BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SEMINAR BZR, 04.12.2015. Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Oct 13, 2015 15:59 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovane kolege,
Pozivamo Vas na
SEMINAR U OBLASTI BZR
Praktična primena novina u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i u drugim propisima koji regulišu ovu oblast
04.12.2015. godine od 9 do 15 časova,
Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120

Poštovani,
Kao što Vam je verovatno poznato, u skupštinskoj proceduri je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosti i zdravlju na radu i očekuje se njegovo usvajanje narednih dana.
Poznato Vam je i da su nedavno doneseni novi, ili izmenjeni i dopunjeni i mnogi drugi propisi koji neposredno ili posredno uređuju oblast bezbednosti i zdravlja na radu.
Društvo za usluge u oblasti zaštite Tehpro d.o.o. obavlja različite poslove u ovoj oblasti za veliki broj klijenata na celoj teritoriji Republike Srbije. Naša pravna služba neprestano prati, analizira i implementira kod klijenata sve novine u propisima. Svoja iskustva želimo da podelimo sa Vama.
Zbog toga, pozivamo Vas da prisustvujete seminaru na temu: Praktična primena novina u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i u drugim propisima koji regulišu ovu oblast.
Način realizacije: eksperti iz Tehpro d.o.o. će pripremiti uvodna saopštenja o sadržaju i načinu primene novih zakonskih rešenja o kojima će se voditi rasprava.
Ključna pitanja su:
- Kako primeniti predviđene novine u Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, naročito one koja se odnose na način organizovanja stručnih poslova BZR, poziciju lica za BZR, izradu Programa osposobljavanja za BZR, prijavu radova i izradu elaborata o uređenju gradilišta, utvrđivanje posebnih zdravstvenih uslova, izmene u obaveznim evidencijama u oblasti BZR i dr?
- Kako primeniti nova rešenja u Zakonu o radu koje direktno utiču na organizovanje i vođenje poslova BZR.
- Međusobne obaveze i odgovornosti poslodavaca i inspekcije rada prema novom Zakon o inspekcijskom nadzoru.
- Odnos Zakona o BZR i Zakona o prekršajima i novine u obavezama poslodavca.
- Primena novina u Zakonu o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji koje se odnose na određivanje odgovornog lica za izvođenje radova.
- Mogući uticaji Zakona o zaštiti uzbunjivača i podzakonskih propisa u ovoj oblasti na primenu zakonskih obaveza u oblasti BZR.
Seminar je namenjen: svim rukovodiocima, stručnim licima za BZR, predstavnicima sindikata i odbora za BZR, kao i poslodavcima malih i srednjih preduzeća.
Kotizacija za učesnike: 10.200,00 (sa PDV-om). Kotizacija uključuje: prezentacije u elektronskoj formi, kafe posluženje u pauzama.
Za korisnike usluga Tehpro d.o.o. odobravamo popust 50%.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 2580-785 i 062/808-1706, ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs


Last edited by Slobodanka.Radojevic on Mon Nov 16, 2015 15:36; edited 1 time in total
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Nov 03, 2015 15:31 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
PLAN REALIZACIJE SEMINARA U OBLASTI BZR
Praktična primena novina u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i u drugim propisima koji regulišu ovu oblast
12.11.2015. godine od 9 do 15 časova,
Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120

08:30-09:00 Prijavljivanje učesnika
09:00-09:10 Otvaranje, uvod (Moderator)
09:10-10:20 Prikaz izmena Zakona o BZR i vizije načina implementacije nekih ključnih novina (M. Jelić/R Rajaković)
10:20-10:40 Kafe pauza
10:40-11:00 Primena novina u zakonskim rešenjima o prijavi građevinskih radova prema članu 18. Zakona o BZR, a u vezi sa Uredbom o BZR na privremenim i pokretnim gradilištima i novim rešenjima u Zakonu o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji (B. Prodanić)
11:00-11:20 Praktična realizacija zahteva o dokumentaciji za opremu za rad i opasne materije prema novim rešenjima u Zakonu o BZR (J Tubić)
11:20-12:00 Nove odredbe Zakona o radu koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi sa obavezama u oblasti BZR. (R Rajaković)
12:00-12:40 Kafe Pauza, posluženje
12:40-13:10 Međusobne obaveze i odgovornosti poslodavaca i inspekcije rada prema novom Zakon o inspekcijskom nadzoru (R Rajaković)
13:10-13:30 Najčešće primedbe/zahtevi inspektora rada u oblasti BZR i neka iskustva u postupanju stručnih lica za BZR kod inspekcijskih nadzora (J Tubić)
13:30-14:00 Odnos Zakona o BZR i Zakona o prekršajima i novine u obavezama poslodavca (R Rajaković)
14:00-14:15 Osnovni zahtevi Zakona o zaštiti uzbunjivača i podzakonskih propisa u ovoj oblasti koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu (R Rajaković)
14:15-14:45 Diskusija, pitanja i odgovori (Učesnici)
14:45-15:00 Rezime (Moderator)
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Nov 16, 2015 15:41 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovane kolege,

Posle uspešnog i vrlo posećenog Seminara u oblasti BZR - Praktična primena novina u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i drugim propisima koji regulišu ovu oblast, održanog 12.11.2015. dostavljamo Vam poziv za novi termin: 04.12.2015.

Vidimo se.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum