BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SEMINAR - PROBLEMI BZR U JAVNIM KOM. PREDUZEĆIMA okt. 2013.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Jun 18, 2013 11:18 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
POZIV NA SEMINAR U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Tema: Specifični problemi bezbednosti i zdravlja na radu u javnim komunalnim preduzećima
04. oktobar 2013. godine, Beograd, Hotel „Palace“, Topličin venac 23

Poštovani,

Zaposleni u javnim komunalnim preduzećima (JKP) su izloženi mnogobrojnim rizicima po bezbednost i zdravlje na radu. Nema nijedne opasnosti od povređivanja i štetnosti po zdravlje zaposlenih (sa liste poznatih opasnosti i štetnosti) koja nije prisutna u radnim procesima i na radnim mestima u gradskim toplanama, održavanju vodovoda i kanalizacija, gradske čistoće, javnih površina, grobalja i dr. Rad na otvorenom, na visini, u zatvorenom prostoru, na javnim saobraćajnicama, podizanje i prenos tereta, iskopi, težak fizički rad, rad u prisustvu hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, rad u smenama, kućna dežurstva… samo su neke od najizraženijih. Zato je organizovanje bezbednosti i zdravlja na radu u JKP izuzetno složen i odgovoran posao.
Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. se profesionalno bavi poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. Imamo vrhunske stručnjake različitih profila koji Vam mogu pomoći u organizovanju ovih poslova na zakonit, bezbedan i zdrav način.
Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na temu:
Specifični problemi bezbednosti i zdravlja na radu u javnim komunalnim preduzećima
Seminar organizujemo uz stručnu podršku i učešće predstavnika Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Seminar je namenjen: direktorima, stručnim licima za bezbednost i zdravlje na radu, rukovodiocima sektora i službi u svim javnim komunalnim preduzećima.
Cilj: napredno osposobljavanje za planiranje i organizovanje preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad u tehnološkim i radnim procesima JKP.
Način rada: pozvani eksperti i eksperti iz TEHPRO d.o.o. prezentuju svoja izlaganja po svim izabranim pitanjima, po kojima se zatim vodi diskusija. Plan rada dat je u prilogu.
Kotizacija za učesnike: 7.200,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje: sav materijal sa seminara u elektronskoj i/ili pisanoj formi i uverenje o učešću na seminaru, zajednički ručak po završetku seminara i kafe posluženje u pauzama. Smeštaj nije uključen u kotizaciju.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na adresu:
Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik; fax: 011/2580-785, 2580-911,
ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs Kontakt: Vesna Papak, tel. 062/808-1706.
Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum