BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SAVETOVANJE ZOP, 27.11.2013. hotel PALAS, Beograd

Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Jun 06, 2013 08:37 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
III СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Покровитељ: МУП Републике Србије

Стручна подршка: МУП Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације

Тема: Заштита од пожара у индустријским објектима и складишним просторима

Под покровитељством Министарства унутрашњих послова Републике Србије и уз стручну подршку Секторa за ванредне ситуације МУП Р Србије, Друштво за услуге у области заштите ТЕХПРО д.о.о. организује треће стручно саветовање о актуелним проблемима заштите од пожара.

Циљ нам је да окупимо што већи број компетентних људи који ће понудити одговоре на кључна питања заштите од пожара у индустријским објектима и складишним просторима.

Програмски одбор:
Председник, Предраг Марић, начелник Сектора за ванредне ситуације МУП Р Србије
Заменик председника: ГШ пук. у пензији, ван. проф, Милутин Јелић, ТЕХПРО д.о.о.
Чланови:
Проф. др.Снежана Живковић, Факултет ЗНР Ниш,
Проф. др. Драган Млађан, Криминалистичко-полицијска академија Београд,
Проф. др. Живко Стјеља, ВШ струковних студија - Београдска политехника,
Мр. Неџад Хаџиефендић, дипл. инж. ел. Електротехнички факултет Београд,
Ђорђе Бабић, заменик начелника Сектора за ванредне ситуације,
Иван Зарев, начелник Управе за превентивну заштиту Сектора за ванредне ситуације,
Горан Николић, начелник Управе за ватрогасно спасилачке јединице,
Александар Лазаревић, начелник Националног тренинг центра.

Тематски оквир: Основна идеја организовања саветовања је да се окупе експерти из наставно - научних институција, стручњаци за пројектовање, изградњу, коришћење и одржавање индустријских и складишних објеката и технолошких процеса, инжењери ЗОП, компетентни људи који се професионално баве заштитом од пожара и др. који ће презентовати своје радове о питањима заштите од пожара као што су:
• Индустријски и складишни објекти у просторним и урбанистичким плановима,
• ЗОП у основној техничкој документацији за изградњу објеката,
• Главни пројекат ЗОП,
• Заштита од пожара при пројектовању технолошких процеса,
• Пројектовање и извођење стабилних система за гашење пожара,
• Пројектовање и извођење стабилних система за дојаву пожара,
• Пројектовање и извођење стабилних система за детекцију експлозивних гасова и пара,
• Израда анализа о зонама опасности,
• Пројектовање и извођење електричних инсталација са аспекта заштите од пожара,
• Пројектовање и извођење система за одвођење дима и топлоте,
• Одржавање уређаја за заштиту од пожара,
• Пројектовање и одржавање путева, прилаза, пролаза и платоа у индустријским и складишним објектима,
• Садржај и поступак процене пожарне угрожености,
• Израда планова заштите од пожара у индустријским и складишним објектима,
• Израда правила заштите од пожара у индустријским и складишним објектима,
• Планови евакуације и спасавања у индустријским и складишним објектима,
• Оспособљавања у области ЗОП у индустријским и складишним објектима,
• Давање сагласности на пројектну документацију,
• Специфичности гашења пожара у индустријским и складишним објектима и др.

Време и место: 27. новембра 2013. године, „ПАЛАС“ Хотел, Београд, Топличин венац 23 од 10.00 часова
Пријава радова: радове доставити до 01. октобра 2013. године у електронској форми на е-маил milutin.jelic@tehpro.rs, или поштом на ЦД-у. Изабрани рaдови ће бити објављени у зборнику.
Инструкције за писање радова за зборник: обим радова, максимално 10.800 карактера са обавезним достављањем садржаја. Садржај радова: име и презиме аутора, наслов, апстракт, кључне речи, увод, разраду са два нивоа поднаслова и закључак. Коришћену литературу наводити редоследно како се појављује у тексту и то: презиме аутора, прво слово имена, наслов рада, часописа или књиге, страница, издавач и година издања. Табеле радити у Worдu. Дијаграме радити као слике. Све илустрације у тексту достављати као оригиналне фајлове.
Начин рада: Радиће се у пленуму презентовањем пријављених радова. Трајање презентација до 15 минута. Пожељно је припремити PowerPoiнt презентације. Након презентације могућа је непосредна дискусија, до 5 минута по пријављеном учеснику.
Језик саветовања: српски. У случају пријава учесника из иностранства биће обезбеђено превођење.
Котизација: Котизација по учеснику, са урачунатим ПДВ-ом, износи 9.000,00 РСД. За учеснике са прихваћеним радовима 2.400,00 РСД. Котизација укључује ЦД са презентацијама излагача, Зборник приспелих радова са пратећим материјалима, кафе паузу и коктел на крају саветовања.
Пријава за учешће: у слободној форми, пријаве можете послати на неку од адреса ТЕХПРО д.о.о. На основу пријаве, доставићемо вам предрачун за уплату котизације.
Контакт: ТЕХПРО д.о.о. Београд, 11250 Железник, Лоле Рибара 120, фаx: 011/2580-785, Особа за контакт: Весна Папак, тел. 2580-795 и 062/808-1706 или е-маил: vesna.papak@tehpro.rs
Са-организатори: саветовање можете подржати као са-организатор уплатом спонзорског прилога од минимално 50.000 динара. Спонзорство вам омогућава учешће до три ваша представника на саветовању, истицање званичног логотипа на позивима и другим материјалима са саветовања, истицање и поделу рекламног материјала током саветовања. У колико сте заинтересовани за спонзорство јавите се на неки од контаката.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum