BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  RADIONICA - POSTUPANJE PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Fri Dec 23, 2016 16:29 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
RADIONICA IZ OBLASTI RADNOG PRAVA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
Tema: Iskustva i praktična uputstva odgovornim licima za postupanje prilikom inspekcijskog nadzora i novine u upravnom postupku
Datum: 24. 01. 2017. godine, od 10 do 15 časova,
Mesto: Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120

Poštovani,
Od nedavno, inspektori svih nadležnih inspekcija u Srbiji (36) su u obavezi da postupaju po izmenjenom Zakonu o inspekcijskom nadzoru i Zakonu o opštem upravnom postupku. Ovi zakoni razrađuju postupak inspekcijskog nadzora, ali i prava i obaveze nadziranog subjekta.
Zapisnici i rešenja o inspekcijskom nadzoru su osnov za izricanje sankcija na licu mesta i pokretanje upravnih i sudskih sporova. Zbog toga je potrebno da nadležne osobe kod nadziranih subjekata koje prisustvuju nadzoru poznaju svoja prava i obaveze u toku nadzora kako bi kvalifikovano prezentovali ispunjenje zakonskih obaveza.
Centar za edukaciju TEHPRO d.o.o. godinama organizuje kurseve, savetovanja, seminare i radionice iz oblasti radnog prava, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i vanrednih situacija. To su oblasti iz kojih TEHPRO već preko 25 godina obavlja stručne poslove za veliki broj klijenata, domaćih i stranih kompanija i drugih pravnih lica u Srbiji. Posedujemo sve potrebne licence i odobrenja.
Naša stručna lica, ispred klijenata za koje obavljamo ove poslove, prisustvovala su mnogobrojnim inspekcijskim nadzorima u ovim oblastima. Svoja praktična iskustva želimo da podelimo sa Vama.
Pozivamo Vas da nam se pridružite na radionici na kojoj će se razmatrati praktični aspekti provođenja inspekcijskog nadzora.
Cilj: unaprediti kompetentnost polaznika za učestvovanje u inspekcijskom nadzoru i sastavljanju zapisnika.
Osnovni sadržaj:
- Novine u propisima o inspekcijskom nadzoru,
- Novine u Zakonu o opštem upravnom postupku,
- Prava i obaveze inspektora,
- Prava i obaveze poslodavaca i odgovornih lica koja prisustvuju nadzoru,
- Komentar standardnih ček listi po kojima inspektori rada vrše nadzor,
- Inspekcijski nadzor i zapisnici o izvršenom nadzoru kao osnov za vođenje upravnih postupaka, upravnih sporova, prekršajnih, parničnih i krivičnih postupaka,
- Praktična iskustva naših stručnih lica sa više stotina inspekcijskih nadzora u oblastima radnog prava, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine,
- Druga pokrenuta pitanja na radionici.
Ciljne grupe: sva lica koja mogu biti određena da prisustvuju inspekcijskom nadzoru u oblastima radnih odnosa, BZR, ZOP i ZŽS kao što su: menadžeri ljudskih resursa, pravnici, stručna lica za BZR, odgovorna lica za ZOP, menadžeri zaštite životne sredine itd.
Svaki polaznik dobija uverenje o učešću na seminaru.
Kotizacija za učesnike: 14.400,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentovane materijale u elektronskoj formi, kafe pauze i koktel posluženje.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na adresu: TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik; fax: 011/ 2580-785 ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-911, 011/6580-795, 011/6580-778 i 062/808-1706.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum