BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SAVETOVANJE, 8. maj 2012. Hotel Continental, Beograd

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Mar 26, 2012 13:27 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
AKTUELNI PROBLEMI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U SRBIJI
Beograd, 8. maj 2012. godine, od 08:30, Hotel CONTINENTAL (sala Mediteran-Adriatic)

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. organizuje savetovanja o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji.
Sedma je godina kako se u Srbiji primenjuje Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Zakon je usaglašen sa EU, ali postoji čitav niz dilema i problema u njegovoj primeni. Zbog toga, već pokrenut je postupak njegove izmene i dopune. Formirana je i posebna republička radna grupa za izradu analize primene zakona i podzakonskih propisa.
U želji da doprinesemo što široj raspravi i prikupljanju autentičnih predloga i mišljenja neposrednih subjekata sistema bezbednosti i zdravlja na radu, ove godine smo, u konsultacijama sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu, izabrali najaktuelniju temu savetovanja:

Problemi praktične primene propisa u oblasti bezbednost i zdravlja na radu i predlozi za njihovu izmenu i dopunu

Cilj savetovanja: unapređenje prakse primene propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i formulisanje predloga za izmene i dopune Zakona i drugih podzakonskih akata.
Osnovna ideja je: da se svim strukturama koje neposredno izvršavaju propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pruži prilika da iznesu svoja viđenja problema praktične primene propisa i da se ponude konkretna rešenja za izmene i dopune. U Srbiji se između predstavnika poslodavaca, sindikata i države već vodi javna rasprava o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Ovim savetovanjem želimo da raspravu proširimo na najzainteresovanije grupe i Upravi za bezbednost i zdravlje na radu dostavimo autentične predloge i mišljenja.
Način realizacije: stručni tim i saradnici TEHPRO pripremiće kratka saopštenja po nekim osnovnim problemima primene propisa, a zatim bi se vodila neposredna rasprava kroz izlaganja učesnika. U zavisnosti od broja i strukture učesnika, moguća je i varijanta organizovanja dela rasprave po sekcijama: poslodavci i stručna lica za BZR, pravna lica i preduzetnici sa licencom, predstavnici medicine rada, predstavnici sindikata i odbora za BZR i dr. Zaključci sa savetovanja će biti dostavljeni radnoj grupi za izmenu propisa i Upravi za bezbednost i zdravlje na radu.
Ciljne grupe: seminar je namenjen svima koji se neposredno bave problemima BZR, a naročito: poslodavcima, stručnim licima za BZR, pravnim licima i preduzetnicima sa licencama u oblasti BZR, predstavnicima medicine rada, predstavnicima sindikalnih organizacija i predstavnicima zaposlenih (odbora) za BZR, investitorima, projektantima, građevinarima, koordinatorima BZR na gradilištima i dr.
Kotizacija po učesniku: 9.676,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentacije izlagača u elektronskoj formi, sumarni izveštaj o raspravi, kafe pauzu i zajednički ručak na kraju savetovanja.
Redovnik učesnicima naših savetovanja i seminara odobravamo popust od 20%.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od adresa TEHPRO d.o.o. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 2581-056, i 062/808-1706.
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Apr 23, 2012 15:51 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
PLAN REALIZACIJE VI SAVETOVANJA U OBLASTI BZR

Tema: „Problemi praktične primene propisa u oblasti bezbednost i zdravlja na radu i predlozi za njihovu izmenu i dopunu“
Cilj seminara: unapređenje prakse primene propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i formulisanje predloga za izmene i dopune Zakona i drugih podzakonskih akata.
Mesto i vreme održavanja: Beograd, 08. maj 2012. godine, od 0830, Hotel CONTINENTAL

SATNICA
08:30-09:00 Prijava učesnika
09:00-09:20 Otvaranje i uvodno izlaganje: ciljevi i način rada (M Jelić)
09:20-09:40 Osnovni pravci i dosadašnji rad na analizi primene i pripremama za izmenu i dopunu propisa u oblasti BZR (Vera Božić Trefalt)
09:40-11:00 Uvodna izlaganja:
• obaveze i odgovornosti poslodavaca
• organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i pozicija stručnih lica za BZR
• medicina rada u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu
• sindikat i predstavnici zaposlenih (odbori) za BZR
• nadzor u sistemu BZR
(Ekspert iz TEHPRO, medicine rada, inspekcije i drugi pozvani eksperti)
11:00-11:30 Kafe pauza
11:30-13:00 Prijavljena saopštenja učesnika (Učesnici, na osnovu prethodne prijave)
13:00-13:55 Slobodna diskusija po svim pitanjima (Učesnici)
13:55-14:00 Zaključak (M Jelić)
14:00-15:00 Zajednički koktel svih učesnika savetovanja

• U zavisnosti od broja prijavljenih saopštenja moguće je i organizovanje rasprave po sekcijama za pojedina pitanja
• Uvodna izlaganja maksimalno 15 minuta
• Prijavljena saopštenja učesnika maksimalno 10 minuta
• Slobodne diskusije maksimalno 5 minuta
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum