BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SAVETOVANJE U OBLASTI BZR, 25.04.2017.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Thu Feb 09, 2017 12:17 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
XI SAVETOVANJE U OBLASTI BZR
Tema: Praktična pitanja primene novih propisa u oblasti BZR
Vreme: 25. 04. 2017. godine, od 10 – 16 časova,
Mesto: Beograd, PALAS Hotel, Topličin Venac 23

Tradicionalno, povodom Dana bezbednosti i zdravlja na radu, Društvo za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o, organizuje XI savetovanje o aktuelnim problemima BZR u Srbiji. I ove godine savetovanje organizujemo uz stručnu podršku i učešće Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Krajem prošle i početkom ove godine otpočela je primena nekoliko novih propisa u oblasti BZR. Svi oni zahtevaju od poslodavaca revidiranje postojećih i primenu čitavog niza novih preventivnih mera za BZR. Tehpro naložene mere već implementira kod velikog broja poslodavaca za koje vodimo stručne poslove BZR. U prilici smo da svoja bogata iskustva podelimo sa vama.

Zato, pozivamo Vas da nam se pridružite na stručnom savetovanju na temu: Praktična pitanja primene novih propisa u oblasti BZR, na kojem će se raspravljati o načinima praktične realizacija obaveza koje nalažu:
• Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilјe i zaposlene koja doji dete,
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih i
• Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti.
Cilj savetovanja: osposobiti stručna lica za BZR i nadležne rukovodioce za realizaciju naloženih mera i unapređenje prakse bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca.
Ciljne grupe: Savetovanje je namenjeno svima koji se neposredno bave problemima BZR, a naročito poslodavcima koji sami obavljaju stručne poslove BZR, stručnim licima za BZR, drugim nadležnim rukovodiocima kod poslodavaca, specijalistima medicine rada, predstavnicima sindikata i odbora za BZR i dr.
Način realizacije: eksperti, stručna lica i sudski veštaci za BZR i specijalisti medicine rada iz Tehpro će prezentovati osnovne zahteve regulative, predložiti moguće načine realizacije svih obaveza i izložiti iskustva u praktičnoj primeni navedenih pravilnika kod poslodavaca. U drugom delu, kroz panel diskusija uvodničari će odgovarati na pitanja učesnika.
Dođite da sa nama podelite sasvim praktična iskustva i dobijete instrukcije kako da realizujete zahteve iz novih propisa.
Kotizacija po učesniku: kotizacija sa uračunatim PDV-om iznosi 14.400,00 dinara i uključuje prezentovane PowePoint prezentacije, strukturu i obrasce za dodatnu procenu rizika, forme i strukturu posebnih uputstava, obaveštenja i instrukcija i drugih neophodnih dokumenata u elektronskoj formi, kafe-pauzu i zajednički ručak na kraju savetovanja.
Prijava za učešće: Prijave možete poslati u slobodnoj formi, na jednu od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt osoba: Vesna Papak, tel. 011/2580-785; 011/6580-795 i 062/808-1706, e-mail adresa: vesna.papak@tehpro.rs
View user's profile Send private message
Slobodanka.Radojevic
Posted: Mon Mar 27, 2017 09:50 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
XI SAVETOVANJE U OBLASTI BZR
Tema: Praktična pitanja primene novih propisa u oblasti BZR
Vreme: 25. 04. 2017. godine, od 10 – 16 časova
Mesto: Beograd, PALAS Hotel, Topličin Venac 23

Plan realizacije:
09:30-10:00 Prijava učesnika
10:00-10:10 Otvaranje, osnovne informacije, saopštavanje načina rada, Van. prof. Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR, ruk. Centra za edukaciju TEHPRO
10:10-10:30 Dostignuti nivo i naredni koraci u usaglašavanju sistema BZR Republike Srbije sa propisima i dobrom praksom EU, Vera Božić Trefalt, direktorica Uprave za BZR
10:30-10:50 Osnovni zahtevi Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći, Prim. dr. Vasa Šuštran, spec. med. rada, Tehpro
10:50-11:20 Praktična pitanja primene Pravilnika o pružanju prve pomoći:
- Struktura i sadržaj procene potreba i mogućnosti za pružanje prve pomoći kod poslodavaca,
- Definisanje potreba i način osposobljavanja za pružanje prve pomoći,
- Definisanje potreba, obezbeđivanje i praćenje sredstava i opreme za pružanje prve pomoći,
- Sadržaj i način realizacije posebnih obuka, uputstava i obaveštenja za zaposlene.
Jovana Aritonović, dipl. menadžer bez., stručno lice za BZR, Tehpro
11:20-11:40 Osnovni zahtevi Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilјe i zaposlene koja doji dete, Srđan Breka, dipl. biolog, saradnik u oblasti BZR, Tehpro
11:40-12:00 Osnovni zahtevi Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih, Ivan Vujović, dipl. inž. ZŽS, saradnik u oblasti BZR, Tehpro
12:00-12:30 Kafe pauza
12:30-13:00 Praktična pitanja primene pravilnika o posebnoj zaštiti mladih i zaposlenih žena za vreme trudnoće, porodilja i dojilja:
- Struktura, sadržaj, način i obrazac procene rizika na radnim mestima na kojima rade mladi i zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i dojilje,
- Definisanje potreba i način dodatnog osposobljavanja mladih i zaposlenih žena za vreme trudnoće, porodilja i dojilja,
- Definisanje specifičnih preventivnih mera za ove kategorije zaposlenih,
- Forma i sadržaj posebnih obaveštenja, instrukcija i uputstava za mlade, trudnice, porodilje i dojilje.
Jasmina Tubić, dipl. inž. teh, rukovodilac službe stručnih poslova BZR u Tehpro
13:00-13:20 Osnovni zahtevi Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti, Emir dr Hadžibegović, spec. med. rada, Tehpro
13:20-13:50 Praktična pitanja primene Uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti:
- Struktura, sadržaj, način i obrazac dopunske procene rizika na radnim mestima na kojima postoji rizik pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj službi,
- Definisanje potreba i način dodatnog osposobljavanja zaposlenih koji koriste, ili mogu doći u dodir sa oštrim predmetima koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj službi,
- Definisanje specifičnih preventivnih mera Forma i sadržaj posebnih obaveštenja, instrukcija i uputstava za zaposlene koji mogu doći u kontakt sa oštrim predmetima u zdravstvu.
Slobodanka Radojević, dipl. inž. org. nauka, stručno lice za BZR
13:50-14:05 Pravni aspekti primene novih propisa u oblasti BZR, Radivoj Rajaković, dipl. pravnik, stručno lice i sudski veštak za BZR, ruk. pravne sl. Tehpro
14:05-14:20 Kafe pauza
14:20-14:50 Panel diskusija po prezentovanim temama, Moderator: Milutin Jelić
14:50-15:00 Sumiranje rasprave i zaključak
15:00-16:00 Zajednički ručak svih učesnika
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum