BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  RADIONICA U OBLASTI RADNOG PRAVA, 22.05.2017.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed May 03, 2017 14:12 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovani,

Pozivamo Vas da se priključite radionici u oblasti radnog prava na temu:
Novine u Zakonu o opštem upravnom postupku i Zakonu o Inspekcijskom nadzoru sa aspekta prava i obaveza pravnih subjekata u oblasti radnih odnosa, BZR, ZOP i ZŠS

Datum: 22. 05. 2017. godine

Mesto: Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120

Od 01. 06. 2017. godine primenjuje se novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 18/16). Ovaj Zakon na potpuno nov način uređuje oblast opšteg upravnog postupka, kao osnova za sve posebne upravne postupke (Zakon o inspekcijskom nadzoru i dr.)

Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o. godinama organizuje kurseve, savetovanja, seminare i radionice iz oblasti radnog prava, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i vanrednih situacija. To su oblasti u kojima TEHPRO već preko 25 godina obavlja stručne poslove za veliki broj klijenata, domaćih i stranih kompanija i drugih pravnih lica u Srbiji. Posedujemo sve potrebne licence i odobrenja.

Naša stručna lica, ispred klijenata za koje obavljamo ove poslove, prisustvovala su mnogobrojnim inspekcijskim nadzorima u ovim oblastima. Svoja praktična iskustva želimo da podelimo sa Vama.

Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati praktični aspekti provođenja inspekcijskog nadzora.

Cilj: unaprediti kompetentnost polaznika za učestvovanje u inspekcijskom nadzoru i sastavljanju zapisnika, odnosno u vođenju upravnih, parničnih i krivičnih postupaka.
Osnovni sadržaj:
- Novine u propisima o inspekcijskom nadzoru,
- Novine u Zakonu o opštem upravnom postupku,
- Prava i obaveze inspektora,
- Prava i obaveze poslodavaca i odgovornih lica koja prisustvuju nadzoru,
- Komentar standardnih ček listi po kojima inspektori rada vrše nadzor,
- Inspekcijski nadzor i zapisnici o izvršenom nadzoru kao osnov za vođenje upravnih postupaka, upravnih sporova, prekršajnih, parničnih i krivičnih postupaka,
- Praktična iskustva naših stručnih lica sa više stotina inspekcijskih nadzora u oblastima radnog prava, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine,
- Druga pokrenuta pitanja na radionici.

Ciljne grupe: sva lica koja mogu biti određena da prisustvuju inspekcijskom nadzoru u oblastima radnih odnosa, BZR, ZOP i ZŽS kao što su: menadžeri ljudskih resursa, pravnici, stručna lica za BZR, odgovorna lica za ZOP, menadžeri zaštite životne sredine, advokati, sudije itd.
Svaki polaznik dobija uverenje o učešću na seminaru.

Kotizacija za učesnike: 12.000,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentovane materijale u elektronskoj formi, kafe pauze i koktel posluženje.

Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na adresu: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik; fax: 011/ 2580-785 ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.

Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-911, 011/6580-795, 011/6580-778 i 062/808-1706.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum