BZNR Forum Index
Author Message

<  Izvođenje radova na gradilištu  ~  Podizvođači

Uros
Posted: Thu Sep 15, 2011 15:26 Reply with quote
Joined: 19 Apr 2010 Posts: 32
branko radonjić wrote:
Kolege,
Ovo je evropski sistem, a on pre svega podrazumeva odgovarajuće zapise. Ako ste nešto preduzeli, a to niste dokumentovali - to praktično niste uradili. Zato ono "meni to potpisivanje deluje tako naivno, da bi služilo kao pokriće" je potpuno pogrešno, kao što je izraz "htezejci" jako pogrešan i prevaziđen. Vi kao lice zaduženo da prati i kontroliše primenu mera za bezbedan i zdrav rad, to pre svega radite za zaposlene kod poslodavca kod koga vi obavljate svoje poslove. Odnos prema zaposlenima drugog poslodavca, koji obavlja neke poslove kod vas je specifičan i potpuno jasan. Ti zaposleni kod " podizvođača" kako ga vi pogrešno zovete trebalo bi da imaju svoje lice zaduženo za sprovođenje preventivnih mera. Vi ne brinete o osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad radnika drugog poslodavca, niti smete niti možete za te ljude da popunjavate obrazac br. 6. Vi ga samo upoznajete sa opasnostima i merama koje potiču iz vašeg teh. procesa i postupate po obavei koja mora biti utvrđena sporazumom iz čl. 19.Zakona. Ne trba svaki put uzimati u obzir šta mnogi ne stručni inspektori rada kažu, nažalost malo je onih koji poznaju ovaj sistem


Kolega,
ne bih se složio sa Vama u vezi sa obrascem br 6 jer u pravilniku o evidencijama jasno piše da se kao razlog obuke upisuje broj 7 tj da se popunjava obrazac 6 ako angažujemo zaposlenog kod drugog poslodavca. Voleo bih da prokomentarišemo.

pozdrav
View user's profile Send private message
Zoran Božinović
Posted: Fri Sep 16, 2011 08:24 Reply with quote
Joined: 22 Jul 2009 Posts: 59 Location: Kragujevac
Quote:

Kolega,
ne bih se složio sa Vama u vezi sa obrascem br 6 jer u pravilniku o evidencijama jasno piše da se kao razlog obuke upisuje broj 7 tj da se popunjava obrazac 6 ako angažujemo zaposlenog kod drugog poslodavca. Voleo bih da prokomentarišemo.

Uroše, obrazac broj 6 popunjavaš za zaposlene u tvojoj firmi, a ne za zaposlene kod drugog poslodavca. Ako zaposlene iz tvoje firme šalješ na rad kod drugog poslodavca, dužan si da ih osposobiš, a ako neko šalje zaposlene kod tebe u firmu on je dužan da ih osposobi za bezbedan rad.
Zapis u kome se vidi da si izvođača radova (drugog poslodavca koji obavlja posao u tvojoj firmi) upoznao sa opasnostima i štetnostima u tvom preduzeću jeste potvrda da si ispunio svoju obavezu prema licima koja se nalaze u radnoj okolini tvog preduzeća i koji će tu obavljati određene poslove. Tvoja obaveza nije osposobljavanje tih ljudi za poslove koje će obavljati, to je obaveza njihovog poslodavca, tvoje je da im eventualno tražiš dokaz o tom osposobljavanju, odnosno dokaz o stručnosti (npr za zavarivače, kraniste i sl.)

_________________
Bezbednost pre svega-bezbednost odmah!
View user's profile Send private message Send e-mail
ZJZ
Posted: Fri Sep 16, 2011 09:31 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Interesantna tema,
Obrazac 6 (kao i ostali obrasci iz Pravilnika o evidencijama....) su osmišljavani (verovatno) prema ugledu na neke koji već "negde" postoje, međutim deluje kao da su ih osmislili oni koji se PRAKTIČO nisu bavili BIZNR (a još manje ZNR). Svi oni su primereni ako se ima u vidu organizacija koja zapošljava 20-30 zaposlenih, i ako nema u svom poslovanju veći broj opasnih materija koje koristi.
Ukoliko mi, ne treba da osposobljavamo (upoznajemo) zaposlene kod drugog poslodavca i izrađujemo Obr.6, kako je rekao kolega (bar sam tako shvatio), zašto je onda upisana šifra izvrš. ospos. "07-ako kod poslodavca.....rad obavljaju zaposleni kod drugog poslodavca"
Da ovo nije baš jednostavno dodaću još jedan primer: kako upisati opasnosti i štetnosti u obrazac 6, ako vi za to radno mesto nemate procenu rizika ili čak nemate ni slično radno mesto (zato ste i uiposlili nekoga iz druge organizacije) Question
Šta kada dođe učenik na praksu Question on je za nas "zaposleni" kod drugog poslodavca, treba da vrši edukaciju na radnom mestu za koje škola nema procenu rizika Exclamation Znači li to da u tom slučaju mi vršimo obuku i izrađujemo obr.6 (ja mislim da) Question
A ako je to radno mesto sa povećanim rizikom Question Svakako ne bi smeli da dozvolimo da učenik radi na tom radnom mestu Exclamation
Mislim da je ipak najuputnije da od drugog poslodavca zatražimo dokaze o osposobljenosti svih zaposlenih koje nam "šalje" na rad kod nas, a naše (lica za BIZNR) je da ih upoznamo sa ostalim merama BIZNR.... koja važe za našu organizaciju, i svakako o tome mora da postoji pisani trag Exclamation
View user's profile Send private message
viktorv
Posted: Fri Sep 16, 2011 14:02 Reply with quote
Joined: 06 Jul 2009 Posts: 129 Location: Kovacica
Vidite ovako, recimo da sam lice za BZNR neke fabrike.

Moje je da sve moje zaposlene osposobim i napravim obrazac br.6 za njih.

Ali ako u fabriku dođe neka druga firma da radi nešto, moje je da ih upoznam sa svim opasnostima i štetnostima. Znači napravim kratko predavanje, dam im test koji oni popune i na kraju potpišu IZJAVU da su upoznati sa svim opasnostima i štetnostima.

Znači to nije isto.

A naravno morate da tražite i od te firme obrazac br.6 koji su oni napravili za svoje radnike (kao vi za svoje). Naravn oto tražite, kao i druge stvari na papiru (da imaju lice za BZNR, da su uradili procenu rizika za sva radna mesta koja će raditi nešto kod vas, da imaju uredno pregledanu opremu,...).
View user's profile Send private message MSN Messenger
branko radonjić
Posted: Sun Sep 18, 2011 11:43 Reply with quote
Joined: 23 Apr 2008 Posts: 61
Tačno tako kolega. Vi zaposlene drugog poslodavca upoznajete sa rizicima i preventivnim merama u vašem tehnološkom procesu. Takođe ga upoznajete sa vašim "kućnim redom"- pravilima ponašanja u vašoj firmi. Dobro je da uzimate izjavu da su upoznati sa opasnostima iz vašeg procesa i merama koje moraju da primenjuju, kako svojim radom nebi ugrozili sebe i zaposlene u vašoj firmi. Nije uputno testirati zaposlene drugog poslodavca. Zašto bi to radili? Čak nije uputno testom vršiti proveru zaposlenih u firmi u kojoj ste lice za BZR, jer se provera teoretske i praktične osposobljeosti vrši na radnom mestu (čl.28.st.2 Zakona) Zar će te npr. zidare testirati na skeli, a fizičke radnike u uskom iskopu. Bolji i svrsishodniji način provere osposobljenosti je razgovor, propitivanje, pokazivanje, demonstracija isprvnih postupaka i ukazivanje na propuste. Naravno, o tome se vodi uredan zapis.
View user's profile Send private message
galamic
Posted: Sun Oct 02, 2011 13:10 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Poštovani i cenjeni učesnici foruma,

tema koja je otvorena pod radnim naslovom ''Podizvođači'', samo potvrđuje svoju aktuelnost i dobija na značaju strašnim ishodom tragedije na gradlištu u Zemunu.

Stradalim radnicima ova naša polemika neće vratiti živote a njihovim porodicama ublažiti bol i tugu! Ali će pomoći nama i našim kolegama i saradnicima a najviše onima o kojima treba tek da brinemo i učinimo sve da se ovakve ili slične tragedije pa i one najmanjih povrede ne događaju nikada i nikome!

Analiza informacija iz dnevnih novina i izjava predstavnika MUP-a (bez informacija i izjava predstavnika MInistarstva rada i socijalne politike - Uprave i Inspektorata, jer su one tek samo puste fraze i suve statistike bez života i bliskih veza sa stvarnošću) može pomoći u shvatanju naše tragične stvarnosti i kratkog ili gotovo nikakvog dejstva odredaba propisa ''savremenog'' zakona o BZR i njegovih pratećih satelita pravilnika i sl. Idea Idea Idea Sad
View user's profile Send private message Send e-mail
dragan.andric
Posted: Mon Oct 15, 2012 22:27 Reply with quote
Joined: 29 Jun 2009 Posts: 4 Location: Jagodina
Postovane kolege,
U smislu Zakona o bzr,nema nikakve razlike izmedju izvodjaca i podizvodjaca.
Rec je samo o terminu u odnosu na glavnog izvodjaca radova,cije lice koordinise radom lica za bzr podizvodjaca ,
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website Yahoo Messenger
VANJA
Posted: Fri Nov 09, 2012 16:22 Reply with quote
Joined: 25 May 2009 Posts: 27
Drage kolege ,pošto nisam u prilici i nemam mnogo vremena da ovo čitam . Ali danas baš i ako sam na gradilištu , pored stalnih obilazaka i kontrola i svojih radnika i mojih podizvođača uspeh da pročitam vaše polemike . Mogu da kažem da sam se slatko ismijala.
Prvo drage kolege bez obzira da li radite kod privatnika ili u državnoj firmi , ako vas poslodavac ne ceni i ako nemate odrešene ruke onda tu nema šta da se traži . Nijedan poslodavac neće ići ni u MUP ni na Sud kada dođe do povrede već idemo mi i neposredni rukovodilac . To znači kada sa nekim ulazimo u posao pre određivanja plate za koju radite pitate kolika su vaša ovlašćenja koje vam on daje , pa onda o plati .
Što se tiče podizvođača , lice BZNR glavnog izvođača mora na gradilištu da svakog radnika podizvođača upozna sa svim merama na tom gradilištu i da to oni potpišu i da se ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji reguliše članom obaveze podizvođača. A da li on ima obrazac 6 ili nema to neka traži inspektor .
Znači radnici podizvođača moraju da budu upoznati sa svim merama na gradilištu i da su to pismeno potvrdili da su upoznati . Isto tako su dužni da prijave svoje radove .
View user's profile Send private message
dragan.andric
Posted: Sat Nov 10, 2012 19:54 Reply with quote
Joined: 29 Jun 2009 Posts: 4 Location: Jagodina
Ovim zelim da uputim svako postovanje koleginici Vanji,vrsnom profesionalcu i eticaru iz oblasti,sa kojom sam imao vrhunsku profesionalnu saradnju na vrlo znacajnim projektima.
Svako njeno misljenje i komentar na ovom forumu su dragoceni,te bih je zamolio da nadje vremena da cesce pristupa ovom forumu.

S postovanjem.

Dragan Andric
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website Yahoo Messenger
ZJZ
Posted: Tue Nov 13, 2012 09:54 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Samo jedan mali komentar iz prakse.

Pojedini poslodavci (uglavnom stranih vlasnika) zahtevaju od izvođača radova da im pored dokaza o osposobljavanju (za BIZNR i/ili za rad na visini, rukovanje dizalicom, i sl.) dostave i "fotokopiju Prijave na osiguranje - M3"!

A to po meni znači da baš i nemaju poverenje u to da će inspekcija vršiti proveru kredibiliteta izvođača (što inspekcija fizički i ne može da postigne, već takvu proveru vrši samo u slučaju teške povrede).
View user's profile Send private message
VANJA
Posted: Tue Nov 13, 2012 15:07 Reply with quote
Joined: 25 May 2009 Posts: 27
To ne traži strani investitor već Koordinator koji ne zna mnogo o zaštiti a položio je ispit ili ga i nije položio pa sada kako traži inspektor tako i oni . To je ulazak u poslovanje jedne firme. Strani investitor traži konkretan plan preventivnih mera striktno za radove koje će izvoditi sa svim preventivnim merama dati za te radove. I da se to striktno primenjuje na gradilištu.
A to što mnogi uzimaju posao inspektoru , možda su plaćeni od strane njih .
View user's profile Send private message
Zoran Šukalo
Posted: Thu Nov 15, 2012 12:44 Reply with quote
Joined: 15 Dec 2008 Posts: 221 Location: Beograd
Poštovane kolege
primer iz prakse pre 4 godine u jednoj fabrici koju su kupili Ino vlasnici radili su se poslovi na rekonstrukciji pogona i izgradnji nove hale. U krugu fabrike bilo je više izvođača radova i desila se teška povreda sa smrtnim ishodom. U tom trenutku svi su pokušavali da se pomogne povređenom prevoz u bolnicu lekari itd. Kad su došli inspektor rada i predstavnici MUPa i uzimali podatke ispostavilo se da to lice nije zaposleno kod izvođača koji su ugovorili posao a ni kod investitora. A stvarno je na birou - nezaposlen. Eto čovek video, prolazeći pored ograde, da se nešto radi pa ušao u krug da se pridruži zasukao rukave uvatio lopatu pa udri.

Neko je savetovao nepoznatog poslodavca šta je u tom trenutku najpametnije. A ko je označen kao odgovorno lice od strane inspekciskih organa pa direktor Fabrike kao investitor. Sudski proces u ovom slučaju mislim da još uvek traje.
Ima dosta problema sa kojima se susrećemo u radu. POZDRAV
View user's profile Send private message Visit poster's website
VANJA
Posted: Thu Nov 15, 2012 14:25 Reply with quote
Joined: 25 May 2009 Posts: 27
Poštovani gospodine Šukale,
ja znam za ovaj slučaj , znam isto i za slučaj kada radnik dođe sa tuđom zdravstvenom knjižicom i kada dođe inspektor i MUP to je druga osoba. Ne kažem ja da ne treba da se zna koja je firma na gradilištu i koji su radnici. To svakako mora ali da se donos i fotokopija M3 obrasaca , to baš Investitora ne treba da zanima , on to treba da traži kada potpisuje ugovor sa izvođačem ili kada ga tenderski bira . Slažete se?
Ja nisam još nigde ni videla ni čula da je investitor odgovarao ako izvođač nije imao prijavljenog radnika. I da ga je investitor udaljio sa gradilišta ili mu nije platio iz navedenog razloga.
Da li Vi znate neku GR ili ZR koja je platila kaznu što nije imala prijavljene radnike?
Svaki strani investitor ne ulazi u politiku firme . Ona pre nego što je angažuje on traži dokumentaciju koja potvrđuje da su radnici "angažovani" na tom objektu prijavljeni, imaju svu papirologiju iz BZNR. A mogu da vam kažem da to nije baš mala papirologija . I od svega što je stranom investitoru najbitnije da su radnici osigurani . To se baš dobro proverava . Kao i što sam navela plan mera za gradilište po svim pozicijama koje se rade.
View user's profile Send private message
dragan.andric
Posted: Fri Dec 07, 2012 20:42 Reply with quote
Joined: 29 Jun 2009 Posts: 4 Location: Jagodina
Postovani,
Radnik na gradulistu mora biti osiguran.Stim u vezi neophodno je da izvodjac radova dostavi koordinatoru ili koordinatoru lica podugovaraca-odnosno licu BZR generalnog izvodjaca:

Vezano konkretno za radnike

-Licne karte radnika
-M obrasce radnika
-Izvestaj medicine rada u smislu akta o proceni rizika gde je tacno naveden spisak LZS po radnom mestu
-Lekarka uverenja radnika
-Izjavu radnika da su osposebljeni za bezbedan rad na konkretnom gradilistu

Priliko akcidentalnih situacija i pokretanju sudskog postupka,pored sve pomenute dokumentacije,krunski dokument je Izjava radnika .

Ukoliko nemate ovakvu izjavu,bez obzira sto je radnik uopsteno obucen
za pomenuto radno mesto,sud smatra nedostatkom u sprovodjenju Zakona
ukoliko radnika niste obucili u novoj radnoj sredini,bez obzira na istovetnost uslova rada i radnog mesta,jer smatra da je radnik promenio sredinu,sto
je dovoljno za novu obuku.
View user's profile Send private message Send e-mail Visit poster's website Yahoo Messenger
VANJA
Posted: Sat Dec 08, 2012 08:46 Reply with quote
Joined: 25 May 2009 Posts: 27
Tako je Dragane, najbitniji papir je da su radnici na gradilištu upoznati sa svim rizicima na tom gradilištu i da su to potpisali. To je jedan od bitnih papira kada dodje do suda.
dragane, tačka 3 mi nije jasna . Objasni
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 2 of 3
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum