BZNR Forum Index
Author Message

<  Važni datumi i dešavanja  ~  520 MILIONA DINARA ZA PROJEKTE OPŠTINA I GRADOVA

NikolaD
Posted: Wed Feb 05, 2020 09:33 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Izvor Energetski portal

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je i ove godine opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpunosti ili delimično, biti finansirani iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave koji iznosi 520.000.000 dinara.

U saopštenju ovog ministarstva navodi se da od ove godine iz Fonda, po posebnom konkursu, Ministarstvo dodeljuje i godišnju nagradu za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini, kao vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou.

Ministar Branko Ružić uputio je poziv svim opštinama i gradovima da do 18. februara ove godine konkurišu projektima i na taj način reše neke od problema svojih zajednica.

„Izuzetno sam ponosan na svaki od 136 projekata koje smo do sada finansirali, kao i na spremnost opština i gradova da konkurišu sa pedantnom dokumentacijom“, rekao je Ružić.

Kroz Fond su se, kako je podsetio, uređivale zgrade opština i gradova i modernizovao njihov rad, uvodio eParlament, uređivali vrtići, trgovi, pijačni prostor i podizao kulturni život širom Srbije.

Prema njegovim rečima, ovakva podrška lokalu je važna jer je veliki pritisak na opštinama i gradovima da isporuče brze, efikasne usluge građanima, ponude zanimljiv sadržaj u svojim zajednicama i budu atraktivni za potencijalne investitore, a bore se sa decenijskim nerešenim problemima koji ih koče u tom napretku.

Gradovi i opštine mogu prijaviti četiri vrste projekata (komponente):

– Projekte koji unapređuju kvalitet života građana i građanki i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošljavanju – izgradnja, sanacija, dogradnja i rekonsturkcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete – 364.000.000 dinara;

– Projekte koji doprinose bržem uvođenju e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada lokalnih uprava i boljeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama – 52.000.000 dinara;

- Projekte organizacije kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na konkretnoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom – 46.800.0000 dinara;

– Projekte preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovine lokalnih samouprava i građana – 46.800.000 dinara.

Godišnja nagrada za najbolju opštinsku/gradsku upravu dodeljuje se za četiri oblasti: efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i antidiskriminacija. Ukupna sredstva koja će biti dodeljena opštinama ili gradovima koje su najbolji primeri u primeni principa dobrog upravljanja iznose 10.400.000 dinara.

Opštine i gradovi kandiduju najbolje primere svoje prakse u primeni principa dobrog upravljanja, po sopstvenom izboru, za odabranu oblast.

Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku 7/20 od 29. januara 2020. godine, a sve neophodne informacije za učešće na javnim pozivima, javni pozivi i potrebni obrasci mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum