BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SEMINAR: NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA 31.01.2014. BEOGRAD

Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Jan 13, 2014 12:02 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Tema: Primena novog zakona o prekršajima, posebno sa aspekta obaveza iz propisa o bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine
Datum: 31. 01. 2014. godine,
Mesto: Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o prekršajima („Službeni glasnik RS“ br. 65/13) čijem stupanjem na snagu, odnosno početkom primene, prestaje da važi raniji Zakon o prekršajima („Službeni glasnik RS“ br. 101/05, 116/08 i 111/09).
Novi Zakon o prekršajima je već stupio na snagu, ali mu je primena odložena do 01. 03. 2014. kako bi se doneli podzakonski propisi, pripremili prekršajni sudovi, organi uprave-inspekcije rada, zaštite od požara, zaštite životne sredine kao i pravni i fizički subjekti.
Ovim zakonom je zaokružena prekršajna oblast kao nezavisna od upravne, parnične i krivične oblasti, što je bitna novina. Uvedene su i brojne novine u materijalnim i procesnim odredbama, novi pravni instituti (prekršajni nalog), prekršajne sankcije, zaštitne mere, a samim tim i iznosi novčanih kazni i kazni zatvora za učinioce prekršaja. Ovim zakonom izvršena je i promena definicije samog prekršaja, a promenjeni su i organi koji mogu propisivati prekršaje i sankcije. Takođe je izmenjen i prekršajni postupak u odnosu na do sada postojeći što zahteva posebnu pripremu učesnika u ovom postupku.
U propisima kojima se uređuju radni odnosi, bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od požara, zaštita životne sredine i dr, predviđeni su brojni prekršaji tako da svi pravni subjekti moraju što pre uskladiti svoj rad sa novom regulativom.
Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. već preko 20 godina profesionalno bavi praktičnim pitanjima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Naš pravni tim pruža kompletnu pravnu podršku, a naš Centar za edukaciju godinama vrši specifične edukacije u ovim oblastima za naše klijentima širom Srbije. Želimo da naša iskustva podelimo sa vama. Zato vas pozivamo na seminar o praktičnim aspektima primene novih propisa o prekršajima.
Seminar je namenjen: poslodavcima, pravnicima u privrednim društvima i drugim pravnim licima, stručnim licima za bezbednost i zdravlje na radu, licima koja se bave problemima zaštite od požara i zaštite životne sredine, inspekcijskim organima i sudijama prekršajnih sudova.
Način rada: Eksperti iz TEHPRO d.o.o, pozvani spoljni saradnici i eventualno prijavljeni učesnici prezentuju uvodna izlaganja po kojima se zatim vodi rasprava.
Kotizacija za učesnike: 10.800,00 (sa uračunatim PDV-om).
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije. Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785, 2580-911 i 062/808-1706, ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum