BZNR Forum Index
Author Message

<  Najave  ~  SEMINAR U OBLASTI ZOP, 15.12.2017.

Slobodanka.Radojevic
Posted: Fri Nov 24, 2017 09:43 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Poštovani,

Prevencija je osnov čitavog sistema zaštite od požara (ZOP). Bez dobro osmišljenih i sprovedenih preventivnih mera nema efikasne zaštite od požara. Ključnu ulogu u organizovanju i sprovođenju ZOP kod svih subjekata imaju imenovana i stručno osposobljena lica za zaštitu od požara. Sva ova lica moraju da prođu posebnu obuku iz oblasti zaštite od požara i polože ispit pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova, ali je jednako važno i njihovo stalno stručno usavršavanje.

TEHPRO d.o.o. već preko 25 godina obavlja stručne poslove ZOP za veliki broj klijenata, domaćih i stranih kompanija i drugih pravnih lica u Srbiji. Posedujemo sve potrebne licence i odobrenja u ovoj oblasti. Do sada smo za naše klijente izradili stotine projekata, planova evakuacija, planova i pravila ZOP. Svoja praktična iskustva želimo da podelimo sa vama.

Pozivamo Vas, da nam se pridružite na seminaru na kojem ćete dobiti praktične smernice kako da na optimalan način organizujete i sprovodite mere zaštite od požara i kako da postupate u postupku inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti.

Tema:
Praktični aspekti obavljanja stručnih poslova ZOP i postupanja u postupku inspekcijskog nadzora
Vreme: 15. 12. 2017. godine, od 10.00 do 15.00,
Mesto: Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120


Cilj: unaprediti kompetentnost stručnih lica za ZOP.
Osnovni sadržaj:
• Zahtevi propisa u oblasti ZOP za organizovanje poslova zaštite od požara;
• Specifične mere ZOP prema kategorijama ugroženosti od požara;
• Izrada i ažuriranje osnovnih dokumenata ZOP;
• Programiranje, planiranje, organizovanje i realizacija osposobljavanja u sistemu ZOP;
• Organizovanje i unapređenje sistema ZOP;
• Kako vršiti kontrole stanja u oblasti ZOP;
• Zapisi i evidencije u sistemu ZOP;
• Regulisanje inspekcijskog nadzora prema Zakonu o opštem upravnom postupku i Zakonu o inspekciji;
• Osnovni zahtevi inspekcijskog nadzora – praktična iskustva;
• Postupak stručnih lica za ZOP u toku inspekcijskog nadzora - praktična iskustva;
Ciljne grupe: stručna lica za ZOP i druga lica koja se bave zaštitom od požara.
Svaki polaznik dobija uverenje o učešću na seminaru.
Kotizacija za učesnike: 14.400,00 (sa uračunatim PDV-om). Kotizacija uključuje prezentovane materijale u elektronskoj formi kafe pauze i koktel posluženje.
Prijava za učešće: u slobodnoj formi, prijave možete poslati na adresu:
Lole Ribara 120, 11250 Beograd – Železnik; fax: 011/ 2580-785. ili e-mail: vesna.papak@tehpro.rs. Na osnovu prijave, dostavićemo vam predračun za uplatu kotizacije.
Kontakt: Vesna Papak, tel. 011/2580-911, 011/6580-795 i 062/808-1706.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum