BZNR Forum Index
Author Message

<  Povrede na radu  ~  Izveštaj o povredi na radu

Peđa L.
Posted: Thu May 17, 2012 13:20 Reply with quote
Joined: 29 Aug 2011 Posts: 26 Location: Novi Sad
Pozdrav!
Da li neko od kolega ima slučaj da mu je traženo u matičnoj filijali zdravstvenog osiguranja gde je prijavljen povređeni, pored izveštaja o povredi na radu i sledeća dokumentacija:
1. Izjava zaposlenog o povredi na radu
2. Izjava očevica
3. Ugovor o izabranom lekaru povređenog
4. Izveštaj o pruženoj lekarskoj pomoći od lekara koji ga je prvi pregledao
5. Broj iz evidencije inspekcije rada gde je prijavljena povreda na radu
U članu 7. Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrazaca i izveštaja o povredi na radu jasno piše da se samo izveštaj o povredi na radu dostavlja u pet primeraka (naravno popunjen i overen) filijali zdravstvenog osiguranja.
Nije mi jasno da svako uvodi neka svoja pravila, na osnovu kog propisa ima pravo da zahteva gore pomenutu dokumentaciju.
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Sun May 20, 2012 08:52 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Peđa,
Za mene je novo samo ovo što ste naveli pod tačkom 3, sve ostalo je dokumentacija koja se dostavlja uz Izveštaj o povredi na radu još od ranije. Svrha nabrojane dokumentacije je da se provere činjenice navedene u Izveštaju i isprati sled događaja, kao i kompletna procedura prijavljivanja povrede i javljanja lekaru u određenim rokovima, a sve u cilju sprečavanja zloupotrebe prava zaposlenih, ali i poslodavca.

Pozdrav.
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Mon May 21, 2012 11:25 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Kolega Peđa, potpuno ste u pravu, Pravilnikom ništa od toga nije definisano kao obavezna dokumentacija, i takođe ste lepo rekli da svako po svom nahođenju i slobodnoj volji "uvodi pravila". Jer ako neko pravilo postoji onda to negde i piše, pa svi se tome povinuju i poštuju (sviđalo mu se to ili ne), ovako jedna Ispostava Fonda ZZO traži navedenu dokumentaciju, druga traži drugu dokumentaciju, treća ništa od toga....
Sve ovo pišem iz ličnog islustva (neprijatnog).
Koleginice Slobodanka, sva ova dokumentacija ima smisla jedino kada se vrši inspekcijski nadzor (normalno od strane inspektora rada), jedino što prihvatam (ne baš sa oduševljenjem) je da se eventualno dostavi ime ordinirajućeg lekara, mada i to nema smisla ako je celokupni zdravstveni sistem umrežen (koliko znam postoji elektronska evidencija iz koje se može videti zdravstveni karton zaposlenog).
Ne vidim zašto pojedinci iz Fonda žele da se bave inspekcijskim nadzorom kada to nije u opisu njihovih poslova?!?!?!?
Ja nisam baš vičan Zakonu o opštem upravnom postupku, da bih mogao da tumačim ko i u kojim uslovima ima pravo da od zaposlenog uzima zvanične izjave, voleo bih da to prokomentariše neko ko je polagao stručni ispit prema tom Zakonu!
View user's profile Send private message
Peđa L.
Posted: Tue May 22, 2012 00:08 Reply with quote
Joined: 29 Aug 2011 Posts: 26 Location: Novi Sad
Pozdrav!
U Novom Sadu se predaju samo izveštaji o povredi na radu i ništa više jer u tom izveštaju piše sve što je propis predvideo. Kao što kolega kaže odakle njima pravo da se bave inspekcijskim poslovima, kada na to nemaju pravo. Ako se u drugim filijalama traži neka dodatna dokumentacija onda za to mora postojati pravno uporište u nekom propisu koji će to definisati a ne kao do sada da je to slobodna volja pojedinaca.
View user's profile Send private message
marjan
Posted: Wed May 23, 2012 09:02 Reply with quote
Joined: 21 Mar 2012 Posts: 4
Jedini i najveći, nadam se, problem za učesnike ove polemike (lica za bznr) je to što će morati da jurcaju na relaciji ZZO - lekar koji je prvi primio radnika – izabrani lekar – inspekcija rada – poslodavac.
(neobavezno tim redosledom i neobavezno da će se rešiti sve iz jednog odlaska)

Ne znam da li postoji i kakva je komunikacija između ZZO - lekar koji je prvi primio radnika – izabrani lekar – inspekcija rada, u oblasti povreda na radu.

Ako ne postoji, to znači da poslodavac ne mora povredu prijaviti inspekciji, a može popuniti i kod lekara overiti povrednu listu, predati je ZZO i osiguravajućoj kompaniji, i tako donekle omogućiti ostvarivanje prava povređenom da ga isti ne bi tužio i sl. A usput i da izbegne gubitak min 850.000 sa svog računa.

Ako ipak komunikacija postoji, a ZZO traži da im se dostave traženi dokumenti, izgleda da oni (nekim čudom) ne rade svoj posao kako valja.
View user's profile Send private message
GORDANA
Posted: Mon Jul 16, 2012 09:25 Reply with quote
Joined: 28 Jan 2010 Posts: 3 Location: Beograd
Peđa L. wrote:
Pozdrav!
Da li neko od kolega ima slučaj da mu je traženo u matičnoj filijali zdravstvenog osiguranja gde je prijavljen povređeni, pored izveštaja o povredi na radu i sledeća dokumentacija:
1. Izjava zaposlenog o povredi na radu
2. Izjava očevica
3. Ugovor o izabranom lekaru povređenog
4. Izveštaj o pruženoj lekarskoj pomoći od lekara koji ga je prvi pregledao
5. Broj iz evidencije inspekcije rada gde je prijavljena povreda na radu
U članu 7. Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrazaca i izveštaja o povredi na radu jasno piše da se samo izveštaj o povredi na radu dostavlja u pet primeraka (naravno popunjen i overen) filijali zdravstvenog osiguranja.
Nije mi jasno da svako uvodi neka svoja pravila, na osnovu kog propisa ima pravo da zahteva gore pomenutu dokumentaciju.


U filijali Beograd,Stari Grad traže, uz sve što je kolega naveo, i izjavu neposrednog rukovodioca /da li je zaposleni obavljao svoj redovni posao ili da li je dobio nalog da obavi posao na kome je povređen../.Što se tiče Ugovora o izabranom lekaru, nema potrebe da se prilaže kopija ugovora, dovoljna je izjava u kojoj je navedeno ime lekara i zdravstvena ustanova u kojoj se povređeni leči.Objasnili su mi da su ime izabranog lekara i zdravstvena ustanova potrebni zbog komisije na koju se šalje povredna lista.Pozdrav. Gordana
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Fri May 24, 2013 18:52 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Ako malo proanalizirate sadašnji Izveštaj o povredi na radu, videće te da postoje izvesni propusti:
- Deo VII, rubrika 50 (Kratak opis povrede): Ostavljeno je veoma malo prostora da bi se objektivno, jasno uz što više korisnih detalja opisala povreda.
- Deo VI, rubrika 42,43 i 44: Postoji samo osnovni podatci o očevidcu ali ne i njegova izjava. Izjave očevidaca su gotovo neminovne, pogotovo ako je prisustvovao neposredni rukovodilac.
Iz tog razloga, dokumenti br.1 i 2 su gotovo obavezni. Dokumenti br.4 i 5 su opcionalni i zavise od težine povrede, ko je intervenisao kod povrede (npr. Služba hitne pomoći) i ko je vršio uviđaj (npr. inspekcija). Ako je povređenog radnika odvezla Služba hitne pomoći i tamo ga pregledao dežurni lekar a uviđaj izvršila inspekcija, onda su dokumenta br.4 i 5 obavezna. Za dokument br.3 nisam siguran da je obavezan.
Zainteresovano osoblje iz filijale ZZO verovatno želi da ima kompletan uvid i pokriće za povredu. Na kraju krajeva, oni vam poslednji overavaju izveštaj da bi ste 1 primerak mogli poslati Upravi za BZR.
View user's profile Send private message Send e-mail
omikron
Posted: Thu Jul 04, 2013 09:06 Reply with quote
Joined: 20 Nov 2012 Posts: 17
Da li se priznaje izvestaj lekara privatne prakse?

Gde to u zakonu mogu da vidim?

Hvala unapred
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Jul 04, 2013 11:13 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Omikron,
Odgovor na ovo pitanje nećete naći u Zakonu.
Prema dosadašnjem iskustvu mogu Vam reći da se ne priznaje, još uvek. Bilo je reči da će se priznavati, ali mislim da to još uvek nije slučaj.
Ako neko od kolega ima drugačiju informaciju neka napiše.

Pozdrav.
View user's profile Send private message
omikron
Posted: Thu Jul 04, 2013 14:48 Reply with quote
Joined: 20 Nov 2012 Posts: 17
Hvala na brzom odgovoru.

Pozdrav
View user's profile Send private message
miki036
Posted: Wed Sep 11, 2013 22:22 Reply with quote
Joined: 30 Dec 2008 Posts: 20
Na koji nacin ne priznati povredu na radu bez posledica po poslodavca, i kako ste resili slucajeve laznih povreda i svedocenja o povredi na radu.
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Thu Sep 12, 2013 14:41 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Da li treba da podsetim da su svojevremeno na osnovu DVA SVEDOKA ljudi postajali prvoborci ili "samo" učesnici NOB, na osnovu toga kasnije dobili sjaset privilegija i ostvarili penziju.
Znači, kada neko reši da sa lažnim svedocima ostvari neku korist, uglavnom to i uspe (to važi i za druge države, nismo mi jedini).
Izuzetno je teško sve to dokazivati, a ako su sumnje "opravdane" onda sam za to da poslodavac ne izda "povrednu listu" zaposlenom, uputi ga na inspekciju rada i najmanje što može time da postigne je odugovlačenje (može pritom da kaže zaposlenom da sumnja u način povređivanja i da se pozove na Zakon o BIZNR - član 9 stav 3.).
I da se vratim na početak, ako je neko istrajan u svojoj nameri, naći će i pet očevidaca!
View user's profile Send private message
Jovanium
Posted: Thu Sep 12, 2013 20:14 Reply with quote
Joined: 08 May 2013 Posts: 80 Location: Zrenjanin
Povreda na radu se ne priznaje ukoliko je zaposleni izvršio samopovređivanje, ukoliko je vršio poslove koje nisu svojstvene opisu njegovih poslova i radnih aktivnosti (npr. neobučeni radnik je uzeo motornu testeru da seče drva a nema potrebne kvalifikacije za to), nesavesno ponašanje zaposlenih (tuča, nanošenje telesnih povreda, vožnja pod uticajem alkohola ili opojnih droga...itd), povrede koje se dese u toku radnog vremena a nisu svojstvene radu ili se nisu desile na radnom mestu (npr. radnik je u toku radnog vremena otišao da kupi cigarete u obližnju trafiku i vozilo naleti na njega) i povrede koje nastaju usled urodjenih i akutnih bolesti koje nisu stečene na radu. Poslodovac može u nekim od ovih navedenih slučajeva da raskine radni odnos sa zaposlenim.
Ako dugo radi u jednoj firmi i ukoliko dobro poznaje zaposlene, lice za BZR može sa izvesnom pretpostavkom znati ko laže a ko ne. Pored lica za BZR, verodostojnost povrede i svedočenja o toj povredi istražuju inspektori, izabrani lekar, ponekad policija a veoma često i sam poslodavac. Mnogi zapoleni znaju da usled zloupotrebe povrede na radu mogu snositi negativne posledice koje se mogu odraziti u firmi gde rade pa čak i životu.
View user's profile Send private message Send e-mail
miki036
Posted: Sun Sep 15, 2013 23:04 Reply with quote
Joined: 30 Dec 2008 Posts: 20
Nebih se slozio sa kolegom iz Zrenjanina, sta je poslodavac preduzeo da ne dodje do toga da zaposleni uzme motornu testeru ili da konzumira alkohol, ili ako je uzeo testeru ili neki drugi alat da pomogne kolegi - sve u interesu poslodavca da se zavrsi neki radni zadatak.
View user's profile Send private message
drago
Posted: Mon Dec 23, 2013 14:51 Reply with quote
Joined: 31 Oct 2008 Posts: 5 Location: Beograd
Odgovorno tvrdim da je ispostava Palilula (Beograd) najrigidnija. Pored svega već nabrojanog traže i : izjavu neposrednog rukovodioca ; potvrdu o radnom vremenu, a
nekih nebuloza ne mogu ni da se setim. Retko kad prihvate Izveštaj ''iz prve'', stalno im još po nešto treba.
Radim i sa drugim ispostavama, ali ova je bez premca.

Kako možemo da pokrenemo inicijativu DA IZABRANI LEKAR POPUNJAVA IZVEŠTAJ, TJ.
ČETVRTU STRANU !!!???

A ne da Lice za BZR juri po klinikama, institutima, urgentnim centrima i sl. i da smeta
doktorima specijalistima u njihovom poslu !!!

_________________
Šlem mora da se nosi !
View user's profile Send private message Send e-mail

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum