BZNR Forum Index
Author Message

<  Primeri loše prakse  ~  SREBRENICA: ODRON U RUDNIKU, POGINULA 2 RUDARA

Slobodanka.Radojevic
Posted: Tue Mar 26, 2019 11:47 Reply with quote
Joined: 07 Apr 2008 Posts: 1126
Izvor: RTS, 22.03.2019.

Rudari Slaviša Žugiæ (44) i Branislav Ostojiæ (30) stradali su u jami rudnika boksita u selu Podravanje kod Srebrnice, kada se na njih obrušilo više od 50 kubnih metara zemlje.

Spasioci su izvukli tela dvojice rudara koji su stradali kada se na njih oko 10 èasova obrušilo više od 50 kubnih metara zemlje u Radnoj jedinici Podzemna eksploatacija "Braæan".

"Veæa kolièina materijala, iz krovnog dela pripremnog hodnika, zatrpala je dvojicu rudara", naveli su iz kompanije "Boksit" Miliæi u okviru koje posluje "Braæan".

Kako dodaju, odmah nakon saznanja, Dragan Simiæ, direktor Sektora "Rudarstvo", u 11.18 èasova obavestio je republièke rudarskog i geološke inspektore, koju su veæ u popodnevnim satima došli na mesto dogaðaja.

"U 11.19 èasova, Rajko Dukiæ, predsednik kompanije 'Boksit', obavestio je komandira Policijske stanice u Miliæima, a preko njega i PU Zvornik", rekli su iz kompanije "Boksit".

Kako dodaju, ekipa èete za spasavanje, kao i zaposleni, našli su se brzo na licu mesta, èineæi sve da se odstrani materijal i doðe do zatrpanih rudara.

"Nadležni inspektori izvršili su uviðaj na licu mesta, pa se oèekuje da æe oni, kao merodavna službena lica, dati odgovarajuæe izjave, a dalja istraga svakako æe pokazati da li je bilo odreðenih propusta koji su doprineli da doðe do nesreæe", napominju iz kompanije "Boksit".
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum