BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SEMINAR BZR, 12/13.10.2017. HOTEL "OMORIKA", TARA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Wed Jun 28, 2017 09:05 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovani,

Pozivamo Vas da prisustvujete
SEMINARU U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
Tema: Praktična pitanja unapređenja stanja bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavaca
Vreme: 12.10. - 13. 10. 2017. godine
Mesto: Hotel OMORIKA, Tara

Savremeni sistem bezbednosti i zdravlja na radu počiva na partnerstvu i saradnji poslodavaca i zaposlenih. Nema zaštite ljudi u procesima rada bez saradnje poslodavaca i zaposlenih.
Poslodavci fizička lica, direktori i drugi rukovodioci, u ime poslodavca, sa sindikatima i predstavnicima zaposlenih za BZR kreiraju radno pravne odnose, politiku i sistem bezbednosti i zdravlja na radu (BZR).
U Srbiji je zadnjih godina izmenjen čitav niz propisa koji regulišu ovu oblast. Izmenjen je Zakon o radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o inspekcijskom nadzoru, a donet je, ili izmenjen i čitav niz drugih propisa u oblasti BZR.
Centar za edukaciju “TEHPRO” d.o.o. već godinama organizuje kurseve, seminare i savetovanja u oblasti BZR, od nedavno i kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih prema Rešenju Ministarstva prosvete.
Pozivamo vas, da nam se pridružite u prelepom ambijentu planine Tara, na seminaru na kojem će se sa predstavnicima poslodavaca, sindikata i zaposlenih razmatrati praktična pitanja unapređenja radno pravnih odnosa i stanja bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavaca.
Cilj seminara: unaprediti osposobljenost za primenu propisa u oblasti radnog prava i BZR.
Ciljne grupe: poslodavci, direktori, rukovodioci službi ljudskih resursa i pravnih službi kod poslodavaca, stručnih lica za BZR, sindikalnih aktivista i izabranih predstavnika zaposlenih i članova odbora za bezbednost i zdravlje na radu.
Način realizacije: nakon uvodnih izlaganja eksperata iz Tehpro po izabranim pitanjima, vodi se rasprava za okruglim stolom.
Moderatori: van. prof. Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR, rukovodilac Centra za edukaciju Tehpro i Radivoj Rajaković, dipl. pravnik, ekspert za radno pravo, stručno lice i sudski veštak za BZR.
Kotizacija za učesnike: 12.000,00 dinara (sa uračunatim PDV-om) uz prijavu/uplatu do 31.08.2017. ostvarujete popust 30%.
Kotizacija uključuje: prezentacije i drugi pisani materijal u elektronskoj formi, kafe posluženje u pauzama i svečanu večeru prvog dana radionice.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na neku od naših adresa. Na osnovu prijave, dostavićemo Vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-785, 011/2580-911, 011/6258-795, 011/6258-778 i 062/808-1706, ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs
Rezervacija smeštaja: Hotel „Omorika“, osoba za kontakt Vesna Gagić tel: 031/3150-050; fax: 031/593-546; e-mail: prodaja.vutara@mod.gov.rs. Obavezno naznačiti - seminar firme “TEHPRO” d.o.o. (Cena smeštaja: pansion u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama po osobi 3.100,00 dinara. Doplata za jednokrevetne sobe je 700,00 din. dnevno).
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum