ovu raspravu sa težištem na znanju i veštinama negde na sredini ovoga raspona i fokusirajmo se na kompetenciju i to na njenu komponentu stavove.

I ZANIMANJE LICA ZA BZNR JE EMPATIČKO ZANIMANJE

Kod profesionalnih rizika negovateljskog osoblja rekosmo da je to jedno od „empatičkih zanimanja”, zanimanja gde se emocionalno uključenje – saosećanje sa patnjama drugih podrazumeva.
Gde je tu lice za BZNR? Pa upravo u tom skupu empatičkih zanimanja jer se radi o brizi za bezbednost i zdravlje zaposlenih (patnje, povrede, profesionalne bolesti, oboljenja u vezi sa radom, diskriminacija, mobing i dr.)

PSIHOPATA NE SME BITGI LICE ZA BZNR
Sada dolazmo na glavno. Ako je tačan aksiom BG da se faktori množe, i ako su znanja, veštine i sposobnosti maksimalne a stavovi nula – rezultat je nula.
Hoću da kažem da ako imamo poslodavca ili njegovo odgovorno lice koji su psihopate, hohštapleri, mešetari i dr., čiji je modus vivendi izigravanje zakona i totalna bezosećajnost za patnje, bezbednost i zdravlje zaposlenih i još se umreže sa sindikatom, inspekcijom i sudom, oči zaposlenih uprte su u lice za BZNR, zadnju kariku sistema BZNR.
A ako je lice za BZNR od istog materijala kao i poslodavac, odnosno odgovorno lice, ako je deo „mreže”, onda smo na terenu nevnosti bez zaštite, onda smo na suprotnoj strani ideala „puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih„, onda smo u području patnje, nebezbednosti i bolesti zaposlenih.
Zato, kandidat za lice za BZNR treba da prođe kroz filter testova mentalnog zdravlja i testova ličnosti, uključujući i sposobnosti za vođstvo i socijalne odnose.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
gala
Poslao: Pet Dec 24, 2010 13:49 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 13 Dec 2010 Poruke: 45
U nasem poslu je prioritet poloziti strucni ispit, onda se izboriti za svoje mesto kod poslodavca, regulisati pravne nedostatke u vidu papirologije pa tek onda zastititi zaposljene. I praksa i smernice za obavljanje poslova ukazuju na to.
Nadam se da cemo naci nacina da izmedju prve i poslednje etape prodje najkrace moguce vreme i da ne budu u suprotnosti.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Gajić Branko
Poslao: Sub Dec 25, 2010 21:10 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 24 Apr 2010 Poruke: 131
Poštovana koleginice pod pseudonimom «Gala», dozvolite da se zahvalim što sam u Vama dobio pažljivog čitaoca. Bez obzira na to, dozvolte da se i ja ne složim sa Vama.

UVERENJE O STRUČNOM ISPITU JE SAMO ULAZNICA U ARENU
Prvo, stručni ispit jeste test znanja, jeste i «bauk», izvor jakog stresa. Međutim, time smo samo stekli legitimaciju, ulaznicu za obavljanje poslova BZNR, što još uvek ne mora ništa da znači ako su vrata arene zaključana. Šta sve treba da uradimo da bismo dobili famoznu «Odluku o određivanju lica za BZNR? Da gazimo preko leševa? Da prihvatimo ucene lične i profesionalne prirode? Dobro. Dobili smo Odluku i stojimo na raskrsnici sa bezbroj puteva. Jedan je put utabala istorija ljudske civilizacije: znoj, krv i suze. Međutim, prošarani su i neki drugi putevi. Kako smo došli, tako ćemo nastaviti dalje. Jedni su se i pre stručnog ispita i pre Odluke «izborili» za svoj status (nikome nije jasno gde, kada i kako, ali nema veze, utakmica je ionako lažirana) a drugi tek treba da se izbore. «Lako je biti nećak kad ti je Bog ujak». Predmet moje pažnje su oni kojima su namenjeni znoj, krv i suze, oni kojima vetar stalno duva u prsa. Znanje stečeno u školi ili na fakultetu i prilikom pripreme stručnog ispita treba da se vremenom «slegne» kroz stalno iščitavanje propisa i stručne literature, praksu, seminare, razmenu iskustava sa kolegama. Drugim rečima, «hod po trnju» se nastavlja.

POČETNIK A SAMOSTALAN I NEZAVISAN (!?)
Zato je problematično, čak i indikativno da početnik samostalno i nezavisno radi ove poslove.

ZASNIVANJE RADNOG MESTA I POSLOVA BZNR JE PROCES
Drugo, postoji tačno određena dokumentacija koju poslodavac mora da ima a lice mora da pripremi. Ja tu ne vidim borbu sa pravnim nedostacima (jer to nije primarno naš posao, jer istorija ne počinje sa nama), već proces zasnivanja radnog mesta lica za BZNR i sistema BZNR kod poslodavca. U jednoj stvari ste u pravu: svi gledaju papire. Ali, to je već formalistički pristup, parada. S druge strane, ako je papirologija smetnja ostvarivanju zaštite na radu i funkcionisanju organizacije rada poslodavca, onda smo u velikom problemu.

NEMA BZNR BEZ ETIKE
Treće, u prethodnoj diskusiji, kroz stavove kao elemente kompetentnosti, potencirao sam etički aspekat poslova lica za BZNR. Sa zaštitom (zdravlja) zaposlenih se kreće od prvog dana. Koliko znanja, veštine, sposobnosti i volje – toliko i zaštite. Vremenom, sve više i više. Ukoliko je drugačije, onda je reč o uljezu u ovu humanu oblast, farsi od bezbednosti i zdravlju na radu, licemerju.

SELEKCIJA KADROVA ZA POSLOVE LICA ZA BZNR
Zato se zalažem za adekvatnije i preciznije normativno uređivanje položaja i statusa lica za BZNR, razvojni put lica za BZNR, prethodne preglede kandidata za lice za BZNR i selekciju po kriterijumu psiho-fizičkog zdravlja i stavova, komoru stručnih lica za BZNR, etički kodeks, stalno stručno usavršavanje i periodične provere i licence. U neskladu faktičkog i formalnog neko gubi a neko dobija. I tu se slažemo.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
gala
Poslao: Čet Dec 30, 2010 11:08 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 13 Dec 2010 Poruke: 45
Postovani kolega Branko,
nazalost u mnogo cemu se slazemo, sto znaci da je situacija svuda slicna. Ne slazem se sa cinjenicom da su papiri tj. pravna regulativa za bezbednost i zdravlje na radu presudni i dovoljni ali mislim da su jako bitni. Lice za bezbednost, ukoliko nije pravnik po struci, pored literature koju mora sa savlada zbog polaganja ispita, ceka vecita borba sa zakonima, pravilnicima i tumacenjima. Da ne pominjem "borbu" tj. saradnju sa pravnicima i ekonomistima. Niko nece da baci u vodu svoje godine studiranja da bi dokazivao i objasnjavao HTZ-eovcu kako treba tumaciti zakone. (Mada sticem utisak da nisu uvek u pravu, cesto za njih neke stvari nisu bitne pa ih sagledavaju povrsno, nema onog citanja izmedju redova).

Iz tog razloga mislim da je dobro imati dobro uradjene odluke i sav propratni pravni materijal, jer ako negde nesto zaskripi prvo se na uvid stavlja papir pa dokle i kako stignemo. Srecom medju inspektorima ima nasih kolega koji razumeju kompletnu situaciju.

Sto se moralnih normi tice mislim da su na prvom mestu, ali ne treba nametati norme samo nasim kolegama (ili licima za bezbednost i zdravlje na radu). Ukoliko je poslodavac voljan da obezbedi zdravo i bezbedno radno mesto nase kollege po zanimanju ili poslovima koje obavljaju bi trabalo da budu savetodavci (sto se strucnosti i realizacije tice) a ne borci za prava zaposljenih.
Dok nam moralne norme u drustvu ne budu presudne i na prvom mestu imacemo uvek neresenih problema, ne samo u nasoj struci.

Na zalost najteze je biti "covek" ili najlakse (zavisi od posledica).
Zato imamo kategoriju kolega za "krv, suze i znoj", ili cesto zvanu "kolateralna steta" i onu drugu. Na zalost budzet jos uvek ima skoro presudnu ulogu, a svi vec navikli da se "snalaze" i to je "normalno" za nase poslovanje.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Gajić Branko
Poslao: Čet Dec 30, 2010 21:21 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 24 Apr 2010 Poruke: 131
Poštovana koleginice pod pseudonimom «Gala»,

naše slaganje u jednom aspektu (dijagnozi) može se podvesti pod »na žalost», ali moram priznati da mi imponuje, odnosno da mi je drago što imamo u znatnom delu istu «talasnu dužinu».

NISMO BORCI ALI SMO VEOMA ODGOVORNI
Ja nisam ni rekao da smo mi «borci za prava zaposlenih» jer je to prevashodno stvar sindikata a nije ni uputno koristiti taj izraz jer bi u ovom vremenu mogao da se koristi kao diskvalifikativ. Nisu ni lekari nikakvi «borci». Lekari brinu o zdravlju zaposlenih u okviru svog delokruga a mi brinemo o bezbednosti i zdravlju na radu zaposlenih u okviru našeg delokruga, prvenstveno preventivno.
Ovlašćenje zabrane rada u slučaju neposredne opasnosti po život ili zdravlje zaposlenog, u krajnjoj istanci, jasno govori o odgovornosti lica za BZNR za zdravlje zaposlenih. Svaka čast svakome, ali ja nebih drugome prepustao tumačenje suštine moje odgovornosti jer se radi o mojoj koži.

BEZBEDNO I ZDRAVO RADNO MESTO JE OBAVEZA A NE STVAR DOBRE VOLJE
Da se ne gađamo vrstama pravnih normi iz Teorije države i prava ili Uvoda u pravo, bezbedno i zdravo radno mesto je obaveza a ne stvar dobre volje poslodavca. U slučaju neposredne opasnosti po život ili zdravlje zaposlenog, poslodavac je obavezan da zaustavi takav rad. Lice za BZNR mora biti toliko odgovorno i hrabro da izvrši zabranu. Jeste činjenica da je lice u radnom odnosu kod poslodavca, ali je i činjenica da mu je zakon normirao samostalnost i nezavisnost u svom radu i dao mu imunitet u slučaju da radi po zakonu. Na kraju, setite se prvih «fabričkih inspektora» u Engleskoj, čiji je rad Marks ocenio «besmrtnim» ili slično.

ETIČKI KOMPROMIS U OBLASTI BZNR JE NEPRIHVATLJIV
Sitno politikantstvo, mešetarenje i dil, odnosno etički kompromis između poslodavca, odnosno njegovog «odgovornog» lica i lica za BZNR na štetu bezbednosti i zdravlja zaposlenih su neprihvatljivi. Ima ljudi koji nasedaju na žvake o "lojalnosti", «saradnji» i «kooperativnosti» i prihvataju da budu figure, paravan, pokriće za svakakvi egzibicionizam. Mi smo postavljeni da sarađujemo na primeni propisa o BZNR i sprovođenju preventivnih mera a ne na njihovoj opstrukciji i sabotaži. U slučaju nečega, svi se izvlače a licu za BZNR peglaju rebra u istrazi...

«SNALAŽENJE» JE NESPOJIVO SA ULOGOM LICA ZA BZNR
Jedno prosečno lice za BZNR mora biti toliko kompetentno da uvek ima u vidu i princip ekonomičnosti, da prilikom predlaganja mera ima u vidu ne samo to da svaka mera mora biti adekvatna riziku, već i da ona ima svoj ekonomski izraz – cenu. Ili, figurativno rečeno: «da ne puca iz topa na vrapca». Improvizacija je dozvoljena vrhunskim majstorima a diletanti se bave iz aviona providnim «snalaženjem». Lice za BZNR nebi smelo da učestvuje ui takvoj farsi.

MORAMO UČITI I PRAVO I ADMINISTRACIJU I DR.
Tačno je da svako gleda «svoja posla», da se ne možemo pouzdati u pravnike i dr.. Nema nama ništa bez nas! I zato knjige u šake i naučimo osnove organizacije rada, menadžmenta ljudskih resursa, ekonomije, sociologije, psihologije, prava, administracije i dr..
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
gala
Poslao: Pet Dec 31, 2010 11:53 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 13 Dec 2010 Poruke: 45
Jedina nada nam je da kolege, ljudi koji su skolovani da se staraju i vode bezbednost i zdravlje na radu ne dozvole da budu obicni pisari i izvrsioci. Moraju da se izbore, ukoliko vec nisu, da budu, sto je njihova uloga, inzenjeri koji odlucuju a ne da improvizuje i da se "dodvorava".
Trebalo bi da bude presudna strucnost i dobra pravna pravna i tehnoloska potkovanost, da bi u svakom slucaju lice za bezbednost i zdravlje moglo sa sigurnoscu da kaze i dokaze da je u pravu. Zbog sebe i zbog onog zbog cega i obavlja poslove (zaposljenog).


Posto smo i 31. decembra na forumu koristim da Vama i svim kolegama pozelim srecnu i uspesnu Novu godinu, kako u poslu tako i u privatnom zivotu.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Gajić Branko
Poslao: Pet Dec 31, 2010 15:33 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 24 Apr 2010 Poruke: 131
Poštovana koleginice pod pseudonimom "Gala,

Sada već nemam šta ni da oduzem ni da dodam na Vaš komentar. Dodaću samo jednu maksimu:

ZNANJE JE NESAVITLJIVO, NESALOMIVO, NESTIŠLLJIVO I NEPOTISLJIVO (Gabro)

Vama i svim kolegama koji prate ovaj forum

SREĆNA I BERIĆETNA NOVA 2011. GODINA
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Elena
Poslao: Pon Jan 10, 2011 11:44 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 12 Avg 2010 Poruke: 7
Postovane kolege,

Zanima me kako lice za bezbednost i zdravlje na radu ucestvuje u nabavci sredstava za i opreme za ličnu zaštitu na radu?
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Gajić Branko
Poslao: Pon Jan 10, 2011 20:35 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 24 Apr 2010 Poruke: 131
Poštgovana koleginice Elena,

Prema slovu i duhu Zakona trebalo bi da ima vodeću stručnu ulogui, ali nažalost ta uloga je marginalna.

ULOGA LICA ZA BZNR U JAVNIM NABAVKAMA KAO BAROMETAR ČISTOTE JAVNIH NABAVKI I STATUSA LICA ZA BZNR

AL SU RODILE JAVNE NABAVKE...
Prilikom nedavne posete Delegacije Evropske unije, njen šef Vensan Dežer rekao je da je
godišnja vrednost javnih nabavki u Srbiji oko četiri milijarde evra i da je zbog toga korupcija u ovoj oblasti najveća, kao i da je procena da se u poslovima javnih nabavki izgubi (čitaj: ukrade, p.a.) čak 25 odsto od vrednosti ugovora, odnosno jedna milijarda evra. Ništa bolje ne rađa od od javnih nabavki!
Pa kakve to veze ima sa bezbednošću i zdravljem na radu i licem za BZNR? Ima i te kako. Značajan deo javnih nabavki direktno ili indirektno je vezan za bezbednost i zdravlje na radu i ulogu lica za BZNR
Ako grubo, oko 20% zaposlenih u Srbiji radi u u javnom sektoru, odnosno kod direktnih i indirektnih korisnika društvenih sredstava, gde su nabavke javne i gde se primenjuje Zakon o javnim nabavkama, onda je to dobar uzorak za istraživanja položaja i statusa lica za BZNR.

JAVNE NABAVKE I BZNR
Dug je put od planiranja, projektovanja, izbora najpovoljnijih ponuđača do izgradnje i primo-predaje radnih prostora, nabavke i izbora opreme za rad, raznih procesualnih materija i sredstava i opreme lične i kolektivne zaštite na radu.
Taj put poklapa se sa preventivnim merama iz člana 7. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

ULOGA LICA ZA BZNR U JAVNIM NABAVKAMA
Član 40. stav 1. tačke 2), 3), 4), 5) 6), 7) i 11) jasno govori da je tu lice
za BZNRnezaobilazno. Logično bi bilo da lice za BZNR bude uključeno od početka do kraja u znatnom broju javnih nabavki a kod određenih nabavki i da, pored pravnika i komercijaliste, bude član komisija za javne nabavke.
U praksi, uključenost lica za BZNR je beznačajna. Zašto? Odgovor je dat u samom startu. «Odgovorna lica» u znatnom broju slučajeva uzurpirala su komercijalnu funkciju i iz nje isključili komercijaliste. U lažiranoj utakmici nema tu šta da traži ni lice za BZNR?
Dobar deo javnih nabavki nije posledica uobičajenih procedura (plan, analiza i dr.) i istinskih potreba javnog sektora već rezultat ad hok odluka, odnosno dilova iza kulisa, odluka motivisanih šansom jednih da plasiraju svoja dobra, radove ili usluge i šansom drugih da uzmu debelu provoziju. Neopravdano se favorizuju unapred određeni ponuđači insistiranjem samo na određenim radovima, robama i uslugama i dr.. Kroz javne nabavke nabavlja se falš roba bez odgovarajući deklaracija, sertifikata o usaglašenosti, uputstava za bezbedan rad i rukovanje na srpskom jeziku (čl. 24. Zakona) i dr.
O znatnom procentu javnih nabavki lice za BZNR nije ni obavešteno, što je u suprotnosti sa članom 38. Zakona (pristup svim potrebnim podacima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu). U znatnom broju slučajeva lica za BZNR isključena su i iz nabavke i izbora sredstava i opreme lične zaštite na radu! Do saznanja o jednom broju nabavki lice za BZNR dolazi kroz svakodnevne obilaske radnih mesta a za jedan broj i ne sazna. Jedan broj povreda na poslu dešava se upravo zato što zaposlenini ne pročita uputstvo za bezbedan rad i rukovanje novim sredstvom ili materijom. Lice za BZNR je sprečeno da kontroliše primenu preventivnih mera koje bi po prirodi stvari trebale da se nalaze u uputstvima...

Dakle, obim i kvalitet učešća u javnim nabavkama je svojevrsni barometar čistote javnih nabavki, ali i statusa lica za BZNR.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku

Prikaži poruke iz poslednjih:  

Sva vremena su GMT + 2 sata
Strana 1 od 6
Idi na stranu 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeci
Napiši novu temu

Idi na:  

Ne možete pisati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete menjati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete brisati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete glasati u ovom forumu