BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  STRUČNO SAVETOVANJE VANREDNE SITUACIJE 30.11.2016. BGD

Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Aug 11, 2016 10:05 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
CТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ У ОБЛАСТИ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Тема: „Национална регулатива и добра пракса управљања ванредним ситуацијама“
30.11.2016. године, Београд, Хотел „ПАЛАС“, Топличин Венац бр. 23

Уз стручну подршку Секторa за ванредне ситуације МУП Републике Србије, Друштво за услуге у области заштите „ТЕХПРО“ д.о.о. организује стручно саветовање о актуелним проблемима управљања ванредним ситуацијама.
Циљ саветовања: унапређење праксе превенције и реаговања у ванредним ситуацијама.
Циљне групе: саветовање је првенствено намењено надлежним службама и лицима у државним органима, јединицама локакне самоуправе, привредним друштвима и другим организацијама које се баве проценама угрожености, израдом планова и припремама за реаговање у ванредним ситуацијама, заштитом од пожара, заштитом животне средине и безбедношћу и здрављем на раду. Такође и представницима наставно - научних институција, овлашћених и оспособљених правних лица осигуравајућих друштава и свим другим лицима која се посредно и непосредно баве ванредним ситуацијама.
Програмски одбор:
Председник, Предраг Марић, начелник Сектора за ванредне ситуације МУП Републике Србије
Заменик председника: ГШ пук. у пензији, ван. проф, Милутин Јелић, „ТЕХПРО“ д.о.о.
Чланови:
- Бобан Стевановић, заменик начелника Сектора за ванредне ситуације,
- Бојан Томић, помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације,
- Бојан Костић, помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације,
- Живко Бабoвић, начелник Управе за управљање ризиком у Сектору за ВС МУП Републике Србије,
- Иван Зарев, начелник Управе за превентиву у Сектору за ВС МУП Републике Србије,
- Александар Лазаревић, начелник Националног тренинг центра МУП Републике Србије,
- Младен Шукало, извршни директор Техпро д.о.о.
- Др. Александра Жујић, руководилац сектора ЗЖС Техпро д.о.о.
- Срђан Брека, маст. еколог, Техпро д.о.о.
- Душан Тодоровић, градски штаб за Ванредне ситуације Крушевац,
- Проф. др. Драгутин Јовановић, ВШ струковних студија - Београдска политехника,
- Илија Трујић, директор производње, Messer Tehnogas AD,
- Иван Ћорић, ЈКП Београдски водовод и канализација,
- Драган Завишић, извршни директор функције корпоративних и правних питања ХИП Петрохемија – Панчево,
- Мр. Неџад Хаџиефендић, дипл. инж. ел. Електротехнички факултет Београд.

Организација: Друштво за услуге у области заштите „Техпро“ д.о.о.
Стручна подршка: Сектор за ванредне ситуације МУП Републике Србије.
Основна идеја: Радови треба да буду окренути практичним аспектима унапређења превентиве и реаговања у ванредним ситуацијама и извршавања свих обавеза према прописима који се тичу ванредних ситуација.
Тематски оквир:
• Уређеност и визија даљег развоја система реаговања у ВС у Републици Србији;
• Законски захтеви и новине у нормативном уређењу превентиве у области ванредних ситуација;
• Национални метод за процену угрожености и израду планова реаговања;
• Интегрисане процене угрожености од ванредних ситуација;
• Планирање и програмирање заштите и спасавања;
• Просторно планирање у превентиви ванредних ситуација;
• Безбедност и здравље на раду у превентиви и реаговању на ванредне ситуације;
• Заштита од пожара у превентиви и реаговању на ванредне ситуације;
• Заштита животне средине у превентиви и реаговању на ванредне ситуације;
• Обавезе и одговорности јавних предузећа, овлашћених и оспособљених правних лица у области ванредних ситуација;
• Обавезе локалне самоуправе у превентиви и реаговању на ванредне ситуације;
• Обавезе привредних друштава и других правних лица у области ванредних ситуација;
• Процене угрожености од ванредних ситуација: надлежности, обавезе и методе;
• Планови заштите и спасавања: надлежности, структура, садржај, начин израде;
• Организовање, опремање и оспособљавање штабова и јединица цивилне заштите;
• Захтеви серије ISO стандарда у вези процене и управљања ризицима (ISO 9001:2015; 14001, 31001, 45001);
• Добра пракса израде јединственог приручника за управљање кризама (Crisis management manual);
• Примери добре праксе процене угрожености, планирања реаговања и организовања заштите и спасавања.
Време и место: 30. новембар 2016. године, Хотел „ПАЛАС“ (сaлa Бeoгрaдскa пaнoрaмa), Београд, Топличин венац бр. 23 од 10.00 часова.
Котизација: Котизација по учеснику, са урачунатим ПДВ-ом, износи 14.400,00 РСД.
Пријава за учешће: У слободној форми, пријаве можете послати на неку од адреса „ТЕХПРО“ д.о.о. На основу пријаве, доставићемо Вам предрачун за уплату котизације.
Контакт: „ТЕХПРО“ д.о.о. Београд, 11250 Железник, Лоле Рибара 120, Тел/фаx: 011/2580-785,
Особа за контакт: Весна Папак, тел. 011/2580-911, 011/6580-778 и 062/808-1706 или:vesna.papak@tehpro.rs
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Oct 13, 2016 13:50 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
CТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ У ОБЛАСТИ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Тема: „Национална регулатива и добра пракса управљања ванредним ситуацијама“
30. 11. 2016. године, Београд, Хотел „ПАЛАС“, Топличин Венац 23

09:30-10:00 Пријава учесника
10:00-10:10 Отварање и информације о начину рада - Милутин Јелић, руководилац центра за едукацију „TEHPRO“
10:10-10:30 Обраћање начелника Сектора за ванредне ситуације (Визија развоја система превенције и реаговања у ванредним ситуацијама) - Предраг Марић, помоћник министра УП и начелник сектора ВС
10:30-10:50 Обавезе и одговорности јавних предузећа, других овлашћених и оспособљених правних лица и привредних друштава - Соња Радојковић, Помоћник начелника управе за цивилну заштиту, СВС, МУП Србије
10:50-11:10 Приказ (предлога) нове Методологије за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа - Живко Бабовић, Начелник управе за управљање ризиком, СВС, МУП Србије
11:10-11:25 Информациони токови у систему реаговања у ванредним ситуацијама - Милутин Јелић, руководилац центра за едукацију „TEHPRO“
11:25-11:40 Планови заштите од хемијских удеса у проценама угрожености и плановима заштите и спасавања - Александра Жујић, руководилац Службе ЗЖС у Техпро
11:40-12:00 Процена ризика, припрема и реаговање на биолошке акциденте - Срђан Брека, Техпро
12:00-12:30 Кафе пауза
12:30-12:45 Улога и функционисање штабова за ванредне ситуације - Властимир Вуликић, Начелник одељења за координацију управљања ризиком од елементарних непогода, СВС, МУП Србије
12:45-13:00 Организација, опремање и употреба јединица цивилне заштите - Слађана Милојковић, Заменик начелника управе за цивилну заштиту, СВС, МУП Србије
13:00-13:15 Ефекти обуке и стручног усавршавања у циљу развоја система заштите и спасавања - Александар Лазаревић, начелник Националног тренинг центра за ВС, СЉР, МУП Р Србије
13:15-13:30 Искуства реаговања за време ванредне ситуације у Пожаревцу 2015/2016 године услед недостатка воде за пиће - Горан Стојановић, Шеф одсека за координацију и управљање ризиком од елементарних непогода, СВС, МУП Србије, Јелена Јашовић, Помоћник начелника управе за управљање ризиком, СВС, МУП Србије
13:30-13:45 Локална самоуправа и ванредне ситуације – искуства и поуке из Обреновца 2014. године - Драган Нешић, Градска управа општине Обреновац
13:45-14:00 Координација локалних самоуправа, јавних предузећа, министарстава и инспекцијских служби у припремама и реаговању у ванредним ситуацијама - искуства Града Крушевца - Душан Тодоровић, начелник Одељења за општу управу и заједничке послове градске управе Града Крушевца
14:00-14:15 Системски приступ управљања ванредним ситуацијама у компанији PhilipMorris - Никола Вучковић, PhilipMorrisOperations a.d. Ниш
14:15-14:30 Овлашћена привредна друштва у ванредним ситуацијама – искуства ЈКП Београдски водовод и канализација - Иван Ћорић дир. Сектора безбедности ЈКП Београдски бодовод и канализација
14:30-14:45 Завршна дискусија - Учесници
14:45-15:00 Закључак - Милутин Јелић/Александар Лазаревић
15:00-16:00 Заједнички ручак
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum