BZNR Forum Index
Author Message

<  Pravna regulativa  ~  Doneti pravilnici za primenu zakona o zastiti od buke

galamic
Posted: Tue Oct 12, 2010 20:07 Reply with quote
Joined: 17 Aug 2008 Posts: 1572 Location: Beograd
Strogo utišana gradska vreva

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Srbije, Oliver Dulić, propisao je pravilnike koji treba da omoguće primenu Zakona o zaštiti od buke, usvojenog pre 15 meseci i doprinesu sprečavanju i smanjenju štetnih efekata buke na zdravlje i životnu sredinu.

Pravilnik o zonama propisuje da gradovi i opštine treba da odrede akustičke ''tihe'' zone, u kojima će odrediti granične vrednostiindikatora buke.

Ministar je propisao Pravilnik o metodologiji za izradu akcionih planova zaštite od buke, koji se izrađuje za područja gde postoje prekoračenja graničnih vrednosti, kako bi se utvrdile mere zaštite od buke, njihovi troškovi i efikasnost, popis onih koji stvaraju buku i plan aktivnosti za sprovođenje mera zaštite od buke.

Ministar je propisao i Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke, kao i Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke. Idea
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum