BZNR Forum Index
Author Message

<  Povrede na radu  ~  Web stranica na kojoj se prate povrede radnika

Borko Kovacevic
Posted: Fri Jun 26, 2015 10:26 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2015 Posts: 35
„Job tracker“ je baza podataka napravljena 2006. Godine od strane grupe pod nazivom „Working America“, u njoj se nalaze podaci o prekršajima vezanim za povrede zakona o BZR, kao konkretni slučajevi povreda radnika. Baza sadrži više od 60.000 kompanija koje rade na teritoriji Amerike.

Podaci su preuzeti iz evidencija OHSA (occupational health and safetz administration), kao i sa sajta opensecrets.org.
Očekivano vlasnici kompanija nisu bili oduševljeni iznošenjem ovih podataka u javnost.
„Dobro ili loše, ja ne vidim kako se ovi podaci tiču bilo koga osim same kompanije i osiguravajućeg društva sa kojim kompanija sarađuje“, rekao je John Dunkin predsednik kompanije „Rouge Vally Door“.

Dva incidenta vezana za ovu kompaniju su u tom trenutku bila objavljena, jedan gde je radnik ostao bez dva prsta, a drugi gde je radniku morala da se amputira ruka.

Dunkin je rekao da ovo neće uticati na kompaniju i da neće menjati postojeći „bezbednosni plan“.

Sa druge strane Jacob Milton predsednik „Safety Solutions Consultants“ veruje da ova baza može da ima uticaj na ponašanje kompanija, naročito kada se angažuju podizvođači. On je još dodao da je sve više zahteva za ovakvim informacijama od strane onih koji imaju potrebu da angažuju podizvođače.

Šta vi mislite da li ova vrsta informacije treba ili ne, da bude dostupna javnosti?
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum