BZNR forum
Autor Poruka

<  Povrede na radu  ~  DOLAZAK I POVRATAK SA POSLA - povreda na radu ili ne !!!

viktorv
Poslao: Sre Avg 17, 2011 08:30 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 06 Jul 2009 Poruke: 129 Lokacija: Kovacica
citat iz jednog sajta

"Законом о пензијском и инвалидском осигрању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 - одлука УСРС, 5/2009, 107/2009 и 101/2010), чланом 22. регулисано је да се повредом на раду, у смислу овог закона, сматра повреда осигураника која се догоди у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога је осигуран, проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, наглим променама положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим променама физиолошког стања организма. Надаље, повредом на раду сматра се и повреда проузрокована на начин из предходног става, коју осигураник - запослени претрпи при обављању посла на који није распоређен, али који обавља у интересу послодавца код кога је запослен. Повредом на раду сматра се и повреда проузрокована на начин из претходног става, коју осигураник претрпи на редовном путу од стана до места рада или обрнуто, на путу предузетом ради извршавања службених послова и на путу предузетом ради ступања на рад, као и у другим случајевима утврђеним законом. Повредом на раду сматра се и обољење осигураника које је настало непосредно или као искључива последица неког несрећног случаја или више силе за време обављања посла по основу кога је осигуран или у вези с њим. Повредом на раду сматра се и повреда проузрокована на начин из ст. 1. до 4. члана 22. , коју осигураник претрпи у вези с коришћењем права на здравствену заштиту по основу повреде на раду и професионалне болести.
Чланом 23. наведеног Закона, регулисано је да се повредом на раду сматра и повреда проузрокована на начин предвиђен у члану 22. овог закона коју осигураници претрпе учествујући: у акцијама спасавања или одбране од елементарних непогода или несрећа; у војној вежби или у вршењу других обавеза из области одбране земље утврђених законом; на радном кампу или такмичењу (производном, спортском и др.); на другим пословима и задацима за које је законом утврђено да су од општег интереса.
Законом о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005 и 109/2005 - испр.), чланом 33. регулисано је право на здравствену заштиту. Чланом 33 ст. 4-6 било је регулисано да: "Повреда на раду или професионална болест утврђују се у складу са прописима којима се уређује пензијско и инвалидско осигурање. Републички завод, односно матична филијала, у поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања осигураних лица процењује извештај о повреди на раду из става 4. овог члана, односно да ли је повреда на раду утврђена у складу са прописима којима се уређује пензијско и инвалидско осигурање".
Новоусвојеним изменама Закона о здравственом осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005 и 109/2005 - испр.) објављеним у "Сл. гласник РС", бр. 57/2011 од 01.08.2011. године, чланом 9. регулисано је да: "У члану 33. ст. 4–6. мењају се и гласе: "Повреда на раду, у смислу овог закона, је свака повреда, обољење или смрт настала као последица несреће на послу, односно као последица сваког неочекиваног или непланираног догађаја, укључујући и акт насиља који је настао услед рада или је повезан са радом и који је довео до повреде, обољења или смрти осигураника која је наступила одмах или у периоду од 12 месеци од дана настанка повреде на раду. Под повредом на раду у смислу става 4. овог члана не подразумевају се професионална обољења, као и повреде при доласку, односно повратку са посла. Под професионалним обољењем у смислу овог закона подразумева се обољење настало услед дуже изложености штетностима насталим на радном месту." После става 6. додају се ст. 7. и 8. који гласе: "Повреда на раду утврђује се на основу извештаја о повреди на раду (у даљем тексту: повредна листа), који је под непосредном или посредном контролом послодавца и која се доставља Републичком фонду, односно матичној филијали ради остваривања права из обавезног здравственог осигурања у складу са овим законом. Садржај и образац повредне листе и начин попуњавања, односно достављања, обраде података из повредне листе, као и друга питања од значаја за утврђивање повреде на раду, споразумно прописују министри надлежни за послове заштите здравља и безбедности на раду."
Из свега наведеног, обзиром да се важећим Законом о пензијском и инвалидском осигурању под повредама на раду и даље сматрају и повреде настале на путу до посла и назад, а да је новоусвојеним изменама Закона о здравственом осигурању регулисано да се под повредом на раду не подразумевају повреде при доласку, односно повратку са посла, неопходно је да се што пре ускладе одредбе Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Закона о здравственом осигурању"
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku MSN Messenger
viktorv
Poslao: Sre Avg 17, 2011 08:40 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 06 Jul 2009 Poruke: 129 Lokacija: Kovacica
E sada je nauka šta treba da se prijavi a šta ne !!???

ako ne prijavite povredu na radu (povreda nastala na dolasku i odlasku sa posla) direktno kršite zakon!!! a može se reći i obrnuto Idea Confused Idea
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku MSN Messenger
Uros
Poslao: Sre Avg 17, 2011 11:21 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 19 Apr 2010 Poruke: 32
#$%%???????$$%%%&&/###
Šta sad!? ####&&&%%%
Shocked Laughing Sad
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
gala
Poslao: Čet Avg 25, 2011 10:58 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 13 Dec 2010 Poruke: 45
Po nekoj logici, vezano za izmene u zakonu sto se tice povreda na radu nastalih na putu do posla i nazad kao i profesionalnih oboljenja, ne treba obavestavati (po clanu 9 zakona o izmenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju, Sl. gl. RS br. 57/2011. od 1.8.2011) organizacije nadlezne za zdravstvrno osiguranje a organizacije za penzijsko i invalidsko osiguranje da (cl. 51 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu).

Kako ce samo po zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje razvrstati povrede koje se razlicito klasifikuju po razlicitim zakonima, naravno po izvestajima zavoda koji pristizu u Ministarstvo, ili nas ocekuje izmena zakona o penzionom osiguranju (vezano za iste izmene o povredama na radu i profesionalnim oboljenjima)? A do tada niko ne sme da se povredi, jer sta pisati i sta sa izvestajima. Ovo se zovu rupe u zakonu. Svaka cast onima koji ih prave. Mozda su Srbi pre mnogo godina kada jos Zemlja nije ni postojala izmislili crnu rupu (posto im tako dobro ide).
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
ZJZ
Poslao: Čet Avg 25, 2011 11:36 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 23 Mar 2011 Poruke: 97
Pisao sam o ovom problemu još 12. avgusta, međutim tek sada sam nišao na komentare slične problemu koji sam izneo.
Poslao sam u međuvremenu nekoliko mejlova zvaničnim institucijama (Uprava za BIZNR, Ministarstvo rada, Poslanicima Skupštine,...) i kako sam i očekivao niko od njih se ne oglašava!!!!!! Rolling Eyes
A i kako bi, ko sada ima hrabrosti da stane na jednu ili drugu stranu (kada svi očekuju Izbore, šta se može, kada se politika u sve meša!?!!?!).
Ja sam u međuvremenu imao povredu prilikom dolaska, i ispoštovao Zakon o PIO i poslao prijave Zavodu za ZZ, šta će dalje biti "će se vidi"! Embarassed
Verovatno će Zavod za ZZ da vrati liste u skladu sa Zakonom o ZO, ali šta potom preduzeti??? Da li da po službenoj dužnosti tražimo (samo nisam siguran od koga, Uprave za BIZNR, PIO, Zavoda za ZZ, Suda, Inspekcije....) poštovanje Zakona o PIO ili da zaposlenog uputimo da sam pokuša da ostvari svoja prava po osnovu Zakona o PIO, koja su mu uskraćena? Question Exclamation
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
ivanjovanovic19
Poslao: Pon Sep 05, 2011 08:57 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 02 Nov 2009 Poruke: 33 Lokacija: Sabac, Beograd
@viktorv,
Koliko ja vidim, situacija je jasna, izmena zakona je stupila na snagu. Pre par dana je vracena iz zavoda povredna lista koju sam uradio, bas iz tog razloga sto povrede od posla do kuce nisu vise povrede na radu.
Cak ni lekar to nije znao, napisao je u izvestaju "povreda na radu".
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
viktorv
Poslao: Pon Sep 05, 2011 14:09 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 06 Jul 2009 Poruke: 129 Lokacija: Kovacica
Znači nema više.

Samo da usklade još zakone i gotovo.

Opet trpi radnik.

Inače Ivanje koju vrstu povrede si prijavio??? tešku ili laku???
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku MSN Messenger
ivanjovanovic19
Poslao: Pon Sep 12, 2011 10:14 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 02 Nov 2009 Poruke: 33 Lokacija: Sabac, Beograd
Nisam je ni prijavio.
Inspektori sa Novog Beograda mi odavno (od aprila) trube da se te povrede vise ne prijavljuju.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
ZJZ
Poslao: Pon Sep 12, 2011 14:12 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 23 Mar 2011 Poruke: 97
ivanjovanovic19 ::
Nisam je ni prijavio.
Inspektori sa Novog Beograda mi odavno (od aprila) trube da se te povrede vise ne prijavljuju.

Ivane,
mislim da si pogrešno razumeo inspektore koji su ti "trubili" da im ne prijavljuješ povrede koje nastanu prilikom dolaska-odlaska sa posla. Verovatno su govorili o tome da u slučaju takve povrede NE VRŠE INSPEKCIJSKI NADZOR, i da ih iz tog ugla ne interesuje takva vrsta povrede, inače te povrede su redovno evidentirali.
I dalje smatram da smo mi kao lica za BIZNR u obavezi da prijavljujemo Fondu za ZO (zdravstveno osiguranje) ove povrede, a u skladu sa Zakonom o PIO (penzijsko invalidsko osiguranje), kako sam već ranije i pisao.
Meni se vratila jedna takva prijava (iz Stare Pazove), sa dvostrukom informacijom: Na jednom dopisu se pozivaju na član 33. Zakona o ZO i negiraju povredu na radu (što i jeste u skladu sa Zakonom o ZO) a u drugom, koji je u prilogu prvog, pozivaju se (verovatno lekarska komisija Filijale) ne član 22. Zakona o PIO i NE PRIZNAJU POVREDU NA RADU Question Question
Ja sam celokupnu dokumentaciju spremio za povređenog i uputio ga da podnese prijavu inspekciji (nisam i dalje siguran kome drugom da se žali), koji nažalost nije došao (još je na bolovanu) da je preuzme.
Možda smo mi kao lica za BIZNR trebali da se žalimo (recimo zavodu za ZO ili inspekciji), ali kako da radimo protiv poslodavca (koji bi u tom slučaju plaćao 100% bolovanje) čije interese treba da zastupamo Exclamation Idea Question
Dok se na "nivou" ne dogovore mi će' i dalje da se dopisujemo sa Zavodima za ZO.
I na kraju konstatacija viktorov-a "Opet trpi radnik", a nama preostaje da Embarassed
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
ivanjovanovic19
Poslao: Uto Sep 27, 2011 21:33 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 02 Nov 2009 Poruke: 33 Lokacija: Sabac, Beograd
@ZJZ
Vidi, meni su rekli u inspekciji da se te povrede ne prijavljuju.
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Beli
Poslao: Uto Okt 04, 2011 10:34 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 18 Feb 2011 Poruke: 21
Ja sam prijavio povredu na radu,tj lekar je potvrdio prvi,poslao u pio i oni vratili...
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
ZJZ
Poslao: Uto Okt 23, 2012 09:06 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 23 Mar 2011 Poruke: 97
E naraode, trebalo je da prođe godina dana (od poslednjeih komentara) pa da dobijemo novu informaciju. Confused
"U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je utvrdio da odredba člana 33. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr. i 57/2011) nije u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom (predmet IUz-314/2011)". Very Happy Laughing Razz
Da podsetim kako glasi navedeni stav "Pod povredom na radu u smislu stava 4. ovog člana ne podrazumevaju se profesionalna oboljenja, kao i povrede pri dolasku, odnosno povratku sa posla."
A da li to znači da kada sediš u poslaničke klupe možeš da radiš i u suprotnosti sa Ustavom Evil or Very Mad Question Exclamation
Meni je ova vest juče ulepšala dan, nadam se da će danas ulepšati još nekom Cool
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
VANJA
Poslao: Uto Nov 27, 2012 09:47 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 25 Maj 2009 Poruke: 27
Što se tiče Odluke Ustavnog suda to je Ok.
Ali drage kolege nastaje problem kod RFZZ-e , na šalteru. Onaj šalterski radnik vam to neće prihvatiti , isto kao što nisu htjeli da prihvate Izveštaje o povredi na radu ako nije kupljena u Savremenoj administraciji. Pa je s njima trebala i to dobra borba da bi uzeli izveštaj koji je kompjuterski urađen . Ali posle prepiski s njima na kraju sam ja dobila i sada moraju da prihvate. Takva će biti i situacija kada se budu predavali Izveštaji o povredi pri dolasku na posao i odlasku na posao. To neće doći do lekarske komisije , je rne prolazi šalterskog radnika.
Ja sam poslala RFZZ-u Odluku Ustavnog Suda i tražila njihovo mišljenje , čekam njihov odgovor i o tome ću vas obavestiti.
Pozivam gopodina Šukala ako može da organizuje jedan okrugli sto sa RFZZ-e Srbije, pa da nam objasne neke stvari u vezi povreda na radu. Mi čekamo po 10 do 15 dana da bi Lekarska komisija potvrdila povredu na radu , koju je poslodavac prihvatio čim je napisao Izveštaj . I pored toga što on snosi troškove dok god traje lečenje. Šta to poslodavcu znači ,odluka lekarske komisije.
Pozdrav
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
ZJZ
Poslao: Uto Nov 27, 2012 12:49 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 23 Mar 2011 Poruke: 97
Koleginice Vanja,
u potpunosti Vas razumem, i ja sam u više navrata imao istovetne probleme kao i vi, i bogami poprilično dugo sam se dopisivao (i dokazivao) s'njima.
Na žalost njihov odnos (mislim na RFZZ i njihove filijale-ispostave) prema povredama na radu je ŠARENOLIK, u zavisnosti od toga kojioj filijali podnosite Izveštaj ili čak i od samog referenta (šalterskog radnika) u filijali koji prima Izveštaj Evil or Very Mad
I ja sam skoro slao jednu povredu prilikom odlaska (zajedno sa odlukom Ustavnog suda) i vraćena mi je nazad Exclamation sa šturim obaveštenjem da još nemaju Uputstva i sl.
Ideja za okrugli sto je odlična, ali ne da nam objasne kako treba da se ponašamo, već da mi njima objasniomo kako da se oni ponašaju Exclamation Jer su sebi uzeli za pravo da "GLUME" inspektora zaštite na radu i da sprovode uviđaj povodom povrede na radu (još samo fali da nam dođu i na lice mesta) Twisted Evil
Pozdrav
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku
Zoran Šukalo
Poslao: Sre Nov 28, 2012 08:52 Odgovoriti sa citatom
Pridružio: 15 Dec 2008 Poruke: 221 Lokacija: Beograd
Poštovana koleginice Vanja

prihvatam Vaš predlog i odrediću lice koje će raditi na pripremi sastanka i termina o kojem ćemo Vas blagovremeno obavestiti

Pozdrav
Pogledaj profil korisnika Pošalji privatnu poruku Poseti sajt autora

Prikaži poruke iz poslednjih:  

Sva vremena su GMT + 2 sata
Strana 1 od 2
Idi na stranu 1, 2  Sledeci
Napiši novu temu

Idi na:  

Ne možete pisati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete menjati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete brisati vaše poruke u ovom forumu
Ne možete glasati u ovom forumu