BZNR Forum Index
Author Message

<  Oprema za rad i LZS  ~  LZS na gradilištu

skole
Posted: Wed Feb 05, 2020 16:04 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2018 Posts: 11
Poštovani članovi ovog foruma, molim Vas da mi pomognete kako na "najlakši" način (u zakonskim okvirima) rešiti problem upotrebe LZS na gradilištu. Naime, da li SPORAZUM O OSTVARIVANJU SARADNJE U ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU TOKOM IZVOĐENJA DO ZAVRŠETKA RADOVA na osnovu člana 19. može da definiše novčane kazne za nenošenje/nekorišćenje LZS na gradilištu (i kako bi se vršila ta naplata), odnosno koji bi bio po Vama najbolji način (da li ugovor između investitora i izvođača, ili...) kako bi se zaposleni na gradilištu naterali da nose/koriste LZS.
Hvala!
View user's profile Send private message
NikolaD
Posted: Thu Feb 06, 2020 12:05 Reply with quote
Joined: 09 Sep 2019 Posts: 187
Poštovani skole,

Upotreba LZS saglasno Zakonu o BZR, spada u preventivne mere (čl.7 tač.5), ali i kao dužnost poslodavca (čl.15 tač.5, i čl.17).

Korišćenje LZS takođe je saglasno Zakonu o BZR i dužnost zaposlenog (čl.35 ).

Sporazumom o koordinaciji mera BZR po pravilu se regulišu, usklađuju odnosi između dva ili više poslodavca koji istovremeno koriste isti radni prostor, tako da bi tim sporazumom teško mogla da se reguliše i sama obaveza korišćenja LZS od strane zaposlenih više pravnih subjekata.

Nesporna je Zakonska obaveza poslodavca ali i zaposlenog kod obezbeđenja i korišćenja LZS međutim, to pitanje obaveznosti je deo opštih prava i obaveza koja se regulišu obligacionim odnosima, prilikom zaključivanja ugovora o građenju, kako u samom ugovoru ili kao njegov dodatak (anex).

Polazeći od vašeg stava da nekorišćenje LZS treba i da se uredi kao sankcija (upozrenja, novčane kazne), celishono je ta pitanja regulisati kao dodatak uz zaključen ugovoru o građenju.

Postoje iskustva koja su saglasna pravnom poretku, da se uputstvo o obaveznosti korišćenja LZS, uslove prihvatom ponude od strane izvođača, tako da se ovo značajno pitanje predhodno reguliše i potencijalni izvođač, sa istim upozna pre davanja ponude, a to svakako može da bude bitna činjenica za raskid ugovora na štetu izvođača, uzpravo po tom osnovu za naplatu štete.
View user's profile Send private message
ZJZ
Posted: Thu Feb 06, 2020 12:26 Reply with quote
Joined: 23 Mar 2011 Posts: 98
Novčane kazne može da izriče samo Inspektor (mandatna kazna) prilikom svojih obilaska.
Kako se radi o gradilištu, verovatno ima više izvođača radova te otud i veći problem korišćenja SLZ. Svaki od izvođača i/ili podizvođača ima zakonsku obavezu da propiše (Pravilnikom o BIZNR, Kolektivnim ugovorom o BIZNR ili Ugovorom....) obavezu korišćenja i obavezu kontrole korišćenja SLZ (kontrolu nad korišćenjem imaju neposredni rukovodioci zaposlenog), takođe drugim aktima (Pravilnik o radu, Kolektivni ugovor, Ugovor....) propisuje se način kako da se takavo ne poštovanje radne discipline sankcioniše.
Sporazumom o BIZNR može biti dogovoreno da se zaposleni (ili čak i kompletna ekipa koja izvodi radove-podizvođač) odmah udalji sa gradilišta (a time i snosi-e neke druge konsekvence)!
Podsećam još jednom: NAJODGOVORNIJI za neposredno sprovođenje mera BIZNR (a time i korišćenje SLZ) je NEPOSREDNI rukovodilac zaposlenog (predradnik, poslovođa, rukovodilac, šef, ili već kako se zove).

Pozdrav svim članovima Foruma.
View user's profile Send private message
skole
Posted: Thu Feb 06, 2020 20:24 Reply with quote
Joined: 22 Feb 2018 Posts: 11
Kao prvo želeo bih da se zahavim i NikolaD i ZJZ na odgovorima. Znam šta piše u Zakonu i šta piše u Pravilniku o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (član 5.), Jasno mi je i ko je najodgovorniji u tom lancu odgovornosti, ali sam želeo da čujem kako bi najlakše "ubedio" radnike na gradilištu da koriste LZS (ja smatram, mada ne mora značiti da sam u pravu, da je "udaranje" po džepu najdelotvorniji način). Video sam primer od strane firme sa inostranim poreklom da kroz SPORAZUM O OSTVARIVANJU SARADNJE U ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU TOKOM IZVOĐENJA DO ZAVRŠETKA RADOVA na osnovu člana 19. u jednom od članova definiše cenovnik za nekorišćenje LZS (recimo šlem 5.000 dinara, fluroscentni prsluk 5.000 dinara, ...), ali po meni sve ovo nema zakonski osnov (barem ja tako mislim) i moje mišljenje se poklapa sa mišljenjem NikolaD da to jedino može da se reguliše ugovorom između investitora i izvođača.
U svakom slučaju želeo bih da čujem rešenja/mišljenja iskusnijih kolega za rešenje ovog problema.
View user's profile Send private message

Display posts from previous:  

All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1
Post new topic

Jump to:  

You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum