BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  Strožije vrednosti zagađujućih materija u Srbiji

galamic
Posted: Sun Sep 19, 2010 11:45 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Tanjug | 18. 09. 2010. - 23:14h | F

Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija, koja je nedavno usvojena, predviđa strožije granične vrednosti tih emisija, izjavila je danas šef Odseka za zaštitu vazduha u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja Sonja Ružin. Ona je ukazala da će ta uredba, usvojena na jučerašnjoj sednici Vlade Srbije, početi da važi osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku.

Uredba je doneta na osnovu Zakona o zaštiti vazduha i propisuje zagađujuće materije čija se emisija meri i njihove granične vrednosti i detaljno se bavi postupkom i metodologijom merenja emisije zagađujućih materija u vazduh.
"Dokument je baziran na direktivama Evropske unije koje se tiču emisija iz velikih ložišta i maksimalnih nacionalnih emisija", ukazala je Ružinova, navodeći da su za određene vrste postrojenja propisane zagađujuće materije koje se mere i njihove granične vrednosti. Kako je ocenila, Uredba ne sadrži značajne novine u odnosu na prethodni propis koji je postojao o ovoj oblasti, zato što je i prethodni propis imao sličnu strukturu. Ružinova je istakla da operateri moraju da preduzmu mere kako bi se usaglasili sa novim vrednostima, na primer da ugrade filtere i preduzmu određene tehničke-tehnološke mere da reše probleme povećanih emisija. Ona je takođe navela da se odredbe ove uredbe neće primenjivati na određena postrojenja koja će prestati sa radom u nekom doglednom periodu, odnosno u naredne tri-četiri godine. "To su postrojenja koja su na kraju svog radnog veka, i nije racionalno tražiti da se usklade sa novim graničnim vrednostima", rekla je Ružinova, dodajući da se za takva postrojenja primenjuju postojeće granične vrednosti iz starog pravilnika. Idea
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum