BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  RADIONICA BZR - IZVOĐAČI RADOVA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Jan 13, 2015 21:36 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovane kolege, u nastavku je poziv za prisustvovanje radionici u oblasti BZR

Tema:
Posebne obaveze poslodavaca - izvođača radova prema propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, procena rizika za gradilište i izrada elaborata o uređenju gradilišta.

26.02.2015. godine, Beograd (Železnik), „TEHPRO“ d.o.o., Lole Ribara 120
Od 09:00 do 15:00 časova

Poštovani,
Izvođenje građevinskih radova je jedna od najrizičnijih delatnosti. Zaposleni u građevinarstvu su izloženi svim mogućim opasnostima od povređivanja i oboljenja na radu. Zbog toga su propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu definisane neke posebne obaveze poslodavaca – izvođača radova na privremenim i pokretnim gradilištima i zato je organizovanje bezbednosti i zdravlja na radu u građevinarstvu izuzetno složen i odgovoran posao.

Društvo za usluge u oblasti zaštite „TEHPRO“ d.o.o. se profesionalno bavi poslovima bezbednosti i zdravlja na radu. Naši klijenti su mnoge građevinske firme koje smo pratili na gradilištima velikog broja domaćih i stranih investitora sa najvišim zahtevima u ovoj oblasti širom Srbije. Sarađivali smo tokom vršenja nadzora sa velikim brojem inspektora rada na celoj teritoriji Republike Srbije. Imamo vrhunske stručnjake različitih profila koji Vam mogu pomoći u organizovanju ovih poslova na zakonit, bezbedan i zdrav način.

Pozivamo Vas da prisustvujete radionici u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na temu:
„Posebne obaveze poslodavaca - izvođača radova prema propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, procena rizika za gradilište i izrada elaborata o uređenju gradilišta“

Radionica je namenjena: Svim rukovodiocima koji planiraju, organizuju i rukovode radovima na gradilištima i stručnim licima za bezbednost i zdravlje na radu poslodavaca u oblasti građevinarstva. Svakako će koristiti i nadležnim rukovodiocima kod investitora koji organizuju gradilišta.
Cilj radionice: Napredno osposobljavanje za planiranje i organizovanje preventivnih mera za bezbedan i zdrav rad pri izvođenju građevinskih radova.
Plan rada: U prvom delu radionice eksperti iz „TEHPRO” d.o.o. će prezentovati osnovne zakonske obaveze i najbolju praksu u organizovanju bezbednosti i zdravlja na radu kod izvođača radova, naročito:
• Prijava radova,
• Priprema celokupne dokumentacije za konkretno gradilište,
• Procena rizika za gradilište,
• Izrada elaborata o uređenju gradilišta,
• Specifične obaveze rukovodioca radova, koordinatora i stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima,
• Odnos nadležnosti koordinatora za izvođenje radova i stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu kod izvođača radova,
• Organizovanje, izvođenje i evidentiranje osposobljavanja zaposlenih za konkretno gradilište,
• Najčešći zahtevi i primedbe inspektora rada na gradilištima,
• Specifične odgovornosti investitora, izvođača, rukovodilaca, stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu i zaposlenih.

U drugom delu, na modelu konkretnog gradilišta, pod stručnim vođstvom naših eksperata uvežbavaće se procena rizika, izrada elaborata o uređenju gradilišta, formiranje kompletne dokumentacije za gradilište, izrada ček lista za praćenje i kontrolu stanja bezbednosti i zdravlja na radu, izrada zapisa (izveštaja) o izvršenoj kontroli i dr.

Kotizacija za učesnike: 9.960,00 (sa PDV-om). Kotizacija uključuje: izvode iz zakonske regulative, prezentacije izlagača u elektronskoj formi, primerne obrasce osnovnih dokumenata, kafe posluženje u pauzama i koktel posluženje po završetku radionice.
Prijava za učešće: U slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785 i 062/808-1706, ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Sat Feb 07, 2015 13:43 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
PLAN REALIZACIJE RADIONICE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Tema: Posebne obaveze poslodavaca - izvođača radova prema propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, procena rizika za gradilište i izrada elaborata o uređenju gradilišta

26.02.2015. godine, Beograd (Železnik), „TEHPRO“ d.o.o., Lole Ribara 120

08:30-09:00 Prijava učesnika
09:00-09:20 Otvaranje i uvodno izlaganje: specifičnosti organizovanja bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima, izlaže Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR
09:20-09:40 Pravni osnov za organizovanje BZR na gradilištima, izlaže Mr ZNR Aco Galamić, stručno lice za BZR
09:40-10:00 Specifične obaveze investitora, izvođača i rukovodilaca radova, koordinatora, stručnih lica za BZR i zaposlenih na gradilištima, izlaže Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR
10:00-10:20 Minimalni zahtevi i dobra praksa obezbeđivanja dokumentacije za gradilište, izlaže Jovica Karanović, stručno lice i sudski veštak za BZR, specijalista za gradilište
10:20-10:40 Najčešći zahtevi i primedbe inspektora rada na gradilištima i praksa postupanja sudova u prekršajnim, parničnim i krivičnim postupcima, izlaže Radivoj Rajaković, pravnik, stručno lice i sudski veštak za BZR
10:40-11:20 Kafe pauza
11:20-13:45 Praktičan rad, izrada dokumenata:
• Prijava gradilišta,
• Prijava radova,
• Procena rizika za gradilište,
• Elaborat o uređenju gradilišta,
• Kontrola stanja BZR na gradilištima - zapisi
Moderatori:
Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR
Jovica Karanović, stručno lice i sudski veštak za BZR, specijalista za gradilište
13:45-14:00 Sumiranje rada i zaključak, Milutin Jelić
14:00-15:00 Zajednički koktel učesnika
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum