BZNR Forum Index
Author Message

<  Druga pitanja BZR  ~  STRUÈNA LITERATURA

MARIJA MARKOV
Posted: Fri Nov 16, 2012 15:29 Reply with quote
Joined: 22 Dec 2011 Posts: 2
Treba mi savet vezano za struènu literaturu u vidu meseènog èasopisa i možda neki sajt putem koga bi bila redovno obaveštena o dešavanjima, seminarima i savetovanjima iz oblasti BZNR i PPZ.
Unapred zahvalna! Smile
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Mon Nov 19, 2012 14:28 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Meni su poznata dva èasopisa:
Zaštita u praksi, jugozastita@open.telekom.rs
ZAŠTITA, zastitaplus@open.telekom.rs

Što se tièe sajtova (BIZNR), "glavni je" Uprave za bezbednost (na žalost, neažuran) a postoje sajtovi udruženja, ali i tu nema dovoljno informacija o seminarima i struènim sastancima.
Nisam dugo na ovom Forumu, ali ipak se ovde brže dobijaju željene informacije o aktuelnim dogaðanjima.

Ako ko ima još informacija, bio bih mu i ja zahvalan da ih podeli sa nama.
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Fri Nov 23, 2012 15:21 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Drage kolege, èlanovi foruma,

Nastojaæemo da Vas i dalje izveštavamo o aktuelnim temama i dogaðajima u oblasti BZR, ZOP i ZŠS.
U toku narednog meseca potrudiæemo se da objavimo plan struènih skupova, seminara i radionica koje æe organizovati TEHPRO u 2013. godini, ali i drugi edukativni centri, specijalizovani za ove oblasti.

Pozdrav!
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum